geen R11bis

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie geen R11bis.


Gast

#26

2011-12-10 02:56

Volhouden!
Karel

Gast

#27

2011-12-10 10:50

Onze aarde willen wij leefbaar houden en goed verzorgen, dat staat voorop bij alle beslissingen die genomen worden als alles goed in balans overwogen wordt. Dat wens ik u allen toe!

Gast

#28

2011-12-14 12:46

laat alles zoals het is en laat het ons leefbaar houden en zet eens aan het zeebrapad aan de GB verkeerslichten voor de voetgangers!!!!!!!

Gast

#29

2011-12-14 12:51

Zorg op de prins Boudewijnlaan voor meer snelheidscontroles en zet daar flitspalen die werken zeker weten dat hier te verdienen valt en doe iets aan de oversteekplaatsen voor voetganders LICHTEN!!!!!

Gast

#30

2011-12-14 17:23

hoogst tijd dat de burgers er bij betrokken worden.succes

Gast

#31

2011-12-16 10:47

vooral klein Zwitserland dat opgeofferd wordt zou verschrikkelijk zijn!!!!!!!!!!!!Een beetje natuur en groen tussen al die drukte en huizenblokken.

Gast

#32

2011-12-18 17:59

Wij willen onze rust en gezondheid behouden!

Gast

#33

2011-12-18 21:22

leeuwarden rules!!

Gast

#34

2011-12-18 22:30

in godsnaam...alle gewone mensen die even het probleem rond Antwerpen bekijken, begrijpen dat het niets oplost om 'n verbinding die zo dicht bij de ring zou liggen 'n verbetering opleverd.
In Wommelgem,amper 1000m voor de ring,staan de voertuigen reeds 10- tot 20km aan te schuiven.Ook zij die op dat punt de R11 opgaan.
De aansluiting aan de E19, net buiten de tunnel komende van de ring,gaat enorme vertragingen tot opstroppingen veroorzaken.Wat 'studies' en 'specialisten' ook durven beweren.
Uw enige oplossing voor deze verbinding is verder het achterland in.Dat weet ik,en dat weet U.

Gast

#35

2011-12-19 10:07

Ik wil geen viese fijnstof in mijn buurt.
Er kan toch een andere oplossing bedacht worden.

Gast

#36

2011-12-19 21:00

Laat de berm aan de spoorweglaan staan.Dat is nog het enige groen dat we nog hebben.Maak het alleen wat properder.

Gast

#37

2011-12-20 17:46

is er nog geen fijn stof genoeg in de lucht van e 19
gezonde inplanting ziekenhuis ?

Gast

#38

2011-12-21 13:46

Zijn hier indertijd komen wonen voor het groen voor de deur. De Berm is in de winter bij sneeuw zeer mooi, in de zomer vol groen. kortom alle seizoenen genieten we van de berm en wanen ons in Duitsland of Oostenrijk, nagenietend van de vakantie.

Gast

#39

2011-12-24 18:33

Leefbaarheid en duurzaamheid gaan samen. Ook onze economische activiteiten mogen daar geen afbreuk aan doen. Laat ons dus stoppen met steeds meer wegen aan te leggen.

Gast

#40

2011-12-29 20:15

hier zoekt men problemen voor een situatie die zich niet gevaarlijk voordoet. Rotonde gaat heus geen oplossing bieden eerder ergenis en dan nog de park en ride laten verdwijnen, waar zijn ze mee bezig????????

Gast

#41

2011-12-30 11:40

de leefbaarheid van onze buurt

Gast

#42

2011-12-31 11:40

Dit project is nutteloos. Er zal jarenlang miserie zijn voor "iedereen" en we geraken geen stap verder.

Gast

#43

2011-12-31 11:44

Beheren van de budgetten kan immens beter. Maar klaarblijkelijk liggen onze beleidsmensen hier niet van wakker. Foei, foei, foei.

Gast

#44

2012-01-01 12:01

ik sta volledig achter het standpunt van Morstel en hoop dat het ganse districtsbestuur van WILRIJK dat ook zal doen, want die zijn bangelijk stil rond deze materie??? Of beslist de stad Antwerpen zoals steeds?

Gast

#45

2012-01-02 18:26

Gelijk heb je!! Wij worden meer en meer het slachtoffer van handel, industrie en de auto. Economie gaat boven volksgezondheid. Ook wij maken dat mee in de Neerlandstreek. De beleidsmensen hebben hierop quasi geen greep. Geld en winstbejag zijn nog steeds de baas in België.

Gast

#46

2012-01-02 18:33

Proficiat voor de initiatiefnemer of nemers. Hopelijk bekomen we resultaten, komt de geplande R11 er niet en blijft onze omgeving "leefbaar".

Gast

#47

2012-01-04 11:50

De prioriteit van de mobiliteit rondom Antwerpen, is niet nieuwe wegen aanleggen, maar intelligente verkeerssturing. Dat kan door aangepaste snelheden op te leggen, vrachtwagens af te leiden naar de Liefkenshoektunnel, en afleiden van verkeer dat uit Frankrijk komt en naar Duitsland moet: via de autostrades in het zuiden van het land. Voer deze ingrepen meteen in, en evalueer het effect.

Anonymous

#48

2012-01-06 21:53

R11 is nu al een MISpunt GEEN geen 2de MISSER A.U.B. !

Gast

#49

2012-01-08 21:04

Als bewoner van de wijk Oosterveld (tussen Spoorweglaan en Hoge Aardstraat) en uitkijkend op "de berm", zou het afgraven hiervan het beschutte karakter van de wijk tenietdoen met alle gevolgen vandien.

Gast

#50

2012-01-12 12:54

Wij worden door de districtsraad van Wilrijk pas sedert de laatste vergadering van de provincie betrokken bij het project R11 bis en vinden dat de bewoners van Wilrijk tijdig en bij alle verdere stappen dienen ingelicht.
Bovendien zit de oplossing van het verkeersprobleem van Antwerpen niet in de R11bis, maar moet het gezocht worden in MINDER auto's promoten EN een ring verder van de stadskern.