Vrijwaar de Albertsite!!!


VZW De Winde, het schoolproject dat reeds een hele tijd tracht zijn intrek te nemen in de Albertsite ( waar Witse werd opgenomen), heeft het nieuws gekregen dat ze de gebouwen in erfpacht mogen nemen voor een hallucinant bedrag van 64.000 euro per jaar. Dergelijk bedrag is voor een school onbetaalbaar. Hun voorstel kan echter financieel niet gedragen worden door de stad.
Dat betekent dat deze gebouwen weldra openbaar zullen worden verkocht, wat wellicht uitmondt in een verkoop aan een projectontwikkelaar om de gebouwen te transformeren naar nog meer appartementsgebouwen.
Met deze petitie willen wij het stadsbestuur uitdrukkelijk vragen het schoolproject tegemoet te komen om onze wijk te redden van nog maar een blok appartementen en dat onze kinderen een unieke plek krijgen om school te lopen!