DE SLACHTOFFERS, EEN VOLWAARDIGE PARTIJ IN HET STRAFPROCES

Het proces De Gelder bevestigt dat de burgerlijke partijen, de slachtoffers, niet over dezelfde rechten beschikken als de andere partijen.

In de huidige stand van het recht wordt immers de inbreng van de burgerlijke partij in het strafproces beperkt tot de schuldvraag en de schadevergoeding.

De personen die deze petitie steunen, zijn echter van oordeel dat de burgerlijke partij als een volwaardige partij in het strafproces dient te worden beschouwd, en dit op gelijke voet met de verdediging van de beklaagde/beschuldigde, zodat zij eveneens ondermeer de volgende rechten dient te krijgen:

- Het recht om te pleiten aangaande de strafmaat (wijziging art. 341 Sv). Het is immers onjuist te denken dat de burgerlijke partij geen rechtmatig belang zou hebben bij de strafmaat (zie overigens de rechten van de burgerlijke partij bij de strafuitvoering).

- Het recht om in een Assisenproces de gelote juryleden te wraken, net zoals de verdediging (wijziging art. 289 Sv).

Huidige petitie kadert in het petitierecht voorzien bij artikel 28 van de Grondwet en beoogt een wetswijziging. Zij zal worden overgemaakt aan de bevoegde Minister.


Anja Fierens en José Teixeira da Silva    Neem contact op met de schrijver van de petitie