Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Opmerkingen

#4

Ik vind dat dit paadje moet blijven bestaan!

Elise Maring (Winsum, 2021-01-22)

#5

Ik onderteken omdat ik het dorpsgezicht van Winsum, dus Jaagpad, wil behouden

Ans Van ingen (Winsum, 2021-01-22)

#6

Voor het behoud van het Jaagpad

Iene Van ingen (Winsum, 2021-01-22)

#9

Dit is één van de mooie stukjes die Winsum het mooiste dorp van Nederland maken. Ik moet er niet aan denken dat hier ook weer een of ander fantasieloos stuk straat of plein van gemaakt wordt.

Hans Peter Van Erkel (Winsum, 2021-01-22)

#10

Het Jaagpad is van cultuur historisch belang voor Winsum. Dit mag niet verloren gaan door een besluit van de gemeente.

Charlotte De Wit (Groningen, 2021-01-22)

#16

Ik het zonde vind van dit gedeelte van Winsum.

Hennie Duijndam (Eenrum, 2021-01-22)

#23

Het een prachtig stukje Winsum is

Sanne Oost (Baflo, 2021-01-22)

#26

Ik vind dat dit uit historisch oogpunt behouden moet blijven.

Mireille van den Broek (Den Andel, 2021-01-22)

#28

Jammer dat veel historie verdwijnt. Nieuwbouw is niet altijd een verbetering voor het dorp. Maar dat krijg je met al die bobo's

Andre Meijering (Winsum, 2021-01-22)

#30

Omdat het een heel mooi stukje van Winsum is!

Ilona De Blecourt (Winsum , 2021-01-22)

#36

Jaagpad moet behouden blijven

Terese Veen (Ezinge, 2021-01-22)

#39

Ik onderteken omdat ik vind dat het jaagpad van cultuur historische waarde is en niet verloren mag gaan door de nieuwbouw rondom het Boogplein. Het jaagpad valt onder het beschermd dorpsgezicht van Winsum.

Miranda Frankes (Winsum, 2021-01-22)

#41

Jaagpad hoort bij het dorp net als de Boog.

Janny Slager (Winsum, 2021-01-22)

#43

Ik historische elementen belangrijk vind

Thea Tiggelaar (Winsum, 2021-01-22)

#45

Omdat het een leuk en gezellig paadje is om te lopen,dat moet je lekker laten zitten....vaak langs gelopen toen ik daar nog woonde.

Tineke Mosselaar (Hoogeveen, 2021-01-22)

#50

Het jaagpad moet blijven!

Aldo Vos (Winsum, 2021-01-22)

#56

Zowel voor de Pieterpad lopers als voor mij als Winsumer is het pad niet alleen voor de bewoners langs het Winsumerdiep maar voor ons allemaal.
Dus gemeenschappelijk bezit.

Melle Meijer (Winsum, 2021-01-22)

#59

Eeuwenoud jaagpad in deze oorspronkelijke vorm is cultureel erfgoed: dat ga je toch niet opofferen voor penthouses!

Jannie Wicherts (Winsum Gn, 2021-01-22)

#60

Ik als geboren Winsumer onderteken deze petitie omdat ik vind dat het eeuwig zonde zou zijn als dit mooie en historische stukje van Winsum's beschermde dorpsgezicht verdwijnt. Het volledige jaagpad moet intact blijven!!!

Marije Essink (Pieterburen, 2021-01-22)

#67

Ik vind dat het oude jaagpad in deze plannen ondergewaardeerd wordt. De gemeente is bezig in korte tijd het oude dorpsgezicht van Winsum te verkwanselen.

Marianne Bruinink (Eenrum, 2021-01-22)

#71

Het historisch besef van het gemeentebestuur van Winsum is nooit groot geweest! Nu begaan ze weer een onvergeeflijke fout. Als oud-bestuurder van de Historische Vereniging Oud Edam, in 1943 opgericht, zijn er vele andere mogelijkheden. Kom eens kijken in Edam wat er mogelijk is!

Roel Rozenga (Edam-Volendam, 2021-01-22)

#72

Áls inwoner van Winsum en als dorpsgids vind ik dat er genoeg afbraak is geweest van de historie in de dorpskern. Is er nog geen besef gekomen dat je zuinig om moet gaan met de historische elementen die het dorp bevat? Zeker nu met het mooiste dorp van Nederland moet je goed opletten op wat je laat verdwijnen. Want weg, is voor altijd weg. Het is een uniek stukje in het centrum met een verleden en een verhaal. Dit moet je niet door te weinig besef van waarde laten verdwijnen.
Het zijn verder mooie plannen, zeker een aanwinst voor het te lang leegstaande centrum.
Maar laat dit mooie stukje niet de dupe zijn van de vernieuwing. Laat het in zijn waarde en sluit de vernieuwing er op aan.

Anita Moes (Winsum, 2021-01-22)

#75

Ik zeer vaak wandel in ons dorp en ook langs het jaagpad en vind dat het bij ons mooie karakteristieke dorpsgezicht hoort. Dat mag niet verdwijnen voor nieuwbouw en boten!

Esther Oosterhof (Winsum, 2021-01-22)

#76

K van Dam Raangs

Korrie Van Dam-Raangs (Winsum, 2021-01-22)

#82

Ik onderteken omdat ik vind dat het historisch dorpsgezicht/jaagpad moet blijven

Paula Van Dijken (Leeuwarden, 2021-01-22)

#85

Ik onderteken deze petitie omdat ik 3 jaar geleden kennis heb mogen maken met dit deel van Winsum en ik mij meteen twee eeuwen terug waande. Dat is wel het mooiste een meest autentieke stukje Winsum. Hier zou je niet aan moeten sleutelen.

Peter Kat (Heerhugowaard, 2021-01-23)

#86

Het is een heel mooi paadje waar jong en oud geniet. Vissen, wandelen, gewoon genieten van het mooie uitzicht en meer. Dit mag absoluut niet verloren gaan!

Leonie Muller (Winsum , 2021-01-23)

#87

Ik teken deze petitie omdat ik sinds ik weet dat Winsum het mooiste dorp van Nederland is, ik vaak daar kom en met mijn hond wandel. Ik geniet erg van het jaagpad.

Ine van den Elzen (Wildervank , 2021-01-23)

#89

Het mooiste stukje van het mooiste dorp van Nederland moet geen stadse allures krijgen. Behoud het groene jaagpad !

Eelco Wicherts (Amsterdam, 2021-01-23)

#90

een prachtig stukje natuur niet verloren mag gaan😡

ingr Zwolsman (Stedum, 2021-01-23)

#93

Ik onderteken de petitie omdat het belangrijk is het jaagpad te behouden

Petie Schot (Lelystad, 2021-01-23)

#97

Het jaagpad behouden moet blijven

Jo Klunie (Winsun, 2021-01-23)

#108

Ik teken als oud bewoonster van Winsum. Als ik in Winsum kom zie ik dat er al veel verloren is gegaan van dit mooie dorp. Blijf bewust van de oude elementen en sfeer die dit dorp zo uniek maken.

Rosa Kol (Wapserveen, 2021-01-23)

#110

De plannen een ingrijpende aantasting zijn van het karakteristieke dorpsgezicht van Winsum.

M. Goorhuis (Arnhem, 2021-01-23)

#115

Ik onderteken omdat ik het onacceptabel vindt dat het jaagpad verdwijnt, dit doet sterke afbreuk aan een zeer belangrijke plek in het dorp. Ik ervaar in het dorp en directe omgeving nu al een te kort aan groen en looppaden.

Marieke Tangerman (Winsum Gn, 2021-01-23)

#120

Omdat het waardevolle dorpsgezicht verdwijnt.
De nieuwbouw is te hoog en te grootschalige

Jaap Stevens (Winsum , 2021-01-23)

#122

Ik houd van winsum en wordt er erg verdrietig van dat het oude, vertrouwde dorp winsum steeds meer moderniseert. Het oude dorp verdwijnt. Verder loop ik altijd erg graag over het jagerspad naar werk.

Esther Bijker (Winsum, 2021-01-23)

#125

Ik onderteken omdat er al zóveel moois uit Nederland verdwenen is, en we zeer zuinig op ons cultureel erfgoed moeten zijn, waar dat zich dan ook bevinden mag.... En was Winsum niet het mooiste dorp van Nederland???? Zullen we dat maar zo houden?

Prema Rotermundt (Ruinen, 2021-01-23)

#129

Ik vind het een grove vergissing om het huidige jaagpad op te offeren aan te hoge nieuwbouw. Bovendien vind ik de presentatie van de plannen versluierend. Het is niet meteen duidelijk dat het om het jaagpad gaat.

Marieke Boekhoudt (Winsum, 2021-01-23)

#131

Ik dit een zeer mooi stukje Winsum vind wat niet mag verdwijnen. Ik ben erg voor de invulling van het centrum maar dit stukje moet blijven- is historisch erfgoed net zoals een monument.

Annemiek van der Steen (WINSUM GN, 2021-01-23)

#134

de situatie moet blijven, zoals ie nu is!

Johan van der Heide (WINSUM GN, 2021-01-23)

#139

Houdt op! met vernietiging van cultuur; natuur en beschermde dorpsgezichten. Stop! het te gelde maken van mooi en oud! Stop er eindelijk eens mee!

J.W. Verveer (Epse, 2021-01-24)

#141

Graag wil dat de dorpsgezicht beschermd wordt

Johanna Varner (Garnwerd, 2021-01-24)

#142

De geschiedenis beschermd moet worden.

Dick Toering (Garnwerd, 2021-01-24)

#145

Ik, Ellen van der Meulen houdt zeer van oude paadjes en karakteristiek dorpsgezicht. Winsum is toch uitgeroepen tot het mooiste dorp? Tast het niet aan. Houdt dat zo! Juist dit soort oude paadjes zijn van onschatbare waarde!

Ellen van der Meulen (Eenrum, 2021-01-24)

#146

Het vanuit cultuur historisch oogpunt een flater vanjewelste zou zijn om een stuk historisch jaagpad en het aangrenzende groene gebied met open karakter onherstelbaar geweld wordt aangedaan.

Johan Engels (Groningen, 2021-01-24)

#148

Bij nieuwbouw het groen te vaak verdwijnt. Op tekeningen lijkt het allemaal heel groen, maar de praktijk ziet er niet uit. Zo ook bij Albert Heijn Obergon, vrijwel alleen maar steen. Het jaagpad en die waterkant moeten niet ‘verstenen’

Gelland Veldman (Den Haag, 2021-01-24)

#150

Ik vind dat het jaagpad moet blijven omdat het beeldbepalend voor de omgeving is. Wees zuinig op dit oude jaagpad. Moet het verdwijnen voor STADSE ALLURE?

Harma de Graaf (Winsum, 2021-01-24)

#153

Ik onderteken omdat het jaagpad een cultuurhistorisch element van Winsum is. Daarnaast is de beplanting langs het jaagpad zowel op de oever als in het water van grote betekenis als groene verbindingszone voor vele diersoorten als vogels, bijen, vlinders, vissen en watervogels tussen het dorp en het omliggende gebied. Het biedt nestgelegenheid, voedsel en schuilplekken voor bovengenoemde dieren.

Rixt van Gosliga (WInsum, 2021-01-24)

#155

Een schitterend pad behouden moet blijven , het is één van de kenmerken van het mooiste dorp van Nederland

Jan Brouwer (Winsum, 2021-01-24)

#156

Het jaagpad is een onderdeel van Winsum dat gekozen is in 2020 tot het mooiste dorp van Nederland.

Steven rutgers (Winsum gn, 2021-01-24)

#160

Ik onderteken omdat ik vind dat je eeuwenoud erfgoed in het mooiste dorp van Nederland aan de kant schuift voor wat nieuwbouw.

Renger Doornbos (Winsum, 2021-01-24)

#161

Ik dit een prachtig stukje Winsum vindt waar ik vaak met mijn dochtertje langsloop!

Marlous Van Dalsem (Winsum , 2021-01-24)

#166

Dit wijzigt het dorpsgezicht dermate dat het zich niet kan verenigen met de regelgeving van de bescherming van een dorpsgezicht.

Johan de Boer (Winsum, 2021-01-24)

#168

Dit eeuwenoude jaagpad moet bewaard blijven, geen breed pad/brede weg!!!!

Ida Bruijn (Winsum, 2021-01-24)

#170

Ik onderteken omdat ik wil dat het jaagpad behouden blijft!

Annemiek Koster-Dellebarre (Winsum, 2021-01-24)

#171

Jaren in Winsum gewoond, vaak over dat pad gelopen.... laat het behouden.

Dani d'Este (Dundee, 2021-01-24)

#173

Ik onderteken omdat het een aantasting is van beschermd dorpsgezicht en daarbij komt dat een cultuur-historische onderdeel wordt vernietigd.

Henk Van Der Velde (BEDUM, 2021-01-24)

#174

Ik onder teken die omdat dit stukje geschiedenis moet blijven bestaan

Rick Koens (Winsum, 2021-01-24)

#177

Ik onderteken deze petitie omdat ik het niet eens ben met een aantal onderdelen van dit ontwerp bestemmingsplan. Ik ben van mening dat de gemeente veel beter moet luisteren naar de mening en de kritiek van de inwoners én andere instanties.

Agnes Kamphuis (Winsum, 2021-01-24)

#180

Het jaagpad behouden moet blijven!

Henke Rozema (Winsum, 2021-01-25)

#185

Dit mooi historisch pad met de fraaie oever en uitzicht langs het Winsumerdiep moet blijven. Het verdwijnen van dit pad is een behoorlijke aantasting van al het fraais wat het mooiste dorp van Nederland ons laat zien!!!

Jan Hofman (Winsum, 2021-01-25)

#186

Het unieke dorpsgezicht van Winsum (mooiste dorp van NL 2020) moet behouden blijven en niet worden verkwanseld voor het grote geld. Die kunnen rustig ergens anders wonen. Het dorpsgezicht wordt aangetast door de veel te grote woningen en zo'n gecultiveerde mini-promenade langs het diep.

Nanne Jan de Jong (Groningen, 2021-01-25)

#191

Het is al een oud jaagpad is. Er verdwijnt al zoveel van ons cultureel erfgoed. Misschien juist in ere herstellen en jaarlijks een 'jaag' wedstrijd en evenement met historische schepen (trekschuiten) organiseren.

Janine Alberd (Gsrnwerd, 2021-01-25)

#197

Het hoort bij de mooiste ommetjes van Winsum

Sonja Kamminga (Winsum, 2021-01-25)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...