Geen bebouwing in de Schelphoek, een Natura2000 gebied

Geen bebouwing in de Schelphoek, een Natura2000 gebied behorend tot Ecologische Hoofdstructuur en Nationaal Park Oosterschelde

De Schelphoek is een stiltegebied in het Nationaal Park Oosterschelde, het grootste nationaal park van Nederland!
Dit natuurgebied ligt aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en maakt deel uit van Natura 2000 en EHS.
Het gebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp en herbergt belangrijke cultureel historische elementen.

Door de plannen van een projectontwikkelaar en de ontwerpvisie van gemeente Schouwen Duiveland lijkt hieraan een einde te komen. Het gevaar dreigt dat het stiltegebied wordt aangetast door (grootschalige) bebouwing voor verblijfsaccomodatie. 

Hoe kan het dat (grootschalige) bebouwing wordt toegestaan? Dit gebied is toch niet voor niets tot beschermde natuur verklaard!

Het natuurgebied de Schelphoek moet onbebouwd blijven zodat iedereen kan blijven genieten van dit ongeschonden unieke natuurgebied met grote cultuur historische waarde.

Voor meer informatie en nieuwe ontwikkelingen bekijkt u de website www.schelphoeknatuurlijk.nl

Deze petitie wordt zowel online als offline gevoerd. De petitie loopt tot en met 2018.

Wilt u uw voorletter(s) of voornaam met uw achternaam en woonplaats invullen. Indien u hier niet aan voldoet is de handtekening ongeldig en wordt deze verwijderd. Bij voorbaat hartelijk dank.