Geen bebouwing in de Schelphoek, een Natura2000 gebied


Gast

#26

2014-09-10 22:56

Prima. De mooie Schelphoek verkopen aan geldwolven,'

Gast

#27

2014-09-10 23:44

Het enige wat de gemeente nog te doen staat: de groene weide en het toiletgebouw weer terugplaatsen wat eerder verwijderd werd om plaats te maken voor de opslag van materiaal tijdens de werkzaamheden aan de dijk.
Die zijn nu achter de rug en nu willen wij als inwoners graag weer onze voorzieningen ook terug op deze plek!
Dus graag de trailerhelling weer in orde maken, wat nieuw gras en toiletgebouw en heel veel mensen kunnen weer volop genieten!
En meer bekendheid aan dit gebied geven? Laat ons niet lachen: al eens geteld hoeveel fietsers hier doorheen rijden? Tot veler verdriet zijn dit er al veel te veel!
MS

#28

2014-09-11 08:43

Er is al genoeg verpest daar de laatste 20 jaar.  Er was ooit een leuk wandelingetje de landtong op, maar dat moest weg. Douche/toilet huisje: weg. vuilcontainer: weg. Toen moest heel de boel vernietigd en kaalgeslagen worden voor dijkverzwaring met een asfalt fabriek en daarna moest er heringericht worden met een fietspad door het hondenvrij gebied, zodat je daar nu ook de hond aan kan lijnen.

Ja natura2000 als het zo uitkomt om burgertjes te piepelen, maar als er een projectontwikkelaar met een zak geld zwaait, of rws wat anders wil, is het een witte vlek op de kaart. Voor de autoriteiten betekend natura2000, EHS of of VHR helemaal niks, dat blijkt telkens weer. Het is puur een dooddoener om alles wat burgers of bedrijven daar zouden willen af te kunnen kappen, dus doe dat met dit idiote plan dan ook maar.

Van de P

#29 Handtekenactie

2014-09-11 10:21

Handtekenactie moeilijk te vinden op de website

schelphoeknatuurlijk.nl

#30 Re: Handtekenactie

2014-09-11 10:40

#29: Van de P - Handtekenactie 

 Hartelijk dank voor uw opmerking. Er wordt hard aan gewerkt om meer bekendheid op internet te krijgen. De website www.schelphoeknatuurlijk.nl draait sinds vrijdagmiddag 5 september . Indien u dat wilt dan kunt u meehelpen het meer bekendheid geven door het te delen op facebook of twitter. Ook het informeren van familie, vrienden en kennissen en hun wijzen op deze website zal de zichtbaarheid van deze actie vergroten. 


Gast

#31

2014-09-12 14:06

het moet ook toegankelijk voor de bewooners van het eiland blijven wij wandelen met de honden en zwemmen daar graag op het strandje het word een bejaarde eiland geloof ik met die rijke stinkers .

Gast

#32

2014-09-12 15:48

Zou het schandalig vinden. Kom al meer dan 40 jaar in Brouwershaven en dit stukje is super mooi. Maar Neem aan dat de organisatie Zeeuw landschap ook tegen is?

Gast

#33

2014-09-12 16:35

Waarom zou de Schelphoek gebruikt moeten worden voor een zorghotel(met bijbehorende parkeergelegenheid, structurele verkeersstroom etc.)?? Er is ruimte genoeg elders op Schouwen Duiveland voor zo'n project. Niet doen dus. Want "als er een schaap over de dam is.....". Precendentwerking! Maar de achterliggende vraag is: welke machten en krachten liggen hier weer achter dat B&W er zo positief tegenover staat?
Geerd Dijkstra
Gast

#34

2014-09-12 19:52

De Schelphoek is een herinnering aan 't verleden, een gebied met historie, een heerlijke rustige omgeving waar natuur en kleinschalige recreatie hand in hand gaan. Handhaving is niet nodig, de gebruiker respecteert de Schelphoek zoals zij is, eenvoudig, en 100% genieten. Een zeldzaam en unieke plek in zijn soort, dat moeten we zo laten. Genoeg natuur gebieden worden toeristisch uitgeput en moeten constant bijgehouden worden omdat de recreant anders weg blijft met zijn gevulde portemonnee of de natuur zelf bezwijkt onder de last van onnatuurlijk veel mensen. Laat de Schelphoek over voor de eenvoudige toerist, recreant, maar ook voor ons bewoners van schouwen zoals het is.


Gast

#35

2014-09-12 21:54

Het natuurgebied is prima zo het nu is !


Gast

#36

2014-09-14 15:28

Zorghotel? Juridisch een gewoon hotel en zo zal het ook gebruikt worden. Mooi alternatief voor een echt zorghotel: aan de oostzijde van het havenkanaal, in de toch al deels "ontwikkelde" polder Zuidhoek, staat de boerderij aan de dijk te koop op 1,5 hectare grond. Prachtig! Patiënten zien rechts bootjes varen en links de Zeelandbrug. Daarbij kunnen zij (en hun partners) de economie van Zierikzee een duw in de goede richting geven. Met een veerpontje, dat is helemaal geweldig. Kan De Schelphoek gespaard blijven! Allemaal gelukkig!

Gast

#37

2014-09-16 08:52

Het is niet logisch om na al die inspanningen om van de Schelhoek een natuurgebied te maken, dit nu te ontdoen met grootschalig bouwen.
Onnatuurlijk!!!
Ikkus

#38 Blijf van dit gebied af!!!

2014-09-16 14:20

Ontwerpvoorstel gezien in de wereld regio.....  Wij, bewoners van Serooskerke, moeten dus dwars door de tuinen van het zorghotel om nog bij het water te komen. O ja, natuurlijk word dit hele gebied verder afgesloten?!


Gast

#39

2014-09-16 19:57

Handen af van dit unieke stukje natuur!

Gast

#40

2014-09-16 20:01

Niet de mooie schelphoek aantasten. 'Eeuwig zonde'
afdeling gezond boeren verstand

#41 Gemeente laat gebiedsvisie gijzelen door zorgresort.

2014-09-17 21:04

De gemeente SD en de opstellers van de gebiedsvisie laten zich bij het ontwikkelen hiervan compleet leiden door de aanvraag voor een zorgresort door Medisch Maatwerk Nederland.
Alle pogingen de gebiedsvisie als breed en onafhankelijk te presenteren ten spijt. Gemeente en opstellers begeven zich op glad ijs door te beweren dat een gebouw in de Schelpbouw de natuurwaarde juist zal versterken en te beloven dat het gebied hiermee een kwalitatieve impuls krijgt.

Oproep aan het gemeentebestuur en raad van SD: gebruik alstublieft uw gezond verstand en offer geen natuurgebied op aan grootschalige bebouwing, waar aan de andere kant miljoenen aan Europees geld worden geïnvesteerd juist de ecologische hoofdstructuur op het eiland te versterken.

Er is een simpele oplossing:
- Terug naar de tekentafel met de gebiedsvisie en ontwikkel een plan dat past binnen de status van de Schelphoek als natuurgebied binnen Natura 2000 en onderdeel van de EHS.
- Neem het voortouw samen met Medisch Maatwerk Nederland op zoek te gaan naar een geschikte alternatieve locatie voor het zorgresort. Op ons mooie eiland zijn veel betere locaties met bestaande voorzieningen die veel beter aansluiten op de wensen en verwachtingen van patiënten, hun bezoekers en andere toeristen.
Iedereen blij!!!


Gast

#42

2014-09-18 22:30

Wat is "natura 2000" nog waard, als dit project doorgang vind? In ieder geval 'n vrijbrief voor ongebreidelde bebouwing van de zuidkust en zeker gezichtsverlies/stemmenverlies van politieke partijen die hier achter staan. Hoe dom en zielig ben je als gemeente, als je dit natuurgebied opoffert aan 'n leugen, onder het mom van "toegevoegde waarde" aan de natuur? Wat 'n belachelijke nonsens en wat 'n incompetentie.

Gast

#43

2014-09-20 13:41

ben toevallig een paar keer als natuur liefhebber in dit gebied geweest het zou zonde zijn als dit ging verdwijnen!!

Gast

#44 Re: Waarom zoveel ophef over het zorghotel, die N59 is veel erger!!

2014-09-21 09:59

#2: -  

 


Gast

#45 Re: Re: Waarom zoveel ophef over het zorghotel, die N59 is veel erger!!

2014-09-22 07:33

Jannie

#46

2014-09-22 08:43

Een uitstekend initiatief, maar ik vrees te laat. De gemeente heeft nl. al veel geld gestoken in dit Absurde plan waaruit voor de zoveelste keer blijkt dat een totaalvisie op het eiland ontbreekt.

Het plan is absurd omdat bebouwing wordt toegestaan in een heel klein natuurgebied, zodat de natuurwaarde verloren zal gaan. Bovendien absurd omdat het beleid er jarenlang op gericht was om een brede strook langs de Oosterschelde een natuurbestemming te geven. Boerderijen werden uitgekocht en men wilde er zelfs de N59 voor verplaatsen! Over die drukke weg maken de talloze vogelaars die van heinde en ver naar dit bijzondere gebied komen nu al opmerkingen, dus als die nog drukker wordt, laten ze het wellicht afweten. Want met de komst van het Zorghotel zal er meer verkeer komen: patiënten, bezoekers, medisch personeel e. a. verzorgers. Nu maakt dat verkeer al vogelslachtoffers (bv. uilen, meeuwen, weidevogels), en dat worden er dan natuurlijk meer.  Ook komen er (m.n. in het zomerseizoen) meer files, met alle hinder vandien voor mensen uit de omgeving qua ongemak en luchtkwaliteit.

Nog een absurde aanname: het Zorghotel zou werkgelegenheid beiden aan  bv. Serooskerke. Maar in dit kleine dorp zitten nogal wat 60 +ers en de rest heeft werk.  Als je werkgelegenheid wilt bieden, zet het Zorghotel dan bij Zierikzee aan de Oosterschelde.  Dan liggen patiënten bij komplicaties ook sneller in het ziekenhuis. Plus minder verkeershinder en milieuvervuiling.   

 

Trouwens het lijkt erg onwaarschijnlijk dat dit Zorghotel een sukses wordt, want door het regeringsbeleid zullen steeds minder mensen zich zo’n verpleging kunnen veroorloven.  Dus m.i. komt er uiteindelijk gewoon een hotel. Want waarom anders bebouwing tot 15 m. hoogte opnemen? Het Zorghotel  zou nl. juist heel laag blijven om het gebied niet te verstoren. 

Dus we verliezen alleen maar met die bebouwing: natuur, stilte, ontspanning. 

Gemeente, U kunt nog terug!!

Jannie

#47 Re: Re: Re: Waarom zoveel ophef over het zorghotel, die N59 is veel erger!!

2014-09-22 08:44

#45: - Re: Re: Waarom zoveel ophef over het zorghotel, die N59 is veel erger!! 

 Die N59 wordt door het Zorghotel nog veel erger!


Gast

#48

2014-09-22 08:54

Prachtig natuurgebied. Nederland heeft er nog zo weinig ! Wees hier zuinig op. Hier hoort geen bebouwing. Ook niet voor zorg. ER is op Schouwen Duiveland ruimte zat bij de dorpskernen.

Gast

#49

2014-09-22 08:58

Waarom in vredesnaam juist hier een zorghotel. Terug van een fietstocht door Zeeland snap ik hiernog steeds niets van. Zet zo'n gebouw bij de dorpen. Daar is ruimte zat en aan de randen is het uitzicht ook prachtig. Daarvoor hoeft het niet in een natuurgebied te staan. Alstublieft niet bouwen. Dick Bouwhuis

Gast

#50

2014-09-22 12:58

Geacht College,

Gun uw eilandbewoners, de vele dieren, de natuur van Schelphoek. Vitaliteit en ontspanning die hier door zovelen dagelijks wordt opgedaan, mag U niet verkwanselen. Daar kan geen € tegenop! Coby Kalis-Los

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...