Ruimtelijk Uitvoeringsplan Itterbeek Dorp

Bouwpromotor plant een MEGA bouwproject in Itterbeek Dorp!

DIT WILLEN WIJ NIET! Teken daarom deze petitie vóór 2.6.2024!

In het najaar van 2023 werd door de gemeenteraad  een Masterplan goedgekeurd om 125 wooneenheden  te bouwen in een groengebied  gelegen tussen de  Dorpsstraat – Itterbeeksebaan  en  Weidestraat met inbegrip van wegeniswerken.  Dit masterplan voorziet 2 fases:

Fase 1 : Een verkaveling met wegeniswerken (via de Itterbeeksebaan en via de Weidestraat) met 26 eengezinswoningen en 16 appartementen.

Fase 2:  Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ( RUP) (nog goed te keuren)  om appartementen met 4 bouwlagen mogelijk te maken : dus bijkomend nog 6 eengezinswoningen, 72 appartementen en  5 co housing-appartementen.

  Schermafbeelding_2024-05-08_154625.png

Op 29.2.2024 werd tijdens een participatiemoment dit plan aan de bewoners voorgelegd.

Voor meer details zie; https://www.dilbeek.be/nl/nieuws/rup-dorpskernvernieuwing

Na dit participatiemoment hebben meerdere omwonenden zich verenigd in een BUURTCOMITE om te protesteren tegen de omvang van dit RUP. Wij vinden  dat dit grootschalige project een inbreuk zal betekenen op het landelijk karakter van Itterbeek.

Meerdere  bewaarschriften werden  ingediend bij het College van burgemeester en schepenen. Hierna volgt een greep uit de ingediende argumenten maar dit is zeker niet limitatief.

1.        Strijdigheid met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): het aantal voorgestelde wooneenheden overtreft meerdere malen de toegelaten normen van het GRS  wat de verstedelijking nog zal versterken (lawaaihinder, toenemend verkeer, zwerfvuil…).

2.        Waterhuishouding: het binnengebied is watergevoelig en de voorgestelde verhardingen  (woningen + parkeerplaatsen) zullen het probleem nog vergroten  met kans op wateroverlast langs de Weidestraat.

3.        Mobiliteitseffecten: er worden meerdere bovengrondse parkeerplaatsen voorzien wat het binnengebied eigenlijk omvormt tot een grote parking welke dan nog in de achtertuinen van de omwonenden komt te liggen.

4.        Milieueffecten worden geminimaliseerd. Een van de laatste groengebieden in Itterbeek centrum worden opgeofferd aan de wilde plannen van een  bouwpromotor. 5.        Er is nu al een tekort aan scholen en dokters in de onmiddellijke omgeving . De toename van 250 – 350 nieuwe bewoners zal dit probleem nog versterken.

Hoe ver is dit project gevorderd?

Voor fase 1 loopt sinds 28.4.2024 het openbaar onderzoek met een looptijd tot en met 2.6.2024:  

Schermafbeelding_2024-05-08_1355292.png

Voor de geïnteresseerden: hierbij de link naar het verkavelingsproject – beschrijvende nota https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023170286

De procedure voor het  RUP en dus fase 2 loopt verder.

Wat kunnen we NU doen?

Wij zijn van oordeel dat we een goed geargumenteerd dossier hebben,  maar om aan te tonen dat er bij de bewoners  een belangrijk draagvlak is tegen dit megaproject zouden wij graag nog extra druk willen uitoefenen  bij het gemeentebestuur via het indienen van een petitie.

VANDAAG kunnen we met z’n allen nog tegen dit mega bouwproject  stemmen en kiezen voor een meer dorps- en milieuvriendelijke aanpak. Vandaar deze warme oproep, teken deze digitale  petitie in het belang van ons dorp, onze toekomst, onze kinderen…Samen maken we het verschil!

Deel deze petitie met zoveel mogelijk mensen. Informeer anderen: bespreek deze situatie met je buren, vrienden, kennissen en familie. Het creëren van bewustzijn is van vitaal belang. Gezien de omvang van dit project zal het een aanzienlijke impact hebben op Itterbeek dorp en zelfs gans de gemeente Dilbeek! Laten we samen ons dorp beschermen en leefbaar houden.

Heeft u persoonlijk bezwaar tegen dit project, dien dan bezwaar in vóór 02.06.2024: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023170286  

 Schermafbeelding_2024-05-08_143152.png

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Marc Van Overstraeten alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...