Stop de fusie tussen het DBC en de Triade/Atlas College

We moedigen een samenwerking tussen het DBC en de Triade aan om zo beter (technisch) onderwijs aan te bieden dat past bij de marktvraag. Hier hoef je echter niet voor te fuseren: houd de zeggenschap over het DBC in Volendam.

Het SKOV-bestuur is van plan om het Don Bosco College (DBC) op te laten gaan in het Atlas College, met een fusie van het DBC met de Triade tot gevolg. Hiervoor worden drie argumenten gegeven, die volgens ons onterecht zijn:

  1. Het DBC is financieel niet krachtig genoeg. Onze kijk: met 20 miljoen in kas binnen het SKOV is er voldoende financiële ruimte om het DBC overeind te houden. Tevens ontvangt het SKOV een jaarlijkse Rijksbijdrage die voldoende is
  2. Het leerlingenaantal neemt af. Onze kijk: klopt! Je moet je allereerst afvragen waarom dat zo is. Ten tweede: de school is opgericht voor maximaal 1200 leerlingen, er is buffer genoeg om dat op te vangen
  3. Een fusie is beter voor het onderwijsaanbod. Onze kijk: een fusie is niet nodig voor een verbetering in het onderwijsaanbod, een samenwerking tussen het DBC en de Triade is méér dan genoeg

Waarom zijn wij tégen een fusie? (Vóór samenwerking)

  1. De zeggenschap over de miljoenen die bestemd zijn voor de leerlingen van het SKOV gaat uit Volendam naar Hoorn
  2. Een samenwerking tussen de Triade en het DBC is genoeg voor een breder onderwijsaanbod, hiervoor hoef je niet de zeggenschap over te dragen naar het bestuur van het Atlas College
  3. Het VWO verdwijnt na een fusie mogelijk geleidelijk naar Hoorn, waardoor Edam-Volendamse ouders met hoge ov-kosten en ouderschapsbijdrages komen te zitten
  4. Door punt 3 krijg je een verminderde doorstroom van VWO'ers naar lokale bedrijven, omdat ze 6 jaar elders naar school zijn gegaan (en de feeling met Edam-Volendam zijn verloren)
  5. Door punt 3 krijg je een vergrote kans op wegtrek van VWO'ers naar andere gemeentes omdat ze daar hun sociale netwerk, werk en sport hebben opgebouwd
  6. Een fusie is niet nodig, het is een keuze

Er is ontzettend hard gewerkt om het DBC naar Volendam te krijgen, geven we dit zomaar uit handen? Teken de petitie als je het met ons eens bent 🖊

header.PNG


Comité van verontruste ouders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Comité van verontruste ouders om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...