Nederlands Vanzelf Sprekend

Nederlands Vanzelf Sprekend / Mededelingen / Nederlands Vanzelf Sprekend / Opmerkingen


Gast

#1

2014-02-13 18:18

Beste mijnheer Verrept,
Ik ben erg blij met het goede resultaat, waar ik mijn steentje aan bijgedragen hebt! Jammer genoeg verschijnt uw reactie naast een banner van de N-VA. Dit zal vele mensen afkeren van de actie! Ikzelf kan dit relativeren, u hebt geen enkele controle over de banners die petitie24.com in hun schermen integreert. Toch blijft het jammer, want uw geweldige actie komt erdoor in een verkeerd daglicht te staan.
Alle succes nog verder!
Jan B

Gast

#2

2014-02-13 18:19

Ik doe mijn best, heb ook een opname gehad voor De Begeerte voor het debat omtrent het Nederlands in Permeke bib te Antwerpen. Monika van Paemel

Gast

#4

2014-02-13 19:23

Geachte heer Verrept
Ik neem aan dat ik niet de enige ben die die Franstalige (Franse) reclameboodschap op de webstek moet ontvangen.
Overigens veel succes toegewenst voor uw actie.
Vriendelijke groet
Els Grootaers (kleindochter woordenboek prof. Grootaers- Leuven en stichter van Dialectologisch Instituut aan de universiteit van Leuven, in illo tempore …)

Gast

#5

2014-02-13 19:36

Geachte collega

Ik zal alles doen wat ik kan om uw zaak te steunen. Reken op mij.

Philip Vermoortel

Gast

#6

2014-02-13 19:42

Hoe komt het dat de meeste Vlaams-nationalisten zo'n schabouwelijk Nederlands spreken ?

Gast

#7

2014-02-13 19:53

Ik ga de petitie nogmaals op Twitter verspreiden.
Gast

#8

2014-02-13 19:57

Laat ons de partijpolitiek er buiten houden en als Nederlandssprekenden naar eenzelfde doel streven.

Gast

#9

2014-02-13 20:03

Goed, tot zelfs uitstekend initiatief!

Gast

#10

2014-02-13 20:03

Gewoon Nl praten waar het hoort, niet meer, niet minder.

Gast

#11

2014-02-13 20:05

GAAN WE ZKER DOEN
Taalgaardenier

#12

2014-02-13 20:20

Wat gaat er gebeuren met de 1500 onnodig uit het Frans geleende werkwoorden die door de Hollanders in onze strot geduwd werden?
Hoe moet het verder met het Taalonzingenootschap dat via zijn wekelijkse "taalpost", Franse onnodige leenwoorden tracht meer bekendheid te geven, i.p.v. de eigen taal voorop te stellen?
Zolang dit blijft voortduren blijf ik tegenstander, want het houdt minachting in voor eigen taal.

Gast

#13

2014-02-13 21:51

Ik heb de petitie getekend en hoop dat al mijn vrienden dit ook zullen doen. Nederlands is onze moedertaal.

Gast

#14

2014-02-13 22:09

Het werd tijd voor zo'n initiatief! Bedankt!

Gast

#15

2014-02-13 22:43

Leuke actie; voor mij een beetje moeilijk om medestanders c.q. ondertekenaars te recruteren: ik woon in Noorwegen...
Succes!
Aleid de Jong

Gast

#16

2014-02-14 08:07

Vanuit Bangkok is het moeilijk om kandidaten te vinden om die petitie te ondertekenen, maar al mijn Vlaamse vrienden zijn wel degelijk op de hoogte. Proficiat en gelukgewests met uw actie.
Jacques Dezeure, Bangkok

Gast

#17 Re: reactie #1: correct!

2014-02-14 08:11

#1: -

Ik heb die banner niet opgemerkt...  Maar het is politiek correct om zich "Vlaams" op te stellen en niet noodzakelijk een politieke kleur daarom te promoten.  Laat ons die dingen gescheiden houden!


Gast

#18

2014-02-14 10:32

Blij nog iets van Jou te horen !
Jan en chris

Gast

#19

2014-02-14 10:55

Ik zal het blijven steunen
Jan B

#20 Re:

2014-02-14 11:34

#12: Taalgaardenier -

Veel mensen die zich afzetten tegen Franse leenwoorden zoals 'fauteuil' en 'jus d'orange' spreken een 'authentiek Vlaams' waarin dingen verkocht worden 'aan de prijs van', een auto rijdt 'aan een snelheid van', iemand bevorderd is 'geweest' of 'geworden', en zinnen voorkomen zoals 'ik weet niet als...'. Je hoeft maar vijf minuten naar de radio te luisteren en je hebt van al die fouten voorbeelden gehoord. Dat zijn stuk voor stuk letterlijke vertalingen uit het Frans, niet van de woordenschat maar van de grammatica! Wij eten ook geen 'grapefruit' zoals de Nederlanders maar oud-Vlaamse 'pompelmoes' ('pamplemousse'), hierbij vrolijk voorbij fietsend aan het feit dat grapefruit en pompelmoes twee verschillende vruchten zijn. Terwijl de Vlaming ostentatief vecht tegen het Waaltje dat hij vermeent te ontwaren bij de noorderburen, volgt hij blindelings het Waaltje in zijn eigen hoofd.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-02-14 13:47


Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-02-14 13:48


Isto Rikus

#23 Nederlands is in Vlaanderen helaas niet vanzelfsprekend.

2014-02-14 13:49

Waarom is Vlaanderen er destijds mee akkoord gegaan Nederlands uit de Cultuurgemeenschap, BRTN e.a. te laten schrappen op instigatie van Boudewijn I en met medewerking van Wilfried Martens? Hugo de Scheppper Malden-NL

Gast

#24

2014-02-14 17:11

Wij Vlamingen vechten al meer dan 180 jaar voor het bestaansrecht van onze taal. En die strijd, hoewel de Vlaamse "Belgen" beweren dat wij thans onze rechten hebben, is nog lang niet gestreden. Je moet als Brusselaar maar gewoon je eigen taal proberen te gebruiken. Zelf als je dit op een beleefde manier doet heb je kans uitgemaakt te worden. Een uitspraak die het goed doet tegenwoordig : "Je connais pas la langue des barbares." En mijn vriendelijk antwoord is dan iedere keer : "Ah, heureusement que les barbares connaissent votre langue, car seulement avec le français vous n' irez pas loin !"
Maar nog meer verontrust me het feit dat velen onder ons menen dat alles een Engels tintje moet krijgen. Ik vrees dan ook dat onze strijd voor het nederlands in de toekomst veel meer een strijd tegen verengelsing zal zijn.
Een laatste opmerking : ik heb niets tegen de franse of engelse taal.
Wanneer dit echt nodig is, spreek ik vloeiend deze talen.
lievenme

#25 Re:

2014-02-14 20:09

#24: -

mooie reactie tegen die hatelijke opmerking.

herinnert me aan wat mijn oom misisonaris in India zaliger antwoordde, toen een Brusselse hem onheus aansprak; hij antwoordde: "moi, je suis bilingue. et vous?"