Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

DvhN: Winsum in lastige spagaat om aanpak centrum

2023-01-10 21:02:24

Vandaag, 10 januari 2023, is er een paginagroot artikel in het Dagblad van het Noorden: Gekissebis over parkeren, nieuwbouw en het monumentale Jaagpad in centrum Winsum. Hoe zat het ook alweer? (lees het hieronder). Ook in de papieren versie van de krant van vandaag vind je het artikel, maar dan met een andere titel (en de inhoud lijkt ook deels anders): Winsum staat in een lastige spagaat om aanpak centrum, hoe zit het ook alweer?

Gekissebis over parkeren, nieuwbouw en het monumentale Jaagpad in centrum Winsum. Hoe zat het ook alweer?

Winsum staat in een spagaat. De aanpak van het centrum wil maar niet soepel verlopen. Hoe komt dat? En hoe zat het ook alweer? Vijf vragen over de centrumontwikkeling van Winsum, een al jaren slepend proces.

Wat is er mis?

Winsum heeft een nieuw centrum nodig, maar hoe dat eruit moet zien, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Op dit moment loopt het dorp vooral op tegen parkeerproblemen waardoor opstoppingen ontstaan en de bereikbaarheid slecht is. Ook zijn er een paar gebouwen, straten en locaties die nu niet goed gebruikt worden. Zo ligt het Boogplein al ongeveer twintig jaar braak en mist het dorp plekken voor culturele activiteiten.

Hoe ziet het centrum er nu uit?

Het centrum bestaat uit twee delen: noord en zuid, ofwel het Boogplein en Obergum. Het Boogplein is nu een grote parkeerplaats. Ondernemers en gemeente zien dit als een lelijk gat en volgens woordvoerder Annemarie Veenhuis is het een doorn in het oog van beide partijen. Een aantal jaar geleden zijn de winkels en horeca in het centrum al meer geconcentreerd om zo leegstand te verminderen en het centrum compacter te maken.

Aan de andere kant van de bekende brug De Boog en populaire fotoplek ligt de winkelstraat met zaken als Blokker, een juwelier en schoenenwinkel. Daar ligt een wierde met daarop zalencentrum De Hoogte, een pand dat de gemeente heeft gekocht als onderdeel van de centrumaanpak. Daar moet plek komen voor de culturele wereld van het dorp.

Hoe moet het worden?

Voor die wierde bij de winkelstraat heeft de gemeente samen met inwoners en vertegenwoordigers drie scenario’s ontwikkeld. Maar voor het belangrijkste probleem, de parkeergelegenheid, is een oplossing gevonden. Er komt een grote parkeerplaats bij camping Marenland. Vanaf daar kunnen bezoekers over een smal wandelpad, het Jaagpad, lopend naar het centrum. In oud-Obergum mogen alleen bewoners parkeren.
 
Op en rond het Boogplein moeten appartementen, woningen en winkels komen. Zo wil de gemeente het al jaren knagende hoofdpijndossier het Boogplein afronden. In totaal is in het plan van de gemeente ruimte voor twintig woningen. Een deel van het monumentale Jaagpad en een paar oude bomen moeten hiervoor wijken.

Waarom is het zo ingewikkeld?

Vooral door dat laatste, het Jaagpad. Een groep inwoners diende bezwaar in bij de Raad van State met het argument dat het verdwijnen van het Jaagpad en die bomen afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het dorp. De Raad van State heeft dit verworpen, maar wel gezegd dat er geen winkels mogen komen. Er was te weinig rekening gehouden met voldoende parkeerruimte. De gemeente is bezig de uitspraak te verwerken in het nieuwe plan. De woningen komen er sowieso maar hoe het gat ingevuld moet worden, weet de gemeente nog niet.

Vertegenwoordigers van de inwoners hebben het plan voor de grote parkeerplaats bij camping Marenland aangegrepen om een voorstel te doen aan de gemeente. Schrap alle parkeerplaatsen bij de nieuwe winkels op het Boogplein zodat de woningen een beetje verplaatst kunnen worden en het Jaagpad kan blijven. In een ingezonden opiniestuk schreven zij dat de ondernemers hun plan ‘van harte onderschrijven’.

De ondernemersvereniging (OVW) is daar boos over. Zij willen dat het Boogplein nu snel wordt aangepakt en dat nieuwe winkels daar een plek krijgen. Zij vinden dat dit al te lang duurt en claimen dat het de winkeliers veel geld heeft gekost de afgelopen jaren. Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis laat weten dat hij dit ‘een begrijpelijke reactie vindt vanuit het perspectief van de ondernemers’.

Drie scenario's voor oud-Obergum

Een klankbordgroep heeft voor Obergum drie scenario’s ontwikkeld waar ze een keuze uit moeten maken om aan de gemeenteraad voor te leggen. In de klankbordgroep zitten omwonenden, leden van de ondernemersvereniging Winsum en vertegenwoordigers van cultuurinstellingen en de gemeente. De winkelstraat moet opnieuw ingedeeld, culturele instellingen samengevoegd en problemen met parkeergelegenheid aangepakt. Aan de scenario’s wordt al bijna een jaar gewerkt en twee jaar geleden kocht de gemeente zalencentrum De Hoogte als onderdeel van de centrumaanpak.
 
In het eerste scenario wordt De Hoogte een ruimte voor cultuuronderwijs en verandert er weinig aan de huidige bebouwing. In de kerk komt een klein podium. In scenario twee wordt De Hoogte gesloopt voor een multifunctioneel gebouw met ruimte voor bibliotheek en kantoorruimtes voor cultuuronderwijs. Ook hierbij krijgt de kerk een klein podium. Het derde scenario is hetzelfde als de tweede, maar dan komt er ook nog een nieuwe ruimte aan Hoofdstraat Obergum. Op de plek van de viswinkel moet oefenruimte voor cultuureducatie en eventueel horeca komen. In alle plannen blijft museum Het Kinderboekenhuis op de huidige plek.
 
Het tweede scenario heeft de voorkeur van de klankbordgroep.
 
 
In het artikel staan links naar eerdere artikelen:

Geen winkels, maar wel woningen en appartementen aan het Boogplein in Winsum. Bewoners teleurgesteld na uitspraak Raad van State Lees dit artikel

Winsum werd het Allermooiste Dorp van Nederland. 'We hadden alleen een rek met wat foldertjes' Lees dit artikel

De tijd is rijp voor een autoluw historisch centrum van Winsum en Obergum | opinie Lees dit artikel

Retail onmisbaar voor leefbaarheid van het allermooiste dorp van Nederland | opinie Lees dit artikel

 
 
 
En ja, wil je dat het jaagpad blijft, teken dan de petitie want dat kan nog steeds!

Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Ondernemersvereniging reageert op 'Autoluw Obergum schept kansen'

2023-01-09 21:37:37

In reactie op het opiniestuk ‘Autoluw Obergum schept kansen’ in het Dagblad van het Noorden van 29 december 2022 (zie vorige mededeling), staat 9 januari 2023 namens Henk Sok van OVW (Ondernemersvereniging Winsum) ook een opiniestuk: Retail onmisbaar voor leefbaarheid van het allermooiste dorp van Nederland.

Sommige ondernemers zijn duidelijk niet blij met de kansen ten gunste van het jaagpad, die enkele bewoners zien en onder de publieke aandacht hebben gebracht door een koppeling te leggen tussen het project Wierde van Waarde en de ontwikkeling en herinrichting van het Boogplein in combinatie met een autoluw centrum (door een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen te creëren bij camping Marenland). Sterker nog “Het bestuur van OVW is daar zeer verontwaardigd over.” Dit gevoel lijkt zelfs te leiden tot stemmingmakerij e.d.: “Zo zijn de bouwkosten door dit uitstel ondertussen gestegen met meer dan een miljoen euro. Kosten die door de burgers moeten worden opgebracht.” en "De OVW vindt het te gek voor woorden dat dit besluit [herinrichting Boogplein] nu weer gedwarsboomd wordt door een groep mensen."
Verder laat OVW het niet hierbij, maar zal na raadpleging van de achterban “met een duidelijk statement komen als reactie op een bij ons wel heel verkeerd gevallen artikel.”

De petitie voor behoud van het jaagpad staat nog open, dus tekenen kan nog steeds!


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Opinie: Autoluw Obergum schept kansen om jaagpad te behouden

2022-12-29 14:47:45

Opinie: Autoluw Obergum schept kansen om jaagpad te behouden


Het is zover: enkele belanghebbenden ondernemen actie. Een aantal inwoners haakt via de plannen voor de Wierde van Waarde in op de ontstane situatie rondom het Boogplein via een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden van 29 december 2022 (zie hieronder) en ook de Ommelander Courant van 28 december 2022 bericht hierover https://www.ommelander.info/reader/22237/68658/maak-ook-boogplein-in-winsum-autoluw#p=12.
Opiniestuk_Autolow_Obergum_schept_kansen_DvhN_19-12-2022.jpg
Na de uitspraak van de Raad van State van 28 september 2022, heeft de gemeente – zover wij weten – taal noch teken van zich laten horen over wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor de plannen voor het Boogplein.

Enkele betrokken dorpelingen grijpen de ontwikkelingen voor het andere centrumdeel rondom de Hoogte, aan om ook het Boogplein hierbij te betrekken. Ze pleiten voor het behoud én een upgrade van het jaagpad “Een autoluw Obergum schept kansen voor een groen Boogplein, stellen Jannie Wicherts, Henk Langeveld en Douwe Staal. Mét behoud van jaagpad en bomen. Knap het op en zorg voor een vorstelijk toegangspad”. Nu is het dus de vraag wanneer de gemeente laat weten hoe de (aangepaste) plannen voor het Boogplein ervoor staan. Vooralsnog meldt de gemeentelijke website nog de achterhaalde situatie met de oorspronkelijke plannen.

Vanwege bovenstaande blijft de petitie open staan, dus tekenen kan nog steeds!


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Uitspraak Raad van State is er

2022-10-04 20:06:09

De uitspraak van de Raad van State is eindelijk bekendgemaakt. Je kunt de uitspraak hier lezen.

O.a. Dagblad van het Noorden schreef er al over en vatte het samen als Geen winkels, maar wel woningen en appartementen aan het Boogplein in Winsum. Bewoners teleurgesteld na uitspraak Raad van State

Nu is het de vraag wat gemeente Het Hogeland gaat doen (vooralsnog beraadt men zich en laat men zich niet uit over nadere stappen) en wat mogelijk belanghebbenden aan eventuele acties ondernemen. Omdat de petitie wellicht nog een rol kan spelen in het vervolg, blijft deze tot nader bericht open staan. Je ontvangt bericht bij noemenswaardige ontwikkelingen.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Nog geen uitspraak Raad van State

2022-07-14 10:45:58

Er is ook nu (deze week) nog geen uitspraak van de Raad van State (te verwachten). Hierover is echter nog geen officieel bericht gekomen, maar standaard worden op woensdag de uitspraken gepubliceerd en de betreffende uitspraak is niet te vinden op de site van de Raad van State. Het is onbekend wanneer de uitspraak wordt verwacht. 

Mogelijk heeft dit met personeelstekorten o.i.d. te maken. Uit het recente regionale nieuws: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/932575/ruim-1000-rechtszaken-in-de-wacht-door-personeelstekort-bij-rechtbank en https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Personeelstekort-rechtbank-noodzaakt-tot-sepot-zaken.aspx. Wat regionaal speelt, kan natuurlijk ook landelijk aan de hand zijn of invloed hebben.

Het blijft dus afwachten. We houden jullie op de hoogte.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Nader uitstel uitspraak Raad van State

2022-06-18 05:46:36

Opnieuw blijkt de uitspraak te zijn uitgesteld. Deze wordt nu verwacht over 6 weken, in de week van 25 juli 2022.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Verwachte uitspraak Raad van State uiterlijk half juni

2022-05-28 09:38:58

Zoals verwacht, heeft de Raad van State uitstel aangekondigd. De uitspraak is uiterlijk 15 juni 2022 bekend.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Verwachte uitspraak Raad van State

2022-04-04 05:10:52

14 februari 2022 vond de rechtszitting plaats over het beroepschrift bestemmingsplan Boogplein Winsum bij de Raad van State. Normaal gesproken volgt de uitspraak van de rechter binnen zes weken. Eind maart kwam het bericht dat de uitspraak nog even op zich laat wachten. Er is maximaal zes weken uitstel mogelijk en de uitspraak wordt dan ook voor half mei verwacht.


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Bestel het adviesrapport Boogplein

2022-01-29 15:56:56

Wil je een bewaarexemplaar van het deskundigenrapport van SteenhuisMeurs? Bestel hier je papieren exemplaar van het adviesrapport Cultuurhistorische waarden Boogplein Winsum.

1_Voorzijde_rapport_StM_lowres_web.jpg


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!

Deskundig adviesrapport Cultuurhistorische waarden Boogplein Winsum vernietigend over nieuwbouwplannen gemeente

2022-01-18 21:28:13

Winsum nu nog mooier! heeft eind 2021 een gerenommeerd stedenbouwkundig bureau gevraagd om een onafhankelijk, deskundig rapport over het bestemmingsplan Boogplein Winsum op te leveren. Download hier het rapport van SteenhuisMeurs om het te lezen.

Dagblad van het Noorden publiceerde over dit rapport: Conclusie onderzoeksbureau: “Nieuwbouw Boogplein vernietigt dorpsbeeld Winsum”. 

Voorzijde_rapport_Steenhuismeurs.jpg

 


Initiatiefnemers petitie Behoud het cultuur-historische eeuwenoude jaagpad en beschermd dorpsgezicht in Winsum!Deel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...