NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren

Opmerkingen

#1003

Ik zeg nee tegen de windmolens op deze plekken om al de redenen die hier boven staan.

Klaske Semplonius (Laag soeren, 2021-01-28)

#1008

Ik vind het een heel mooi stuk natuur wat niet verloren mag gaan dus ik zeg ook nee tegen de komst van de windmolens

Niels Bloem (Spankeren, 2021-01-28)

#1011

eens ben met de genoemde argumenten

Mieke de Graaff (dieren, 2021-01-28)

#1014

Dit is een natuurgebied! Zie "De Soerense Poort" -" Het Soerens Beekdal" en talloze vergelijkbare documenten.
HANDEN AF van deze natuurgebieden er zijn er al zo weinig. Bovendien ontoelaatbare overlast voor de bewoners! Windmolens horen op zee !!

Egenolf v Stein Callenfels (Laag Soeren, 2021-01-28)

#1020

Ik teken dit omdat ik niet snap dat er naast een natuurgebied waar veel vogels komen deze torens geplaatst worden. De Gemeente Rheden moet diep schamen.

Jose Kreetz (Laag Soeren, 2021-01-28)

#1032

Zulke hoge windmolens horen daar niet!! Er zijn betere oplossingen zoals kleinere en/of smallere windmolens of zonnepanelen.

Paul Hendriksen (Dieren, 2021-01-28)

#1039

Prachtig natuurgebied, veel ree, edelhert, haas, en vanwege landschap verpesting

John Bosschaart (Dieren, 2021-01-29)

#1041

Ik er woon

Caitlyn Vreeswijk (Spankeren, 2021-01-29)

#1042

Ik ben bang voor impact op mijn rust op de nabij gelegen camping, waar is zeer regelmatig gebruik van maak.

Walter Den Besten (Capelle aan sen ijssel, 2021-01-29)

#1043

Ik het erg onnodig vind en de natuur er niet onder hoeft te lijden en wij de mensen.

Esther Hendriks (Laag soeren, 2021-01-29)

#1045

Ik ben fel op tegen dat er windmolens op broekdijk komt te staan.
Het is uitzicht vervuiling voor bewoners van Spankeren.

Patrick van Dam (Spankeren, 2021-01-29)

#1049

.

A Jansen (Spankeren, 2021-01-29)

#1057

Ik onderteken omdat ik vind dat er geen windmolens moeten komen in een pas hersteld natuurgebied en zo dichtbij een woonwijk

Marianne Berton (Dieren, 2021-01-29)

#1058

Ik teken de petitie omdat ik vind dat, buiten de vraag of ze rendabel zijn (zonder subsidie), windmolens niet thuishoren in of nabij een kwetsbaar natuurgebied zoals dat van het nationaal park Veluwezoom en directe omgeving. Verder staan ze te dicht bij bewoning (in buitenland gehanteerde norm van 10x hoogte).

Benno Liefstingh (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1062

Dit besluit tot komen van windmolens uitsluitend met meerderheid van stemmen genomen mag worden. De eventuele aanwezigheid van deze molens zal een grote impact hebben op omgeving en mensen. Wij zijn faliekant tegen deze windmolens.

H.J. Melgert (Dieren, 2021-01-29)

#1064

De wettelijke regelingen zijn gebaseerd op relatief kleine windmolens en niet op grote molens. Meer onderzoek is nodig.
Dus niet plaatsen voor er gedegen onderzoek is uitgevoerd.

A Lommers (Dieren, 2021-01-29)

#1068

Landschap - en horizonvervuiling.
Het milieu moet weerrrr wijken voor het geld.-

Marion Bongartz (Dieren, 2021-01-29)

#1069

Ik onderteken omdat de zogenaamde groene stroom een te grote impact heeft op de leefbaarheid van onze omgeving. Horizonvervuiling, verstoring van leefgebied van mens en dier....

Wilco de Vos (Dieren, 2021-01-29)

#1075

Verpest het natuurgebied.
Gevaarlijk voor de vogels.
Horizon vervuilend, zowel voor hier als in heel
Nederland.

Coby Hubert-v.d.Poel (Dieren, 2021-01-29)

#1079

Ik vindt dat je in dit gebied geen
molens c.q. zonnepanelen veld kan aanbrengen .Er is aan de noordzijde van de Broekdijk voor een aantal jaren geleden net een nieuwe natuurgebied aangelegd voor een miljoen euro , dan ga je
daartegenover toch geen molens van 240 meter hoogte of een panelenveld aanbrengen. Er zijn veel betere oplossingen om deze molens e.d.te plaatsen n .m. l .angs de snelwegen

Henk Rust (Spankeren, 2021-01-29)

#1080

Aantasting natuur & landschap en gezondheid omwonenden.

Marie-Therese Te Bulte (Dieren, 2021-01-29)

#1084

Ik onderteken omdat:
1 de gezondheidsrisico's voor omwonenden binnen 2 km zijn onvoldoende bekend, maar zeker aanwezig
2 overlast van licht, slagschaduw en geluid
3 zulke gedrochten in een kleinschalig buitengebied met grote cultuurhistorische waarde, dat kan en mag niet waar worden
4 volstrekt voorbijgaan aan de waarden van het natuurgebied
5 de weigering van de gemeente om in gesprek te gaan met belanghebbenden. Er heeft wat 'overleg' plaatsgevonden onder het mom van het ophalen van zienswijzen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de energietransitie. alle suggesties lijken diep in een lade te worden weggestopt. de gemeente bij monde van wethouder Klomberg kwam op de eerste bijeenkomst een jaar geleden al met deze windmolens in dit gebied. hij blijft hetzelfde verhaal vertellen, ondanks alle bezwaren. hij verdedigt zijn standpunt te vuur en te zwaard. geweigerd wordt ook participatie uit te werken. de windmolens staan voor hem vast. meerdere vastgestelde bijeenkomsten werden afgelast. ik hoop dat de gemeenteraad verstandiger is.
6 horizonvervuiling, zelfs zichtbaar vanaf de Posbank.

Mart van Tol (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1089

N.a.v artikel petitie tegen windmolens in de Regiobode van Woensdag 27 januari 2021

Martien Heijboer (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1092

Ik onderteken omdat

Ans Gerritsen (Laag Soeren, 2021-01-29)

#1093

Ik tegen overlast ben, zeer zeker als het geld kost. Bovendien is de gekozen locatie erg slecht gekozen vanwege het fraaie landschap en de nabijheid van woningen. Kennelijk staat de gemeente politiek onder druk want het betreft hier een desinvestering van formaat. No businesscase at all. Over 25 jaar kijken we terug op deze periode in de geschiedenis en vragen we ons collectief af hoe het zover heeft kunnen komen.

Bas Hoogink (LAAG-SOEREN, 2021-01-29)

#1095

Ik onderteken omdat de molens te dicht bij de bewoonde kern staan en we gezondheidsschade zullen ondervinden van de laagfrequente geluiden. Bovendien zijn er kortgeleden kosten nog moeite bespaard om een voorheen agrarisch gebied om te toveren tot een hoogwaardig natuurgebied.

T.B. van Loon (Spankeren, 2021-01-29)

#1096

Uit ten boze!
Dit kan eigenlijk überhaupt niet aan deze helft van het land, maar echt zeker niet in dit gebied met de oase van rust en pracht met haar flora en vooral fauna.
Wees dáár trots op!
Slecht voor de toerisme èn plaatselijke bewon(d)er(aar)s voor natuur- en uitzichtschoon door landschapsvervuiling. Vernietiging zelfs. Al waren ze 'maar' 50 meter hoog.
Schandelijk dat men er zelfs maar op het idee zijn gekomen.
En dan ook nog: Niet verspreiden over het land met her en der een 'windmolentje' zodat alles verpest is, maar concentreren op plekken waar het amper zeer doet. Leuk voor bij de deltawerken of afsluitdijk, maar hier, en alle gelijksoortige locaties, kan het ECHT NIET !

Alternatief: Onderwater-dynamo's in de vaargeulen van, of gecreëerde 'by-passes' in onze vele rivieren en kanalen. Maar hou het plat.

Arthur Jurcka (Dieren, 2021-01-29)

#1098

Ik ben er op tegen, omdat een recentelijk aangelegd natuurgebied door plaatsen van deze molens volledig teniet wordt gedaan. Bovendien is de korte afstand ten opzichte van de bebouwde kom strijdig met aanbevolen europese richtlijnen. De te verwachten laagfrequente trillingen die de molens veroorzaken zijn heel schadelijk zijn voor de geestelijke volksgezondheid, hetgeen uit vele onderzoeken is gebleken.

A.W. van Loon-van Zadelhoff (Spankeren, 2021-01-29)

#1099

Natuurgebied moet blijven bestaan

Paula Kempinga (Laag Soeren , 2021-01-29)

#1102

Het tegen te houden

Denise V d (Apeldoorn, 2021-01-29)

#1105

Het verschrikkelijk e dingen vindt,en een last voor de omgeving.

Anja Masselink (Dieren, 2021-01-29)

#1112

Gezondheid van de mensen en van de dieren.

Annemarie Hoogink-Lagerweij (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1113

Ik onderteken omdat te allen tijde natuur en mens vóór economische belangen gaan, hoewel het lijkt alsof het hier om ons aller belang zou gaan, n.l. energiebesparing....

Elise te Woerd (Hall, 2021-01-29)

#1114

Ik teken omdat wij tegen windmolens zijn. Er zijn genoeg alternatieven.

Wiebe Werf (Dieren, 2021-01-29)

#1115

Ik vind dat dit natuurgebied ongerept moet blijven !

Ed Vries (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1117

Ik onderteken deze petitie omdat ik tegen windmolens ben zo dicht bij dorpen, wijken

Ada Van oene (Laag soeren, 2021-01-29)

#1118

De natuur daar te mooi is

Job De Lijster (Spankeren , 2021-01-29)

#1119

Geen windmolens in dit prachtige natuurgebied!
Ik kom op voor de dieren en omwonenden!

A van Laren (Laag-Soeren, 2021-01-29)

#1121

Het zou zonde zijn van dit unieke recent gevormde natuur en woongebied en een plaag voor de wijde omgeving.

Ferdy van Rijn (Eerbeek, 2021-01-29)

#1134

Ik ondersteun de petitie omdat deze technologie niet in ed. kleinschalig landschap past. Turbines die hoger zijn dan de Gelderse Toren zijn buiten proportie. Zet in op meerdere kleine turbines met houten wieken, zoals bij boerderijen in Friesland.

L van Wensveen (Brummen, 2021-01-29)

#1135

Ik ze niet wil in dit natuurgebied

Caroline Van Aggelen (Leuvenheim , 2021-01-29)

#1138

Omdat ik er niet mee eens ben dat dit in spankeren word geplaatst.

Imre Ederveen (DIEREN, 2021-01-29)

#1139

Wij graag daar wandelen en willern blijven genieten van het mooie nartuur gebied.

Annette Weijl-Roelofsen (Dieren, 2021-01-30)

#1145

De natuur zo kwetsbaar is en stilte een heilzame werking heeft op mens en dier.

Peter Van der Eijnden (Zutphen, 2021-01-30)

#1146

De natuur, de rust en de Ijsel zijn uniek in het Nederlandse landschap. Ik heb jaren in Spankeren gewoond en gezien hoe boeren en bewoners van hun land houden en de schoonheid niet verstoord willen zien door windmolens. Windmolens brengen veel schade aan, zijn lelijk en niet duurzaam. Niet doen dus.

Rosalien Blommestein (Amsterdam, 2021-01-30)

#1149

Windmolens mens- en dieronvriendelijk zijn!

Monique Hoogenraad (Nijkerk, 2021-01-30)

#1151

Ik onderteken omdat ik wil dat, als er windmolens geplaatst worden, minimaal 1500 meter en liefst meer, afstand wordt gehouden tot woongebied. En dat er niet alleen naar cijfers wordt gekeken (X aantal windmolens/zonneparken) maar ook naar natuurgebied dat behouden moet worden in ons overvolle land met steeds meer inwoners.
Verder ben ik van mening dat er door de gemeente echt geluisterd moet worden (i.p.v. aanhoren en de eigen weg volgen) en samen met de bewoners naar mogelijkheden gekeken moet worden.

Emma Meeuwsen (Dieren, 2021-01-30)

#1152

Ik onderteken omdat het absurd is om langs de Broekdijk in Spankeren windmolens te plaatsen. Paar jaar geleden is het gebied aangepakt om er natuurgebied van te maken. Voor de vogels, koeien, wild etc. Als er dan van deze vreselijke "palen" worden geplaatst geeft dit veel overlast voor alle dieren die daar huisvesten. En niet te vergeten voor de mensen die daar omheen wonen. Het geeft toch een zoemend geluid, en elke keer de schaduw flits.

Hilde Aalders (Spankeren, 2021-01-30)

#1155

Dit een grove aantasting is van het landschap

Ed Van den Brink (Laag-Soeren, 2021-01-30)

#1158

Het is een natuurgebied! ... spreekt voor zich toch?

Lideweij Bosman (Laag-soeren, 2021-01-30)

#1159

Ik ben fel gekant tegen de plaatsing van de geplande windmolens. Hier ligt een mooi natuurgebiedje dat heel veel vogels trekt; ik zag er zelfs al lepelaars! Dergelijke molens zijn niet verenigbaar met de natuur ter plaatse. En dan zouden ze ook nog veel te dicht op elkaar gezet worden. Heel slecht idee!!!

Tineke Heidenis (Dieren, 2021-01-30)

#1161

Midden in een natuur gebied. Hoe bedenk je zoiets. En de kosten.

Hennie Brom (Hall, 2021-01-30)

#1166

Het niet vind passen in de mooie landelijke
omgeving.

Lineke Schemmekes (Dieren, 2021-01-30)

#1167

Ik teken dit omdat bij dit mooie aangelegde natuurgebied gewoon geen molen moet staan.
Voor mens en dier ga je op die plek juist niks neer zetten.

Helma Odijk (Spankeren, 2021-01-30)

#1169

Windmolens zijn een grote kostenpost en een doorn in het oog.

Ivo Kuiper (Dieren, 2021-01-30)

#1173

Afbreuk aan de natuur + onderschatting invloed omgevingsoverlast.

Sietze Wind (Dieren, 2021-01-30)

#1174

Moet dat niet hebben die zooi zet het ergens anders nee jo zet maar lekker in eigen achter tuin neer

Danny Morssink (Brummen, 2021-01-30)

#1175

Ik ben pertinent tegen het plaatsen van dergelijke windmolens, gelegen direct naast een natuurgebied

Hans Bramer (Eerbeek, 2021-01-30)

#1178

Ik voorheen in Dieren NO heb gewoon en ik het niet eens ben met de argumenten van de gemeente, eerst onderzoek laten doen en dan toch maar alles in de wind slaan.

Belia Corbeek (Rheden, 2021-01-30)

#1183

Ik de natuur, die daar is ingericht, prachtig vind. De horizon en landschapsvervuiling hier niet wil hebben. Zet het midden in de gemeente of tegen de rivier.

Meindert Smit (Laag-Soeren , 2021-01-30)

#1186

Schandalig in zo mooie natuur, ze moesten hun schamen.

Jan Schemmekes (Dieren, 2021-01-30)

#1188

Het is een mooi natuurgebied met veel vogels. Het is bekend dat vogels zich te pletter vliegen tegen de ronddraaiende wieken.

Bert Halkes (Laag-Soeren, 2021-01-30)

#1189

er geen windmolens moeten staan in zo' mooi natuurgebied

paul van der Heijden (Laag Soeren, 2021-01-30)

#1190

Goedendag,

In dit gehele gebied zou je geen windturbines moeten plaatsen. Ik rijd vaak naar Flevoland op en neer en daar zijn er al vele geplaatst en worden er nog meer geplaatst. Andere omgeving ander landschap, andere historie en functie in Nederland.
Ten eerste hoeft de machtige lobby niet altijd te winnen. En voor de boer of landeigenaar wordt het een ethische keuze, er komt veel geld binnen; ik heb heb bij Vattenfall gewerkt en de bedragen ken ik ongeveer. Dit is meer een kwestie van fatsoen en ethiek, in deze prachtige omgeving. Moet alles dan worden opgeofferd? Nee, niet altijd en daarom teken ik.
Ook al hebben we een doel te behalen. De minste impact zijn zonnecollectoren, die ook nog in het landschap te mengen zijn, groen omgeven door bosjes, zodat ze wegvallen. Deze windturbines in dit, prachtige gebied halen alle historie, natuur onderuit en zal als slechte make-up zijn op een mooi gezicht.

Kamal Bergman (Eerbeek, 2021-01-30)

#1192

Ik vind dat met het plaatsen van windmolens het landschappelijke en het cultuurhistorisch aanzien totaal verpest worden.

Pepijn van Wonderen - Bergman (Eerbeek , 2021-01-30)

#1194

Het aanzien van de omgeving (zowel voor wonen als recreeren) wordt zowel "horizontaal" als "verticaal" ernstig geschaad.
Laat de recente natuurontwikkeling in het Soerens Beekdal met rust, m.a.w. voorkom onherstelbare schade door accoustische en optische stoorzenders in dit landschap.

Karel Lasschuit (Dieren, 2021-01-30)

#1195

Omdat het landschappelijk karakter etc. wordt verziekt. Als ze dan toch moeten komen, op zee lijkt mij een betere plek.

Leo Punt (Eerbeek, 2021-01-30)

#1198

Ik ben geboren en getogen in Spankeren, mijn ouders en broertje wonen er nog steeds. Wij zijn heel erg veel buiten en genieten dan altijd van de rust en de natuur. Ook wandelen we meerdere malen per week langs het gebied waar de windmolens geplaatst zouden worden.

Ik maak me zorgen om de gezondheid van mijn familie, geluidsoverlast en de dieren die in het gebied wonen. Daarnaast is het zonde van het aanzicht van een prachtige natuurgebied, waar in het verleden veel geld aan is besteed om het zo mooi te houden.

Renske Wijnands (Zutphen , 2021-01-30)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...