Recht op het dragen van een hoofddoek tijdens stage en buitenschoolse activiteiten

 Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen onze bezorgdheid en ons standpunt kenbaar maken over het recht op het dragen van een hoofddoek tijdens stage en schoolactiviteiten. Wij geloven dat het respecteren van religieuze en culturele diversiteit een fundamenteel onderdeel is van een inclusieve en rechtvaardige onderwijsomgeving. Achtergrond en Argumenten:

1 .Diversiteit en Inclusie: Een inclusieve schoolomgeving die diversiteit omarmt, bevordert wederzijds respect en begrip tussen studenten van verschillende achtergronden. Het toestaan van het dragen van een hoofddoek draagt bij aan een gevoel van acceptatie en waardigheid voor moslimstudenten.

 

2 .Onderwijs zonder Discriminatie: Het weigeren van het dragen van een hoofddoek kan als discriminerend worden ervaren en kan de betrokkenheid en motivatie van studenten negatief beïnvloeden. Alle studenten moeten de mogelijkheid hebben om hun opleiding in een veilige en ondersteunende omgeving te voltooien, zonder angst voor discriminatie of uitsluiting. 

Wij verzoeken de directie en het bestuur van het Atlas College Genk om duidelijke richtlijnen vast te stellen die het dragen van een hoofddoek toestaan tijdens stages en buitenschoolse activiteiten.

Wij hopen dat u onze bezorgdheid en verzoeken serieus neemt en stappen onderneemt om een inclusieve en respectvolle omgeving te bevorderen voor alle studenten.

Met vriendelijke groeten Sanae Dari , Oumaïma El Gamous , Omayma Zghibat 

Algemene feit =De gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen (onder andere het Katholiek Onderwijs) mogen zelf beslissen of scholieren een hoofddoek mogen dragen, dus het atlas college kan ook deze keuze maken  .

Als wij een verandering kunnen maken op een of andere manier maken we hier graag gebruik van . 


Omayma Zghibat , Oumaïma El gamous , Sanae Dari    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Omayma Zghibat , Oumaïma El gamous , Sanae Dari alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.


Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...