Behoud onderwijsbevoegdheid Banaba's

Beste colllega, directie, mentor, student, oud-student

Afgelopen zomer 2013 werd de onderwijsbevoegdheid van zij-instromers in het secundair onderwijs plots geschrapt voor afgestudeerden van onze banaba-opleidingen in het onderwijs (buitengewoon onderwijs / zorgverbreding en remediërend leren). 
Voor de huidige, maar ook de afgestudeerde banaba-studenten met een ander basisdiploma betekent deze gewijzigde regelgeving een bijzonder onzekere situatie.  Zij kozen voor de opleiding omwille van de extra troeven die het hen biedt in een functie in het onderwijs.  Ook voor de scholen (buitengewoon) secundair onderwijs is deze maatregel o.i. een verlies.  Met het ondertekenen van deze petitie geeft u duidelijk signaal aan de overheid, de onderwijskoepels en -vakbonden dat u deze maatregel niet begrijpt en wenst te zien terugschroeven.

Graag verdedigen we met u onze studenten en oud-studenten die binnen deze opleidingen een traject tot leraar wensen op te nemen. 

Met vriendelijke groeten

Banaba's Vlaanderen