MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG HET ALTERNATIEF (Petitie Het Roer Moet OM)


Gast

#1201

2016-04-21 13:24

Ik vind de voorgenomen eigen bijdrage beslist te veel. Het lijkt wel of de minister voornemens is om de eigen bijdrage het liefst elk jaar te verhogen. Hoe is het over 5 jaren? Weer een paar 100 euro's hoger dan 500 euro? Voor met name de mensen, die toch al weinig te besteden hebben en vaak ook nog geneesmiddelen nodig hebben, die buiten het verzekeringspakket vallen en dat maar uit eigen zak moeten betalen, niet meer op te brengen.
Ik vind dat de minister voor de komende jaren pas op de plaats moet maken. Geen enkele verhoging meer !!!!

Gast

#1202

2016-04-21 13:26

We betalen ons al blauw aan ziektekosten. Schandalig dat ze het volk zo uitbuiten en dat het volk zich láát uitbuiten.

Gast

#1203

2016-04-21 14:15

Ik vind dat wij al genoeg moeten betalen. Het moet nu maar eens ophouden.

Gast

#1204

2016-04-21 14:30

Dit is echt niet meer normaal . De gewone man kan fit niet meer betalen.

Gast

#1205

2016-04-21 15:07

Ziek zijn wordt gestraft! Ik heb niet gevraagd dat ik MS kreeg. Wil de minister ruilen in mijn situatie? Makkelijk praten over hulpmiddelen en zo. Goed bezuinigen. Ga zo door minister! Mag ik dan strakjes, zonder problemen te veroorzaken, euthenasie aanvragen? Dank u wel.

Gast

#1206

2016-04-21 15:22

Omdat ik een eigen bijdrage van 500 Euro niet kan betalen. Bovendien wordt er in ziekenhuizen onnodig veel geld verspild. In december lag ik 1 1/2 dag in het ziekenhuis. Ik was op een locale complicatie na gezond, ik was mobiel en kon voldoende eten en drinken. Kreeg een vochtinfuus én voordat ik het in de gaten had een prik tegen trombose.......zo overbodig. Laat ze eens bij dit soort zaken beginnen om geld te besparen. Voor de volledigheid, ik was toen 44 jaar. Niet echt de risicodoelgroep......

Gast

#1207

2016-04-21 15:43

Gezondheidszorg moet voor iedereen blijven niet voor alleen voor de mensen met geld

Gast

#1208

2016-04-21 16:21

Omdat de kosten van € 385,00 abnormaal hoog zijn.

Gast

#1209

2016-04-21 16:54

De zorgpremie en de hoge eigen bijdrage id bijna niet op te brengen

Gast

#1210

2016-04-21 17:09

Omdat ik het niet voor 100 maar 200% mee eens ben.

Gast

#1211

2016-04-21 17:57

In een gezin met verschillende chronisch zieken waarvan twee kinderen is het niet meer te doen om de kosten voor de zorg in toom te houden. Dat kan ook niet. Kosten medicatie, bijdrage WMO voor de hulpmiddelen, eigen bijdrage ziektekosten (die je in de eerste maand voor allemaal al kwijt ben) Ook de maandelijkse lasten zijn bizar hoog. Het zou door het nieuwe systeem, zogenaamde marktwerking, goedkoper worden. Nou.......wanneer dan?
En eerst zijn veel kosten bij de belastingaangifte nog aftrekbaar waardoor het belastbaar inkomen lager uitvalt en je niet in hogere eigen bijdrage valt. Maar dit is door de jaren heen zo uitgekleed dat je bijna niets meer heb om in te vullen. Dus je belastbaar inkomen is door de jaren heen ook veel hoger. Mijn man heeft gelukkig een baan maar werk alleen nog maar voor de kosten. Dit kan niet langer zo. Voor veel chronisch zieken is allang het plafond bereikt.


Gast

#1212

2016-04-21 18:02

Door verhogen van levensonderhoud kosten en gelijktijdig bevriezen en verlagen van pensioenen worden de mogelijkheden om aan deze maatschappij deel te nemen tot een onaanvaardbaar laag niveau teruggebracht.
De sociale mensenrechten zijn voor de rechtse regering veronachtzaamd. Armoede, eenzaamheid en uitsluiting van deelname aan cultuur, vrijwilligerswerk en ontmoetingen brengen ouderen tot wanhoop.

Gast

#1213

2016-04-21 18:25

Het loopt de spuigaten uit! Dit is niet meer betaalbaar,...het ziekenfonds MOET terug!!!

Gast

#1214

2016-04-21 18:29

Ben het er mee eens dat het ziekenfonds terug moet komen.

Gast

#1215

2016-04-21 18:56

Er bestaat zoiets als solidariteit met de zwakkeren, sinds de verregaande privatisering is de solidariteit verdwenen behalve de solidariteit onder de zakkenvullers en schrapers.  10 direkteuren van ziekenfondsen (of meer) = 10 x Balenende-norm in bijpassende kastelen en luxe-koetsen, Wie draait daarvoor op ?????

 


Gast

#1216

2016-04-21 20:17

Ik heb deze petitie ondertekend omdat niet mevr. Schippers, maar de pillen industrie en de zorgverzekeraars het beleid bepalen.
Gekozen volksvertegenwoordigers dienen het volk en niet andersom.
Beleid wordt afgedwongen bij de leverancier en niet andersom.
Wanneer wordt dat eens duidelijk bij de VOLKSVERTEGENWOORDIGING!

Gast

#1217

2016-04-21 21:46

Omdat het eind zoek is en juist de ouderen en zieken die niet zo'n geweldig inkomen hebben, het hardst worden getroffen

Gast

#1218

2016-04-21 21:47

Het roer moet om...
Dit is te gek voor woorden, oneerlijk en onbetaalbaar.

Gast

#1219

2016-04-21 22:03

Omdat ik het er helemaal mee eens ben.
Het mag op deze manier echt niet verder gaan, er komen- en er zijn al veel mensen in de problemen gekomen omdat het financieel niet meer op te brengen is.

Gast

#1220

2016-04-22 00:27

Omdat het een schande dat het eigenrisico voor de zoveelste maar nu met een acosiaal bedrag verhoogd drijcht te worden.

Gast

#1221

2016-04-22 00:35

Omdat de zorgkosten kunstmatig hoog worden gehouden.. Het systeem is oneerlijk!

Gast

#1222

2016-04-22 00:43

Waarom.....kan een eigenbijdrage van 500 € niet betalen moet met medicijnen stoppen net zo als velen die de afgelopen jaren al gestopt zijn met het gebruik medicijnen. Geloof sowieso niet dat er te weinig geld is voor de zorg. Er wordt denk ik geld afgeroomd en voor andere dingen uitgegeven. Denk ook aan minder inkomsten doordat er minder aardgas naar boven gehaald wordt. Goede zorg, studeren enz enz is alleen nog voor de rijken.

Gast

#1223

2016-04-22 04:31

Omdat de burger wordt uitgekleed en teveel moet betalen terwijl de zorg achteruitgaat. Slechte service dus.
De zorgverzekeraars zijn gigantisch rijk sterker nog ze bulken van het geld.Zij gedragen zich net als de salonsocialisten als rupsjes nooit genoeg.En daarbij dit :Hun macht is VEEL te groot. Die foute spiraal moet een keer eens doorbroken worden.

Gast

#1224

2016-04-22 05:35

'tIs al niet goed meer , maar op deze manier gaat het helemaal op de kop verkeerd!

Gast

#1225

2016-04-22 05:43

HET ROER OMBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...