Behoud onderwijsbevoegdheid Banaba's

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud onderwijsbevoegdheid Banaba's.


Gast

#1

2013-10-24 19:45

Specialisten in het veld zijn een noodzaak. Om je te specialiseren is er duidelijk een opleiding nodig. Laat de enthousiaste mensen die hier veel energie in stoppen aub studeren of hun werk behouden!

Gast

#3

2013-11-06 19:46

het behoud is belangrijk

Gast

#4

2013-11-07 09:14

Niet leerkrachten kiezen voor deze opleidingen omwille van de extra troeven die het hen biedt in een functie in het onderwijs. Laat ons dan ook die extra troeven behouden!

Gast

#5 geen extra positieve bekrachtiging voor onze regering:

2013-11-07 09:24

ik durf met grote zekerheid zeggen dat opvoeders in sommige klassen soms zelfs beter opgeleid zijn om hun leerlingen leerstof bij te brengen dan de standaard leerkrachten, vooral in de klassen met gedragsproblemen ed... Ze hebben op pedagogisch vlak een voorsprong + ze mogen toch al niet zomaar in het kleuter- en lager staan. Waarom dus nu al die heisa ??
En het is ook niet zo dat er een groot hoeveelheid leerkrachten staat te springen op een job in het buitengewoon secundair onderwijs, dus dat kan ook niet het probleem zijn.
Indien de regering de instroom in deze studierichting wilt vermijden voor andere vooropleidingen, dat ze dit dan vanaf nu onmogelijk maken. Maar dat ze toch minsten de personen die hun diploma reeds behaald hebben en nu goed hun job uitoefenen, met rust laten...

Gast

#6

2013-11-07 11:47

Dit is totaal onterecht, eerst iedereen inschrijvingsgeld laten betalen om nadien doodleuk te verkondigen dat hun diploma geen waarde heeft.

Gast

#7

2013-11-07 12:36

Getekend!

Gast

#8

2013-11-07 15:45

Het in niet correct dat we aan deze opleiding beginnen en pas te weten komen dat dit diploma kan vervallen, onder bepaalde absurde voorwaarden wanneer we de opleiding hebben afgerond.
Dit kan niet, dit is hetzelfde als fles wijn kopen die uiteindelijk blijkt leeg te zijn.
Vele onder ons waren misschien niet aan de opleiding begonnen wanneer ze op de hoogte waren van de veranderingen.

Gast

#9

2013-11-07 17:14

De studenten die hun onderwijsbevoegdheid al behaald hebben kan hen niet worden afgenomen. Ze hebben hier hard voor moeten werken om deze te kunnen behalen. Indien er beslist word dat ze deze bevoegdheid niet meer willen meegeven kan dit volgens mij enkel aan de studenten die pas beginnen en hiervoor nog niets extra hebben moeten doen.

Gast

#10

2013-11-07 18:12

Ge moest beschaamd zijn

Gast

#11

2013-11-08 14:41

Mooi initiatief ! Die pedagogische bekwaamheid mag er écht niet uit...

Gast

#12

2013-11-08 15:28

Ik vind dat onderwijs nood heeft aan "brede deskundigheid ". Medewerkers met een ander basisdiploma kunnen de deskundigheid in schoolteams
mee helpen uitbouwen.

Gast

#13

2013-11-08 21:33

Als er banaba's zijn met een meerwaarde voor het onderwijs, dan zeker deze. Ik begrijp die maatregel totaal niet. Een combinatie van zorg met onderwijs kan imo veel zorg in het onderwijs voorkomen en/of wegnemen!

Gast

#14 Re: geen extra positieve bekrachtiging voor onze regering:

2013-11-09 08:02


Gast

#15

2013-11-11 10:49

Het is schandalig dat ze mensen zo oplichten, want dat is het. Zij investeren tijd en geld in een opleiding en dan bam.

Regels en beleid kunnen veranderen, akkoord, maar iemand met een klein beetje verstand doet dat met een overgangsperiode zodat mensen juist kunnen kiezen.

Gast

#16

2013-11-11 12:53


Gast

#17

2013-11-11 16:03

voor Leonie

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-11-12 15:54Gast

#19

2013-11-12 15:56

Een heel jaar werken om mooi materiaal bij elkaar te krijgen, alle leuke en creatieve ideetjes bij elkaar rapen, zin krijgen om voluit voor een job in het buitengewoon onderwijs te gaan.. En dan plots alles kwijt zijn waarin je investeerde.

Ik hoop dat men nog eens gaat nadenken!Dat mensen die bewust voor deze job kiezen en hier eneregie uit halen de kans krijgen om te doen wat ze met hun hart doen.

Gast

#20

2013-11-12 20:32

Persoonlijk vind ik dat deze Banaba geldig moet blijven. Deze leerlingen hebben ook een degelijke opleiding genoten.
Deze leerlingen zijn al gespecialiseerd dankzij hun 1ste bachelor diploma.
De Banaba bereidt hun al genoeg voor op het les geven in het bijzonder onderwijs.

Veel succes!

Gast

#21

2013-11-13 10:44

Het is jammer dat een opleiding vervalt als je uit het  beroep van GON-begeleider stapt.  3 Jaar hard zwoegen om dan je rechten te verliezen is absurd! Een kineopleiding vervalt toch ook niet als je tijdelijk een andere job uitoefent?

Hoe meer kennis je verwerft, hoe beter je een job kan uitoefenen. Opleiding kennis vergaderen heeft een meerwaarde naar welke functie je dan op termijn uitoefent.

Beloon juist de mensen die inzet vertonen ipv hen af te straffen. België is op dit gebied serieus achter op pakweg Duitsland!

Student ZRL2

#22 Herziening overheidsmaatregel noodzakelijk

2013-11-13 13:47

Heel wat argumenten tonen volgens mij aan dat een herziening van de overheidsmaatregel noodzakelijk is. Zo niet, is de missie van het Ministerie van Onderwijs om een aantrekkelijke werkomgeving in het onderwijs te creëren voor gemotiveerde en bekwame personeelsleden slechts een illusie. Mij lijkt het dat de overheidsmaatregel een vorm van discriminatie (versus gelijke onderwijskansen) is –zeker binnen het gewoon secundair onderwijs- voor studenten die al met de tweede schijf van de opleiding gestart zijn. Tot op heden gebeurde er nog geen overheidscommunicatie betreffende de overheidsmaatregel met de betrokken studenten. Ik droom alvast van een Vlaamse Regering die met overleg en met kennis van zaken beslissingen neemt en die dan communiceert.

Gast

#23

2013-11-13 15:32

alleen idioten veranderen niet van mening, minister Smet!

Gast

#24

2013-11-13 15:43

alle hoop op de volgende minister die deze grote fout dan moet rechtzetten ??? twee jaar energie, vervoerskosten, minder gaan werken op mijn andere job, minder tijd voor gezin, je 200% inzetten voor je onderwijsjob om daarna te horen dat het diploma niet geldig is ??? en zoals reeds vermeld moet gezegd dat je als opvoedster evenveel -of net iets meer?- kwaliteiten beschikt om evengoed als de leerkracht (kleuter, lager of secundair -eender welk vak-) te kunnen functioneren binnen het buitengewoon onderwijs. aantrekken van zij-instromers ? op deze manier zijn er komende jaren géén leerkrachten buitengewoon onderwijs meer mi

Gast

#25

2013-11-13 16:01

Alle hulp is welkom in het onderwijs. Zeker wanneer gemotiveerde (jonge) mensen er voor kiezen en ervoor willen bijstuderen!