Behoud het toervaartnet

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het toervaartnet.


Gast

#301

2014-03-30 19:00

tja, een van de rijkste landen van de wereld, en dan zo lopen knoeien met geld. Laten we de verkiezingen van de waterschappen online doen, dat bespaart een hoop geld en de uitslag is toch al bekend.

Gast

#302

2014-03-30 19:08

waarom wordt vakantie in eigen land zo gepromoot, terwijl het aan de andere kant straks onbetaalbaar en onmogelijk wordt gemaakt op alle fronten, of je moet in je achtertuin gaan zitten (als je die hebt)

Gast

#303

2014-03-31 16:05

Houdt dit deel van de Nederlandse economie draaiende! Watersport kan niet gestimuleerd worden zonder dat de voorzieningen in stand worden gehouden.

Gast

#304

2014-04-01 12:58

Laat de watersport leven !!!!!!
Maak ze niet dood of onbetaalbaar wij brengen ook geld naar Nederland !!!!!!!!!!!!

Gast

#305

2014-04-01 17:18

Ben voor meer recreatie maar dacht de provincies op dit moment rijker waren dan het rijk of de gemeentes

Gast

#306

2014-04-01 18:37

Dit is een goede zaak.

Gast

#307

2014-04-01 18:48

Goede zaak, Anders wordt de recreatie vaart ook de dupe.

Gast

#308

2014-04-02 16:34

recreatie is van onschatbare waarde voor het welbevinden van de mens en ook een belangrijke economische factor.Daar hoort zeer zeker het behoud van het toervaartnet bij.

Gast

#309

2014-04-02 19:45

Verschrikkelijk dom van het rijk om via de provincie s zo te bezuinigen! De rijksoverheid krijgt het resultaat in de loop der jaren wel als een boemerang terug.

Gast

#310

2014-04-03 09:53

de OER Hollandse watersport moet in ere gehouden worden!

Gast

#311

2014-04-03 10:34

Wat is er nu mooier dan tochten te roeien op ons prachtige Nederlandse water. houd dit water open, zodat de roeiers kunnen blijven genieten!

Gast

#312

2014-04-03 10:45

Wat extra belicht zou moeten worden is dat wij een uniek vaarwegennet hebben en dat de geboden gastvrijheid (lage kosten) die daarbij hoort buitenlandse en nederlandse toeristen keer op keer zal doen terugkeren naar ons land. Met alle daarbij behorende inkomsten voor etc.

Gast

#313

2014-04-03 10:54

Wat is er n mooier dan roeitochten maken op ons mooie Nederlandse water?
houd dit water voor roeiers open!

Gast

#314 ==TOERVAARTNET==

2014-04-03 12:57

Drie jaren geleden ben ik op 57jarige leeftijd voor het eerst bevangen door het concept ''leren zeilen'' nadat ik (als Amerikaan) het boek van Russell Shorto las; "Island at the Center of the World'' over het oprichting van Nieuw Nederland en stichting van Manhattan. In de tussen tijd heb ik me gestort op een weeklang lessen CWO-1 Open Kielboot, ...en vorig jaar heb ik ''mijn CWO-2'' Open Kielboot gewonnen. IK WIL GRAAG MET EEN 'NIEUW TE KOPEN' RANDMEER/POLYVALK/KEUS22 DE ''NEDERLANDSE VARENDE INTERNETWORK'' KUNNEN GAAN ONDEKKEN IN DE KOMENDE JAREN.

==A.U.B. BEHOUD EEN LANDELIJK/NEDERLANDSE
BELEID DAT HET AANEENGESLOTEN NETWERK VAN RECREATIEF VAARWEGEN VERZEKERD(T)==


===Op naar mijn CWO-3 eind 2014, ...en Russell Shorto's nieuwe boek: ""AMSTERDAM"

!!! --Mike Kemp, Soest

 

htu

#315 Re:

2014-04-03 18:11

#5: -

Diep Triest alles gaat kapot


Gast

#316

2014-04-03 18:16

Waarom ??? probeer meer te investeren dat leverd meer op ipv weghalen
gast

#317

2014-04-03 19:54

en wat als de halve watersport stopt
onze naaste buren (duitsers, belgen, fransen hier ook niet meer komen plezieren
wat kost dat op termijn en we allemaal ziek achter de tv zitten te kijken naar hoe we vroeger buiten speelden
oeps ja maar daar hebben we niet aan gedacht sorry en weer verder,,,,,,,

Gast

#318

2014-04-03 20:44

We kijken naar een slimme bezuinigingsmaatregelen en het gevolg zou kunnen zijn dat het teruggedraaid wordt en als breekijzer wordt gebruikt voor een 'botenbelasting', helaas.

Gast

#319

2014-04-04 11:08

Bij onderhoud vaarwegen horen ook de steigers. Indien overheid dit anders wil, dan kan men tenminste de voorwaarden scheppen dit mogelijk te maken. Bij voorbeeld door steigeronderhoud in handen te geven van watersportbond, particuliere bedrijven, vrijwillige cooperaties, lokale verenigingen etc. Alsdan is subsidie, zak geld, prijsafspraken etc noodzakelijk. Doe wat en laat zaken niet verpieteren. Doen we al genoeg.....

Gast

#320

2014-04-04 11:33

Het belang van midden en kleinbedrijf dat werkt in de watersport,werkgelegenheid in de diverse provincies,en het generen van werk.

Kortzichtigheid van de opstellers,zoals veel dingen die zgn politiek gevoelig liggen

Gast

#321

2014-04-04 11:38

Als kayaker en zeiler ondersteun ik deze petitie van harte.

Gast

#322

2014-04-04 21:42

Het blijft een noodzaak dat ook de kleinere vaarwegen in Nederland met elkaar verbonden en bevaarbaar blijven. Niet alleen voor de recreant maar ook voor de economie in de betreffende delen van het land.

Gast

#323

2014-04-05 22:53

Het watervaarnet is niet te vangen in provincies, het water stroomt door heel Nederland dus vraagt het om landelijke aansturing. De Stichting Recreatietoervaart Nederland moet acteren namens de watersportverenigingen.

Gast

#324

2014-04-06 12:01

Laat Nederland 'bevaarbaar' blijven voor zoveel mogelijk mensen zonder verdere beperkingen in tijd en mogelijkheden. Dat is overigens ook economisch gezien van groot belang!

Gast

#325

2014-04-06 13:43

Houdt de vaart in de vaart!