De toekomst van psychotherapie in België

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie De toekomst van psychotherapie in België.


Gast

#1

2015-11-04 07:43

Ik ben zelf psychologe/psychotherapeute en werk al 25 jaar met collega's therapeuten met andere basisopleidingen dan psychologie. Hun psychotherapeutische deskundigheid is niet alleen groot maar ook bijzonder waardevol in het werkveld. Mits bijscholing rond psychopatholgie/ ontwikkelingspsychologie,.. zie ik GEEN ENKELE reden om Bachelors niet toe te laten tot de erkenning psychotherapeut.

Gast

#2

2015-11-04 08:03

Omdat het veld van de psychotherapie me lief is. Ik vrees dat het psychotherapiehuis meer en meer een bunker wordt, waar nog weinig licht en verse lucht binnen zal komen met alle gevolgen vandien. Ik ben therapeute sinds '87 en vind de huidige ontwikkelingen zeer verontrustend. De zorg voor kwaliteit is belangrijk, het lijkt er echter op dat er eigenlijk andere criteria doorslaggevend worden. Zelf zal ik niet lang meer actief zijn, voor jongere goed opgeleide psychotherapeuten wordt dit echter broodroof en voor patiënten/cliëntn een verschraling van het pscyhotherapielandschap.


Gast

#3

2015-11-04 08:14

Ik ben van basisopleiding bachelor en heb een 4-jarige opleiding tot contextueel psychotherapeut gevolgd en ben me nadien blijven verdiepen en opleiden: nl. contextueel relatietherapeut, gestalttherapeute en EFT-basistraining. Dit met de bedoeling een goede kwalitatieve psychotherapeut te worden/zijn. Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, veegt dit nu van tafel als zijnde niet kwalitatief genoeg en ben daar niet mee akkoord (mijn opleidingen gevolgd aan erkende en kwalitatieve instituten).


Gast

#4

2015-11-04 08:33

Het is een zeer genuanceerde kijk op de huidige situatie. Helder en constructief geformuleerd. Ik sta er 100% achter.

Gast

#5

2015-11-04 09:42

Het ziet er naar uit dat ik als bachelor orthopedagogie binnenkort niet meer aan de slag zal kunnen als psychotherapeut. En dit na het investeren van 8000 euro en 4 jaren in een therapieopleiding. volgens mij heeft de therapieopleidong voldoende basis om als psychotherapeut mensen te kunnen helpen. Daarenboven zijn er psychotherapeutische stromingen die uitgevonden zijn door maatschappelijk werkers, dus waarom zou het uitvoeren van dit beroep nu plots een niche moeten worden? Sommige mensen kiezen bewust voor een professionele bachelor omdat praktijkleren hen meer aanstaat dan onderzoeken van buiten kennen. Moet dit dan afgestraft worden?

Gast

#6

2015-11-04 11:47


Omdat ik het initiatief volledig ondersteun, en mee wil reageren tegen de verrechtsing in de samenleving. Wordt psychische hulpverlening het privilegie voor hen die het kunnen betalen ?

Gast

#7

2015-11-04 12:43

Omdat Psychotherapeuten niet noodzakelijk psychologen of psychiaters hoeven te zijn om hun cliënten bij te staan in hun proces van trauma's of persoonlijke verwerkingen.

Gast

#8

2015-11-04 14:02

Deze petitie maakt de wereld van discrete psychotherapeuten zichtbaar. Het is nodig dat waar het beleid zich met hen moeit ze voor hun vak opkomen.
Opkomen voor het vak van psychotherapie is opkomen voor professionaliteit, een gedegen kennis, een gedeelde ervaring in intervisie en supervisie, een dialogale en kwetsbare attitude die ook zijn grenzen kent.
Opkomen voor professonele psychotherapie is ook opkomen voor het werk in de breedte en in de diepte. Zoals de besluitvorming nu dreigt te lopen dreigt binnen de grenzen van wat noodzakelijk professioneel is, een grote verenging éénzijdigheid en 'kleurloosheid' te ontstaan.
Vakbekwame therapeuten die jaren vertrouwenvol bezig zijn worden op één hoop gegooid met kwakzalvers en dreigen eruit gegooid te worden.

Psychotherapie is een delicaat verhaal, kent geen gemakkelijke oplossingen, is geholpen met een meerzijdige blik vanuit verschillende hoeken.
Het beleid zou nu voor één blik, één benadering kiezen en ontkent daardoor het delicate werk en wordt een deel van het probleem waardoor de individuele cliënt nog een probleem bijkrijgt.
We worden hier koud gepakt op de fundamenten van ons werk:
dialoog is voor ons heilig en helend. Nét dat ontbreekt nu doordat men op een ondoorzichtige wijze en zonder onze betrokkenheid wil besluiten.
Laat ons in beweging komen!

Gast

#9

2015-11-04 14:22

Omdat ik helemaal akkoord ben met de stelling

Gast

#10

2015-11-04 16:30

Dit is zoo nodih

Gast

#11

2015-11-04 16:43

Omdat goede therapeuten soms ook psycholoog/psychiater zijn, maar vaak ook niet.

Gast

#12

2015-11-04 17:28

Als psychotherapeut ben ik direct betrokken en het fundamenteel niet eens met de inspanningen van onze voogdijminister. Het belang van cliënten, therapeuten... de samenleving wordt beter gediend door maatregelen die de geest van deze petitie uitstralen.


Gast

#13

2015-11-04 19:12

Ikzelf heb goede ervaring in de samenwerking met goed opgeleide psychotherapeuten die geen psycholoog of psychiater zijn. De verschillende vooropleidingen maken net dat er een verscheidenheid is aan "types" therapeuten wat bijdraagt tot een gepast therapie-aanbod voor ieder die daar nood aan heeft. Ik ben bang voor een eenzijdiger aanbod wanneer de toelatingsvoorwaarden voor een therapie-opleiding worden verengd.

Gast

#14

2015-11-04 19:52

Omdat ik weet hoe belangrijk het kan 'n goeie therapeut te kunnen aanspreken!

Gast

#15

2015-11-04 20:09

iedereen heeft het recht zijn therapeut te kiezen.
het is een basisrecht, anderen kunnen niet oordelen over wat iemand denkt dat goed is voor hem/haar
vrijheid van keuze is een menselijk recht

Gast

#16

2015-11-04 20:30

Omdat ik me als psychotherapeut zorgen maak over zowel de toekomst van mijn beroep als het aanbod voor clienten.

Gast

#17

2015-11-04 21:03

akkoord met inhoud en vorm

Gast

#18

2015-11-04 21:20

Wie de therapeut is (geworden doorheen een eigen therapeutisch leerproces), is fundamenteel. Niet het universitaire diploma.

Gast

#19

2015-11-04 21:59

De nood aan bekwame psychotherapeutische zorg is in België zeer groot. Getuige daarvan de wachtlijsten bij therapeuten en het aantal wanhoopsdaden bij mensen die de weg naar een psychotherapeut(e) niet vonden door o.a. drempelvrees, niet systematisch terugbetaald, onduidelijkheid in het beroep, nog te weinig samenwerking tussen artsen, psychiaters, psychologen, andere masters en bachelors en de noodzaak voor allen aan een degelijke psychotherapeutische opleiding die de verbindende factor is waardoor de bevolking de nodige ondersteuning kan krijgen die ze verdient.

Gast

#20

2015-11-05 07:22

Ikzelf ben psycholoog van opleiding, momenteel werkzaam binnen het buitengewoon onderwijs. Ik begeleid ook kinderen individueel, maar ben blij dat ik voor sommige casussen de kinderen naar meer gespecialiseerde therapeuten kan doorsturen.

Gast

#21

2015-11-05 08:06

Officieel diploma staat niet altijd gelijk met professionaliteit en kunde. Laat de mensen hier zelf de keuze in. Mensen die niet voldoen vallen door de mand en sluiten uiteindelijk toch de deuren. Moeten daarom alle "niet officieel-gediplomeerden" daarvoor de dupe zijn. Moeten zij daarom hun talent in de kiem smoren ? Of worden die mensen misschien meer en meer concurrenten en een bedreiging voor de klassieke geneeskunde ?

Gast

#22

2015-11-05 08:34

Het hebben van een universitair diploma is géén garantie op goede hulpverlening. Er komt zoveel meer bij kijken.

Gast

#23

2015-11-05 09:45

Er wordt in de praktijk zoveel zinvol werk verricht door tal van psychotherapeuten. Het zou jammer zijn om al hun cliënten in de kou te laten staan.

Gast

#24

2015-11-05 09:48

Goede petitie! Zoveel ervaren, goed opgeleide en deskundige therapeuten helpen nu mensen in nood. Zij zijn geen psycholoog of psychiater maar hebben wel een erkende psychotherapietherapie - opleiding achter de rug. Broodnodig dat deze therapeutengroep eindelijk erkend wordt.

Gast

#25

2015-11-05 10:30

Ik maak mij zorgen over de waardering van mijn diploma bachelor toegepaste psychologie die ik heb aangevuld met een 4-jarige psychotherapieopleiding. Ik vermoed dat deze opleidingen in waarde zullen zakken en we bijgevolg niet meer in de mogelijkheid zullen zijn om cliënten te begeleiden. Wat wij kunnen bieden komt dan niet meer terecht bij degene die het nodig hebben; mensen die een hulpvraag stellen op vlak van geestelijke gezondheidszorg. Jammer, heel jammer..