DE SLACHTOFFERS, EEN VOLWAARDIGE PARTIJ IN HET STRAFPROCES


Gast

#1

2013-02-24 19:56

het belgisch recht loopt 14 jaar achter op het nederlands rechtssysteem, alle beetjes helpen.
Gast2

#2

2013-02-24 20:05

Veel sterkte aan alle slachtoffers tijdens dit moeilijke proces.
In de eerste plaats aan de nabestaanden van de vermoorde personen.
Maar ook aan de ouders van De Gelder, ook zij zijn slachtoffers...
Ik vind niet dat hen het recht op toegang tot het proces mag worden ontzegd.


Gast

#3

2013-02-24 20:29

het word tijd dat men de rechten van de slachtoffers erkend en die van de daders beperkt .
gast 3

#4

2013-02-24 20:34

Sorry, maar dit vind ik belachelijk.
Hoe zeer ik ook meeleef met de slachtoffers en hoe graag ik zelfs ook wil dat De Gelder eeuwig zal boeten voor zijn daden, ben ik van het oordeel dat men geen uitzondering moet maken op het proces van De Gelder. Dit om de bescherming van de gedaagde partij te verzekeren. Het zou anders maar heel makkelijk zijn eender wie schuldig te laten verklaren.

Gast

#5

2013-02-24 20:38

In de eerste plaats wil ik de slachtoffers van de misdaden van Kim De Gelder steunen.
In de tweede plaats omdat er zo veel fout gaat met onze justitie en ik me afvraag of er in België nog wel justitie is.
Wanneer gaat de politiek hier iets aan doen?

Gast

#6

2013-02-24 20:46

Veel sterkte aan alle betrokkenen!!!!
9200 staat achter jullie!!

Gast

#7

2013-02-24 21:14

Er zijn al veel te lang en steeds mer rechten voor de daders, maar veel te weinig (en te laat) rechten voor de slachtoffers en/of hun nabestaanden! Daaraan moet dringend een einde komen door ingrijpende veranderingen in de Belgische en eventueel Europese wetgevingen! Daarna moeten rechters hun werk doen!

Gast

#8

2013-02-24 21:18

Een duidelijk voorbeeld is de zaak Dutroux/Martin. Wat daar allemaal gebeurt is om je haren ten berge te doen rijzen! Slachtoffers en hun nabestaanden worden als het ware vertrappeld door het Gerecht en onze wetgeving. Strafrechterlijke wetgeving is nog erger en bevoordeeld daders die nooit de kansen hadden mogen krijgen die Martin en nu ook Dutroux krijgen of gekregen hebben. De slachtoffers en hun nabestaanden zijn voor een 2de keer slachtoffer, eigenlijk een 3de keer. Ze zijn al voor de 2de keer slechtoffer tijdens de Rechtszaken. Het is een regelmrechte schande in het Belgi+ë van de 21ste eeuw!

Gast

#9

2013-02-24 21:23

Burgerlijke partij moet niet alleen in het strafproces, maar ook bij de strafuitvoering een volwaardige partij worden.

Gast

#10

2013-02-24 21:23

Ik wens de slachtoffers veel sterkte in deze onmenselijke zaak!

Gast

#11

2013-02-24 21:25

Laat recht geschieden!

Gast

#12

2013-02-24 21:26

Terecht is deze petitie opgestart. Ouders en slachtoffers zijn een volwaardige partij in dit rouwproces!

Gast

#13

2013-02-24 21:27

ik hoop da de gelder levenslang krijgt
moordenaar !!!!!!!


Gast

#14

2013-02-24 21:37

hopelijk word er eens geluisterd naar de slachtoffers. aub tekenen met zen allen

Gast

#15

2013-02-24 21:40

Veel sterkte toegewenst aan de ouders van Kim De Gelder!

Gast

#16 Re:

2013-02-24 21:41

#12: -

Dit is geen rouwproces, maar een assisenproces


Gast

#17

2013-02-24 21:57

ik vind dat de daders van misdrijven altijd meer beschermd worden dan de slachtoffers .Slachtoffers
worden 2 keer gestraft 1/ om het verdriet en kwaad die men hen aandoet en het 2/ de daders mogen zelf hun eisen stellen en worden dan ook goed beschermd zoals hun gezicht afdekken voor de buitenwereld hun staf niet volledig uitzitten en de vele eisen die zij kunnen stellen
de slachtoffers mogen mooi zwijgen zelf rechtspraak hebben die mensen als schtoffer zeker niet genoeg

Gast

#18

2013-02-24 22:02

waarom nog een proces???

Gast

#19

2013-02-24 22:16

Aub laat iemand als De Gelder niet vrij en hang er ook geen belastingsgeld aan; dat is het niet waard. Wie wil zijn eigen kind trouwens in gevaar brengen. Bovendien is hij schuldig: staak dus dit proces en hou hem voor de rest van zijn leven gevangen. Hij schept genoegen in al die aandacht; gun het hem niet.

Gast

#20

2013-02-24 22:23

Als slachtoffers mag je ook het recht hebben om jury-leden te wraken. Als ouders van de slachtoffertjes en man van de mevrouw uit Vrasene, alsook de zoon van Marita, die er moeten mee leven en dan nog moeten zwijgen en geen rechten hebben. Dat mag - en kan niet meer in 2013.

Gast

#21

2013-02-24 22:25

#2 In deze petitie staat niets over het ontzeggen van recht op toegang voor de ouders van DG tot het proces. Het is ook een vraag, maar staat los van deze petitie.
Wel dat slachtoffers als een volwaardige partij zouden worden behandeld.

Het is te gek voor woorden dat daders meer rechten hebben dan slachtoffers!
Hoog tijd dat er iets verandert aan het rechtsysteem in België. Helaas zijn het steeds de zwaar getroffen slachtoffers die uit ervaring moeten spreken en pleiten voor een verandering.

Ik vind het erg moedig van deze ouders dat zij, in deze ongelofelijk zware tijden, toch nog de kracht en de moed vinden om te reageren. Voor hen zal het niets meer veranderen, maar hopelijk wel voor slachtoffers in de toekomst.

RESPECT!

Onze gedachten zijn bij jullie, een wit lintje aan onze voordeur is een klein gebaar van steun. Veel kunnen we helaas niet doen. Laat u omringen door uw geliefden in deze zware tijden. Samen sterk. STERKTE.


Gast

#22

2013-02-24 22:26

ik wens de slachtoffers en hun familie's veel sterkte toe.

Gast

#23

2013-02-24 22:38

Laat mij zeer duidelijk zijn: ik leef ten volle mee met de nabestaanden en ik ben me ervan bewust dat dit proces één langgerekte pijnlijke ervaring is voor hen. Alle mogelijke moed en sterkte toegewenst!
Maar ik ben het er niet mee eens dat de burgerlijke partij in alle gevallen ook een stem moet krijgen bij de strafmaat. Wanneer er sprake is van een overlevende of een situatie waarbij er duidelijk een blijvende bedreiging blijft bestaan, moet dit zeker mogelijk zijn. In andere gevallen blijft de strafmaat, mijns inziens, eerst en vooral iets tussen de samenleving en de verdediging: we leven niet in een wraak-samenleving en het vrijkomen van een Kim De Gelder is een mogelijke bedreiging voor iedereen. Bovendien is assisen reeds al te zeer een situatie van één tegen velen, in vele zaken is het voor de verdediging enorm moeilijk om voldoende tegengewicht te bieden tegen de hele schare toppleiters van de burgerlijke partijen (zie proces Els Clottemans), die naast het openbaar ministerie op de jury inpraten. Dit laatste, het beginsel van de wapengelijkheid, maakt dat in mijn ogen ook een jury-wraakrecht voor de burgerlijke partij niet wenselijk is.
Ik wil ook nog opmerken dat in België slachtoffers/nabestaanden juist een opmerkelijk grote hoeveelheid rechten hebben en dat dit ook een kost heeft (het is één van de voornaamste redenen voor het vertragen van onze strafprocessen (vergelijk deze zaak eens met die van Anders Breivikh)). Ten slotte, rechtsstelsels die erop gebrand zijn zoveel mogelijk verdachten te veroordelen en deze zo zwaar mogelijke straffen op te leggen hebben ook hun donkere keerzijde: kijk maar eens naar de statistieken van onterechte veroordelingen in de VS. Dit zijn allemaal zaken waarover goed moet worden nagedacht, al te emotioneel reageren op basis van (foutieve)zeer éénzijdige media-berichtgeving is gevaarlijk.

Gast

#24

2013-02-24 22:42

Ik deel ten volle jullie mening en zou er zelfs willen aan toevoegen dat de burgerlijke partijen ook na het verdict meer inspraak zouden moeten krijgen en daarmee bedoel ik dat de delikwent nooit vervroegd vrij zou mogen komen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verwanten van de slachtoffers

Gast

#25

2013-02-24 22:52

Akkoord met commentaren #2, #4 en #23.