GESLOTEN! Landsmeer: steun aan onze Burgemeester!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie GESLOTEN! Landsmeer: steun aan onze Burgemeester!.

Tooske

#226 Schaam je heren wethouders

2012-09-26 19:54

Het is werkelijk te gek voor woorden. Heren wethouders, schaam jullie diep voor dit dictatoriale gedrag. Met je luie kont op het rooie pluche blijven zitten is blijkbaar belangrijker dan de stem van de mensen die jullie horen te vertegenwoordigen. Maar jullie bewijzen dat jullie er niet voor ons zitten maar voor jullie eigen ego. Ik schaam me diep dat dit soort mensen ons dorp zegt te besturen maar uiteindelijk alleen maar in het gemeentehuis zitten uit pure eigen-geilheid. Diep triest om onze burgemeester niet eens een kans te gunnen.
jan van tiny van pieter de Boer de metselaar

#227 afscheid van de burgemeester

2012-09-26 22:22

nu onze burgemeester haar ontslag heeft ingedient zijn er nog een aantal mogelijkheden.
zo kan de heer Remkens het onslag niet accepteren en de burgemeester terug te sturen.
de andere mogelijkheid is dat er een interim burgemeester wordt aangesteld.
als dit iemand is die het zelfde karakter heeft als Nienhuis dan heeft de raad een heel groot probleem omdat een interim is aangesteld door de provincie en kan der halve niet de wacht worden aangezecht.
anders gezegd ze hebben hem of haar maar te nemen zo als hij of zij is of zelf vertrekken.
weet niet waar Remkes voor kiest, maar ik hoop dat het iemand is die ook is opgewassen tegen deze potentaten die alleen maar aan zich zelf denken en de burgens alleen maar aardig vinden rond de verkieezingen en dan snel moeten oprotten omdat ze lastig zijn.
en dan vooral je kantoordeur van de achterkamer dicht houden want je mocht eens worden aangesproken worden.

Ellie, het Ilper vrouwtje

#228 Re:

2012-09-26 22:39

#220: peter van tiny van pieter de boer de metselaar -  

 De brif is verstuurd naar de pers, o.a. de Telegraaf, de LOL, het NoordHollands Dagblad en het Kompas. Ook heeft, uiteraard natuurlijk, de provincie de brief per mail mogen ontvangen. ( En FB )

Morgen zal ik de brief ook per post naar de provincie sturen geadresseerd aan dhr. Remkes. Mocht je de brief willen verspreiden, voel je niet bezwaard, er zit geen auteursrecht op...

peter van tiny van pieter de boer de metselaar -

#229

2012-09-26 23:02

das mooi Ellie. dan gaat ie ook lekker op faceboek . nogmaals , je hebt het zo mooi verwoord.
niksnut

#230

2012-09-27 00:53

In afwachting van hoe dhr Remkes hierop zal reageren en handelen , vraag ik me af wat je verder nog kan doen om Prins en Monteban en de raadsleden van de VVD en PVDA weg te krijgen.
want begrijp dat ook astrid Nienhuis de deur nog niet helemaal heeft dicht gegooid. wat ik begrijp is dat ze haar taken heeft neergelegt maar dan wordt er voorlopig nog niet naar een andere burgermeester gezocht (corrct me if i'am wrong) 
ik voel er niks voor om nog anderhalf jaar tegen die smoelen aan te kijken.

bezorgde burger

#231 aanvulling op #223

2012-09-27 01:35

hier bedoelde ik d4us niet de gehele raad mee,maar wel de coalitie partijen minus mark de jong.
voor hem en de oppositiepartijen heb ik grote bewondering omdat deze wel zijn begaan met de burgers in het dorp.
maar ja met 8 tegen 6 verlies je toch altijd.
niksnut

#232 Re: aanvulling op #223

2012-09-27 01:38

Pieter

#233

2012-09-27 01:53

Naar ik aanneem:
Remkes zal een gesprek hebben met de fractievoorzitters.
Tijdens dat gesprek zal een voorkeur of profielschets worden vastgesteld, vervolgens zullen er twee kandidaten komen die een gesprek zullen hebben met een afvaardiging van de gemeenteraad.
Die afvaardiging zal een voorstel doen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad zal vervolgens een keuze maken.
Daarnaast zal er een nieuwe procedure opgestart worden om uiteindelijk een nieuwe burgemeester te kunnen aanstellen.
Ongeveer in die lijn zal het wel gaan.

De oppositie kan zich wel terecht afvragen welke betekenis zij hebben bij het nemen van besluiten in Landsmeer. Gelet op de uitspraken in diverse interviews de afgelopen weken is het wel duidelijk geworden dat er weinig tot geen invloed mogelijk is.
Dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de besluitvorming, dat hebben we ook live kunnen waarnemen.
De gemeenteraad in meerderheid heeft echter besloten.
Het is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, zo werkt het nu eenmaal.
Wellicht kan je een gemeenteraadsbesluit nog wel laten toetsen bij de rechterlijke macht, als dat al mogelijk en zinvol zou zijn zal dat nog meer onrust veroorzaken en waarschijnlijk meer tijd in beslag gaan nemen dan wachten op de verkiezingen in 2014 en dan heb je als burger uiteindelijk toch het laatste woord.
Drika

#234 Re: weghouder

2012-09-27 02:34

#186: de Roerdomp - weghouder

Even voor de goede orde..……de Calkoenstraat is geen sluiproute van hr. Monteban. Het was al ver vóór deze actie zijn (bijna) dagelijkse route.                                                                                                                                                            Niet dat ik voor hem pleit. Want ik heb die man nooit gemogen. De schijnheiligheid straalt van zijn gezicht af. Of beter gezegd: de achterbaksheid.

Dan wat die al eerder genoemde beerput betreft….. één van de dingen die ik me af vraag is, aan wie we het te danken hebben dat de toewijzing van de sociale huurwoningen nu via Woningnet verloopt en niet meer via het gemeentehuis.                         Is dat de gemeente (hr. Monteban?), de huurdersvereniging of de woningbouwvereniging(en)? Ikzelf heb zo’n donkerbruin vermoeden dat het de eerst- en laatstgenoemden zijn. Samen onder één hoedje spelen? Maar de gemeente heeft zich er mooi in laten luizen. Of riekt het hier ergens naar…..?                                                                                                                   Een voorrangsregeling van 5 (!) jaar  voor de oud ingeschrevenen op de woningzoeklijst van Landsmeer. Laat me toch niet lachen!!!!                                                                                                                                                                        De gemeente had moeten bedingen dat oud ingeschrevenen en inwoners van Landsmeer sowieso ALTIJD voorrang krijgen op een vrijgekomen huurwoning in deze gemeente!! Zoals bij veel omliggende gemeenten het geval is. Onbeperkt en niet zoals nu, voor maar een paar jaar. En zelfs daar houden ze zich niet aan!!                                                                                         De heer Monteban heeft zelf eens tijdens een vergadering gezegd “…..dat we er rekening mee moeten houden dat  eigen inwoners niet (meer), of nauwelijks nog in aanmerking zullen komen voor een sociale  huurwoning in Landsmeer. Er zullen altijd wel Woningnet ingeschrevenen van elders zijn die hoger op de lijst staan dan de inwoners van Landsmeer. Of urgentiegevallen, etc. Dat had hij vooraf al kunnen bedenken!! Waarom niet voor zijn burgers gestreden?  Hij lijkt me toch geen persoon die over zich heen laat walsen (door Eigen Haard). Nu weet hij zich toch ook halsstarrig te verzetten?                                               Daar hebben we nu járenlang leges voor betaald (om op die lijst te blijven staan)! Allemaal weggegooid geld geweest. Maar wel een fijne melkkoe voor de gemeente!!! Kunnen we even vangen? Ons geld terug? Zou wel zo eerlijk zijn.                                Ik heb inmiddels al geconstateerd dat Woningnet ook niet waterdicht is. Woningen die, voor ze via Woningnet aangeboden worden, al toegewezen blijken te zijn aan mensen. Waarom ze dan nog via Woningnet aangeboden worden is mij een raadsel. Mogelijk om de schijn op te houden? Kost toch ook alleen maar weer extra geld en energie. Moet er weer iemand van de
woningbouw bij aanwezig zijn als de "overige gegadigden" de woning kunnen bekijken. Ook gebeurd het dat vrijgekomen woningen niet eens via Woningnet aangeboden worden. Dan schermen ze met een urgentiegeval of stadsvernieuwer. Hoezo stadsvernieuwer? Hier worden geen wijken gesloopt, zodat de mensen een ander onderdak moeten hebben. Hoe wordt je bedonderd?

En hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een huurder van Landsmeer binnen 10 jaar, voor de 4e keer een andere, en steeds
betere woning toegewezen krijgt? Geldt dan ineens de regel niet meer dat anderen die langer ingeschreven staan, voorrang hebben? Hoe krijgt zo’n persoon dat voor elkaar? Een goede bekende misschien van bepaalde mensen?                                Het lijkt wel of het overal een rotzooi is. En Jan-met-de-pet heeft vaak het nakijken.

Wat de handelingen van de wethouders hier betreft, het woord maffia is al gevallen. Zelf vergelijk ik ze een beetje met Kadhafi van Libië. Die had in het begin, toen hij aan de macht kwam, veel goede voornemens voor het volk (lees burgers). Kwam ze ook na, maar naarmate hij langer aan de macht was, vulde hij alleen nog maar zijn eigen zakken. Was het alleen nog maar eigenbelang. Met recht een machtspositie. Daar hebben de wethouders hier ook een handje van.                                     Iemand die tegen ze is wordt (nog) niet gemarteld en ………..,  zoals in Libië. Maar wordt, zoals in dit geval de burgemeester, het werken wel onmogelijk gemaakt. Zeer, zeer spijtig dat ze niet doorgaat. Ze had haar rug recht moeten houden.                      Ik had graag het einde van de klucht meegemaakt. Dat alle rottigheid eens boven water kwam. Ik ben bang dat dat nu niet zal gebeuren. De rest zal wel in de doofpot blijven. Ze zullen er wel voor zorgen dat er weer een slappeling als burgemeester komt. Kunnen zij verder hun gang gaan. Tenzij de heer Remkes ingrijpt. Wat te hopen is.                                                                 Wat mevr. Nienhuis betreft, ik wens haar veel sterkte toe en succes in haar verdere loopbaan. Dat ze het maar beter mag treffen dan in deze gemeente.

 

Een zeer boze inwoner van de gemeente Landsmeer.

    

Drika

#235

2012-09-27 03:02

Beste mensen,

Sorry voor de uit elkaar getrokken tekst van nr. 234. Er is blijkbaar iets mis gegaan. Heb het al proberen te verbeteren, maar dat lukt niet. Hopelijk is het toch te begrijpen/lezen. Het staat alleen zo knullig!

 

 

 

Pieter

#236 Re:

2012-09-27 04:14

#235: Drika -

Ja, het is wel duidelijk Drika.

Betreffende de toewijzing van woningen en woningwet maakt de Woonvisie wel wat zaken duidelijk.

http://www.landsmeer.nl/leefomgeving/wonen

Er is sprake geweest van een tijdelijke overgangsmaatregel toen de regio gemeenten zich indertijd aansloten bij woningnet. Maar de regels zijn uiteindelijk wel gelijk voor alle gemeenten.

De huisvestingswet uit 1993 staat het bevoordelen van eigen inwoners namelijk niet toe, alleen als er schaarste is in de regio kan dat.

Zover dat dus wel het geval in Landsmeer is wordt het opgepakt in het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) gebied, een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Amsterdam. Dat geeft inderdaad wel beperkte mogelijkheden voor Landsmeer zelf maar daar staat dan de weer ruimere keuze in de regio tegenover. Je zou kunnen stellen dat de situatie met woningnet de woningzoekende meer mogelijkheden geeft dan voor die tijd het geval was.

Het is wel frustrerend als je wel in je dorp wil blijven wonen en je krijgt het niet of heel moeilijk voor elkaar. Daar weet ik alles van. Mogelijk zijn er wel vraagtekens te plaatsen bij sommige toewijzingen, altijd moelijk om daar over te oordelen en geen systeem is perfect. Maar het is niet zo dat het allemaal willekeur en ongeregeld is, daarom is o.a. die woonvisie ook gemaakt. Misschien kan het nog beter of moet het ook anders. Gelet op het huidige prijspijl van koopwoningen zou een update zeker geen kwaad kunnen.

 

 

Paula Wals

#237 Re: Open brief aan de hr. Remkes

2012-09-27 12:43

#218: Ellie, het Ilper vrouwtje - Open brief aan de hr. Remkes

Heel goed Ellie, sluit me er helemaal bij aan

Cor Groeneveld

#238 Re:

2012-09-27 13:04

#202: -

Als je zo iets durft te plaatsen, wees dan wel een kerel en zet je naam er bij. Cor Groeneveld

Pieter

#239 Re: Re:

2012-09-27 14:36

#238: Cor Groeneveld - Re:

Ja die reactie is wel emotioneel maar laten we er ook niet te zwaar aan tillen. Er zijn frustraties opgeroepen en de politiek is bepaald niet onschuldig in deze, dan krijg je dit soort al te spontane reaties al heel snel.

Het gaat in feite ook niet over personen, door die aan te wijzen als schuldige los je niets op. Het probleem zit hem meer in de onderliggende structuur, de wijze waarop men tot besluitvorming komt. Nu is het zo dat het debat vooral gebruikt wordt om de de al gedane besluitvorming te verdedigen en je kan het ook duidelijk waarnemen dat het verheven is tot een kunst in Landsmeer. Het debat is echter een plaats om standpunten uit te wisselen en een bijdrage te leveren aan de beeldvorming en dat kan niet meer als de onderliggende structuur je al een besluit heeft opgedrongen. Het dualisme is een instrument dat die zwakke schakels kan voorkomen, de bestuurscultuur in Landsmeer is hier niet aan gewend en in de praktijk zie je dat ze wel weten wat het is maar niet weten hoe ze ermee om moeten gaan en het ook gewoon niet kunnen omdat de onderliggende structuur een onoverkomelijk obstakel is en dat gaat veel verder dan personen.

Dat is met name bij de huidige coalitiepartijen PVDA en VVD het geval, die zouden toch eens heel goed moeten onderzoeken wat ze kunnen doen om die onderliggende structuur te verbeteren zodat de mensen die het uitvoeren ook meer in in de geest van het dualisme gaan handelen en optreden. Mogelijk dat er dan individueel gezien personen zijn die de aansluiting niet kunnen vinden of het er niet mee eens zijn maar die gaan dan vanzelf wel de keuze maken om niet meer beschikbaar te zijn.

Barbara

#240 Open deur

2012-09-27 15:29

De burgemeester heeft haar werkzaamheden als burgemeester van Landsmeer neergelegd.Begrijpelijk en invoelbaar. Maar de deur staat nog op een onwaarschijnlijk kleine kier. Heel spijtig allemaal. Wat mij betreft staat diezelfde deur voor beide wethouder helemaal open om te gaan. Het kan niet zo zijn dat na dit zeer beladen bestuurlijk debacle, dat voor het grootste deel veroorzaakt lijkt te zijn door botsende persoonlijkheden van 3 mensen, 2 van die 3 personen gewoon in hun functie blijven. Voor een nieuwe positieve start moet schoon schip gemaakt worden. Het lijkt mij als wethouder persoonlijk ook ondoenlijk om aan te blijven in een dorp waar zoveel protest is geweest tegen de gang van zaken waar jijzelf deels voor verantwoordelijk bent geweest. Dan moet je wel een hele dikke huid hebben. En wie is er dan eigenlijk de olifant?
Wel moet ik bekennen dat er, na alles wat ik gezien, gelezen en gehoord heb, een liedje is dat van her ver steeds duidelijke in mijn oor klinkt: “Geef mij maar Amsterdam……”

peter van tiny van pieter de boer de metselaar

#241

2012-09-27 15:51

WIJ GAAN VOOR TRANSPARANTIE!     http://www.petities24.com/a/38463
topper dat jullie doorgaan, vond het al stil ineens.
maar gaan jullie ons hier van informatie voorzien of komt er een ander site??
Gekke Henkie niet

#242 Bananenrepubliek

2012-09-27 16:44

Ik heb net op de site van de LOL het verslag van de raadsvergadering van 25 september gezien.
http://vimeo.com/50212131
Het is echt niet te geloven hoe de fractievoorzitters van de VVD en PvdA zitten te draaien en te manipuleren. Dat noemt zich VOLKSvertegenwoordiger. Ik hoop dat ze bij de volgende verkiezingen niemand meer zullen vertegenwoordigen. Dit zullen de burgers niet snel vergeten. En anders worden ze er tegen die tijd wel aan herinnerd.
niksnut

#243

2012-09-27 16:58

meneer monteban neemt na deze periode toch de kuierlatten met een pensioen van 104% , dus die zien we zoiezo niet terug en hopelijk emigreert hij ook meteen. das ook de reden dat hij zo moeilijk doet want als hij er nu uit gedonderd wordt mist hij weer een paar % en anderhalf jaar smeergeld.

de rest help ik wel ff herinneren tegen die tijd wat ze geflikt hebben
(als we dan nog Landsmeer heten).

heerlijk toch , dat internet :)

shjole

#244 Re: Open deur

2012-09-27 17:34

#240: Barbara - Open deur

 

Alsjeblieft, alsjeblieft, laten we niet onder Amsterdam vallen. Dan zijn we nog slechter (en duurder) af! Kijk o.a. maar naar het gerommel binnen de stadsdeelraad/raden. Amsterdam wil stadsdeelraden bij elkaar voegen, zodat er minder zijn. Maar wat weet een stadsdeelraad van bijv. A'dam-Zuid nu van A'dam-Noord af, laat staan van Landsmeer. Dan worden we (helemaal) het ondergeschoven kindje. En daar zitten vast ook wel zakkenvullers die handelen voor hun eigenbelang. Misschien nog wel meer! Alleen is daar de kans misschien groter dat ze eerder op hun vingers getikt worden. We hebben het de afgelopen jaren allemaal in de kranten  kunnen lezen over het gekissebis van de stadsdeel raadsleden.

Dan nog maar niet te denken aan het feit hoe Amsterdam er financieel voor staat. Nee, we moeten er alles aan doen om een zelfstandige gemeente te blijven.  En mocht het in de toekomst dan toch echt niet meer kunnen, dan liever bij de gemeente Waterland, of desnoods Zaanstad.

 

jan van tiny van pieter de Boer de metselaar

#245 transparantie

2012-09-27 17:38

het lijkt mij een prima idee om nu door te gaan.
er is nog een hoop werk te doen.
zeker nu ik afgelopen morgen in het Noord hollands dagblad een stukje las over de afgelopen dinsdagavond waarin Smedeman het als een diepte punt beschouwt en snel weer verder te kunnen op de oude voet, ook geloofd hij in de zelf reininging van de raad.
als je dit durft te zeggen dan begrijp je werkelijk niet wat er speelt in het dorp en begrijp je er werkelijk niets van.
dat de inwoners de houding van deze raad na jaren meer dan zat zijn.
hoe denk hij aan zelf reiniging, als de zetel van Monteban door fraude van ,,fleitig Liesje'' van Kampen de site van de LOL heeft gemanupileerd door honderden keeren op de site te stemmen op Monteban zodat quakernaat aan de kan werdt gezet.
fouten met de Raadhuisstraat en Luijendijk waar vele miljoenen aan belasting geld in gaan zitten.
is met zelf reiniging niet op te lossen of uit te vlakken.
het zit diep in de genene van de raad om de boel te verdoeselen.
zelfs met cursusen als ,,samenwerken in en tussen groepen'' / ,,comunicatie en beinvloeding''of een cursus ,,zelf manitsment'' is voor deze groep raadsleden bijna zinloos omdat ze vooringenomen zijn en niet van zins zijn om sturing van buitenaf aan te nemen.
mocht er wel belangstelling voor zijn binnen de raad dan kan de vrouw van Mark Jan Prins bij haar op het bedrijf alle info krijgen van de bedrijven die de cususen geven, omdat binnen dit bedrijf verplichte kost is.
het zijn cursus die zijn voor veel mensen erg ingrijpend op hun eigen dunken.
omdat je in de spiegel van je zelf kijkt en hoe een ander jou houding en gedrag ervaard.

ook na de dinsdagavond dringt het in de hoofden van de raadsleden niet door hoe zij er in het dorp er op staan.

er is nog veel werk te doen denk ik.
ik ben bang dat er ook bij een nieuwe burgemeester of interim burgemeester wal van uit het dorp veel info over de raad moeten worden verstrekt.
twee jaar voor deze raad is nog erg lang en kan er nog veel fout gaan.
we moeten scherp blijven omdat zelf reininging niet werkt.
jan van tiny van pieter de Boer de metselaar

#246 Re: Open deur

2012-09-27 17:51

#240: Barbara - Open deur

denk nou niet dat deze wethouders gaan.

afgelopen morgen schreef Smedeman (VVD) dat het wel mooi te vinden al die belangstelling


#247 Integriteit

2012-09-27 18:07

Hier een stukje van de website van de gemeente Landsmeer:
"De gemeente Landsmeer bevordert de integriteit van de ambtsuitoefening van bestuurders en ambtenaren. Burgers, bedrijven, bezoekers en organisaties moeten kunnen rekenen op een actief, open, integer en professioneel functionerend overheidsapparaat."
Ik zet hier mijn vraagtekens bij
jan van tiny van pieter de Boer de metselaar

#248 Re: Re: weghouder

2012-09-27 18:33

#234: Drika - Re: weghouder

Drika.

je hebt met dit bericht aardig de spijker op zijn kop geslagen.

een mooi bericht.

zou mooi zijn als Remkes hier van op de hoogte zou zijn.

en die doofpot is er als.

de VVD (Smedeman) noemt dit alleen heel ander, hij noemt het het zelf reinigend vermogen van de raad.

dus het doofpotten werk  van de VVD is reeds begonnen.

ben bang dat erde komende tijd veel VVD openhaarden zullen branden om de sporen uit te wissen.

ze winden er dus geen doekjes om dat van doofpot een mooi middel is.

 

Paula

#249 Re: Re: Open deur

2012-09-27 19:08

#246: jan van tiny van pieter de Boer de metselaar - Re: Open deur

Wienhard Smedeman is gewoon dom, hij praat maar door maar zegt niets.

niksnut

#250

2012-09-27 20:21

 

ach , flappie Smedeman. wat moeten we daar nog van zeggen. (blond he) 
gezien zijn laatste opmerking in het noordhollands dagblad , valt hij bij mij in de categorie " zielig"

er is niks aan de hand , tis allemaal de burgermeester haar schuld . wij(gemeenteraad) hebben niks fout gedaan maar we zijn wel zelf reinigend (lijkt wel een moulinex bakoven) en dan ook nog eens openlijk beweren dat je niet begrijpt waar alle komotie vandaan komt.

das niet dom , dan heb je geen bord voor je kop, maar dan ben zielig , heul heul zielig en heb je hulp nodig. psychiatrische hulp dan wel.
hoe meer ze zeggen , hoe meer ze op hun bek gaan.

maar we gaan verder en ik ben heel nieuwsgierig waar en hoe :)\