Kleinschalige honden- en kattenfok mag niet aan banden!

Een strengere regel- en wetgeving juichen wij toe. Het is goed dat de honden- en kattenfok onder de loep wordt genomen. Echter de huidige wetgeving van het kabinet om hobbyfokkers die in en om hun huis op zeer kleine schaal kittens en puppies fokt op een dermate strenge wijze aan banden te leggen dat het voor de echte liefhebber niet meer uitvoerbaar is gaat ons inziens te ver. 

Juist de kleinschalige fokkers zijn actief bezig met de gezondheid van hun -huis-dieren. De dieren hebben de voornamelijke rol om in huiselijke kring te wonen en te leven. De kosten van het fokken zijn hoog en er is ook geen enkel financieel gewin bij. 

Deze wetgeving draagt bij om broodfokkers die op grote schaal werken meer ruimte te geven. In onze opinie is dit niet in het belang van het dier. Wij vragen daarom:

*om de wetgeving te heroverwegen en meer op maat te maken voor de hobbyfokker.

 *De verplichte opleiding anders in te richten zodat deze meer gericht is op het dier dat men daadwerkelijk fokt en af te zien van de stage regeling.

*in te stemmen om een officieel orgaan op te richten welke een bemiddelende rol tussen de fokkers en het wetgever en overheid kan spelen. Dit orgaan kan tevens de handhaving verzorgen.

Actief mee te werken aan de erkenning van de op te richten werkgroep per diersoort. 

 Ik onderteken deze petitie omdat ik voor kleinschalige honden- en kattenfok ben en ik mij als fokker niet herken in een bedrijfsmatige fokkerij. Ik eis ook dat laatstgenoemde van de baan gaat en dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de wetgeving.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Deborah Theijn toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...