Populairste petities van 2015

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Behoud volwaardige rechtbank Zutphen

Zutphen Justitiestad dreigt de volwaardige rechtbank te verliezen. Laat je horen en teken deze petitie ook! Waarom? De rechtbank is uitermate belangrijk: niet alleen voor het imago Zutphen Justitiestad, maar vooral vanwege de (in)directe werkgelegenheid die een rechtbank met zich mee brengt. De afgelopen jaren zijn al vele justitiediensten verdwenen en beloofde de Minister dat Zutphen kon rekenen op behoud van de volwaardige rechtbank.  Zutphen is kwetsbaar: gelegen aan de rand van krimpregio D

Gemaakt: 2015-08-31 Statistieken

de regels voor scooters moeten eens normaal worden

Goedendag    Mensen het kan niet langer zo. Scooter discriminatie paar punten hier onder   Wok melding bij 56 km/h.  De boetes zijn veel duurder dan die van motorrijders of auto bestuurder 45 maximaal terwijl als je dit rijdt helemaal links op de weg je haast van je scooter woord gereden  Snorfietsen die ze op de weg willen hebben met 25 km  Uitgaan van constructie snelheid 45 terwijl constructie betekent van uit de fabriek  dit is in meeste Europese landen rond de 100 km per uur  Als je met de

Gemaakt: 2015-05-07 Statistieken

Return us Rohan Lee

Op 1 september zal Rohan Lee gedeporteerd worden.Na 17 jaar verblijf in België en als Reggae icoon voor de gemeenschap vinden wij dat zijn situatie geregulariseerd moet worden en vragen zijn onmiddelijke vrijlating!

Gemaakt: 2015-08-27 Statistieken

Geen AZC in Apeldoorn Zuidbroek

De gemeente Apeldoorn heeft het voornemen een AZC te bouwen in Apeldoorn. Verschillende locaties zijn hiervoor in de race. Ook Zuidbroek is een gegadigde voor een AZC. En niet de eerste de beste maar een mega AZC! Uiteraard moeten vluchtelingen de kans krijgen om een nieuw bestaan op de bouwen, echter moet dat in een nieuwbouwwijk? Een wijk die al veel te voortduren heeft gehad en een wijk die misschien wel de grootste waardeverminderingen van huizen en grond heeft? Bent u het ook met mij eens d

Gemaakt: 2015-02-18 Statistieken

Aviflora

Aviflora is mijn leven.  Jullie steun via deze petitie zou voor mij enorm betekenisvol zijn samen gaan we verder bouwen aan een mooie toekomst. Deze petitie draagt bij tot het verdere behoud.  

Gemaakt: 2015-03-14 Statistieken

Windpark Melle-Wetteren

Ja,  ik ben voor de bouw van drie bijkomende windturbines in het windpark Melle-Wetteren       Omdat ik geloof dat we meer hernieuwbare energie moeten produceren, en in onze contreien betekent dat ook windenergie. En die windmolens moeten ergens staan. Dat moet uiteraard volgens de wettelijke regels gebeuren. Dat is hier het geval: het proces van voorbereiding en onderzoek duurt immers al ruim zes jaar.      Omdat twee van de drie turbines de lasten en de lusten wat eerlijker verdelen. De burger

Gemaakt: 2015-05-06 Statistieken

Steun het voortbestaan van Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Al enige dagen is in de Nederlandse berichtgeving te lezen dat de subsidie ten behoeve van Nederlands Onderwijs in het Buitenland komt te vervallen. Voor veel Nederlandse scholen over de gehele wereld heeft dit grote gevolgen. Een aantal scholen zal zijn deuren moeten sluiten. Dit is enorm zorgwekkend voor de duizende Nederlandse kinderen die hun moedertaal, het Nederlands, verder willen ontwikkelen. Wij, als ouders over de hele wereld willen met deze petitie de politiek erop wijzen hoe zorgelij

Gemaakt: 2015-10-13 Statistieken

Opvolger VAR voor zelfstandige musici moet werkbaar zijn!

Wij De ondergetekenden, musici en artiesten die zelfstandig werken met een VAR winst uit onderneming. Wij constateren het volgende: 1. Het wetsvoorstel “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties” brengt een buitenproportionele en onwerkbare administratieve lastenverzwaring met zich mee voor musici en artiesten die zelfstandig werken met een VAR winst uit onderneming. 2. De staatssecretaris stelt in zijn antwoorden aan de Eerste Kamer dat als er evident sprake is van ondernemerschap, de modelc

Gemaakt: 2015-11-30 Statistieken

Supporters moeten toegelaten worden op de wedstrijd Club - Napels

Dhr Landuyt, burgemeester van Brugge heeft beslist om geen supporters toe te laten voor de wedstrijd Club Brugge - Napels van donderdag 26 november.  Een drastische beslissing die een serieuze inpact zal hebben op de sfeer en het financiële. Onze Club wordt dus gestraft door de eigen beleidsmensen. Zo worden wij, de beste supporters, bedankt voor alle trouw, die ook nooit de minste problemen veroorzaken. One team, One family. Daarom willen we dat deze petitie maximaal ondersteuning krijgt zodat

Gemaakt: 2015-11-24 Statistieken

Stop uitzetting Toktam

  Hollandse regeltjes dreigen een gezin uit elkaar te rukken dat sinds 2012 in Dordrecht woont. Moeder Toktam (31) krijgt geen verblijfsvergunning. Ze moet alsnog inburgeringsexamen doen in Afghanistan en mag pas daarna terugkeren. Haar man en kinderen mogen wel in Nederland blijven. De radeloze echtgenoot Sharif vraagt koning Willem-Alexander om hulp. Buurman Henk kan de zorgen niet aanzien, en start een actie. ,,Wij hebben stress. Wij kunnen niet slapen,'' zegt Sharif Mohammadi die zich in een

Gemaakt: 2015-02-23 Statistieken