Europaweg

….O, O, O, Zoveel bomen kappen is Onnodig, Ongewenst en Onverstandig……

De Plannen.

Naar de huidige stand van zaken heeft B&W ondanks veel en steekhoudend verzet de omgevingsvergunning toegekend voor kaalslag door middel van het kappen van bijna 100 volwassen bomen langs de Europaweg. Aan het feitelijk gebruik van de vergunning is de voorwaarde verbonden dat de gemeenteraad uit meerdere scenario’s een gedegen herplantingsplan kiest. Let wel: KAALSLAG blijft de basis !!.  Het herplantingsplan heeft als doel de ontstane schade van de afgelopen “bouwjaren” te herstellen en de voorgenomen kaalslag te compenseren  

 

Waarom deze plannen?

Blijkens de antwoorden op de aan B&W gestelde vragen wordt de noodzaak tot de kaalslag vooral ingegeven door de wenselijkheid het omvangrijke werk te combineren met het onderhoud van het fietspad en de rijweg. Dit ter beperking van de overlast als gevolg van de werkzaamheden en het kan kosten besparen.  Ter nadere rechtvaardiging van de plannen wordt de hele verzameling bomen van middelbare leeftijd door de aanwezigheid van enkele kaprijpe bomen allemaal doodziek verklaart. Normale kwalen, veranderd weggebruik, spechtgaten, leeftijd, wortelopdruk, blad- en takkenval worden uitvergroot aangevoerd als buitensporige bedreiging van de veiligheid van de leefomgeving. Dit alles om de bomen te kwalificeren tot non-valeurs en doodziek.  In het realistische inspectierapport “veldbeoordeling voor de velvergunning” van de heer R.Vermeulen is het desastreuze beeld niet te herkennen, integendeel!. Bij de waarneming Ruimtelijke Waarde van de verzameling wordt expliciet het opvallende en indrukwekkende van de bomen aangegeven plus de constatering dat de verzameling beeldbepalend is. Bij de waarneming Milieuwaarde wordt bij kaalslag een aanmerkelijke vermindering van de luchtkwaliteit voorzien die door een nieuwe aanplant onvoldoende hersteld wordt. Bij de Cultuurhistorische waarneming wordt de verzameling bomen en hun plaats gekenmerkt als historisch waardevol.  De uitgesproken misschien wel economische besparing wordt op geen enkele plaats of moment cijfermatig onderbouwd.  Het onnodig vellen van bijna 100 volwassen bomen, gevolgd door bodembewerking en herplant zou nog wel eens veel kostbaarder uit kunnen vallen dan het sparen van de bomen en de renovatie van nu al kale stroken.  Laten we alert blijven op cultuur-en kapitaalvernietiging!  

 

Gevolgen van deze kaalslag.

Indien de bijna 100 bomen geveld worden dan wordt de burgers en de omwonenden een zeer gewaardeerd en erkend waardevol omgevingsbeeld ontnomen. Bovendien vraagt het plan een bovenmatige hap uit de bestemde begroting en verwordt de Europaweg toch onnodig tot een stereotype weg van een nieuwbouwwijk, terwijl de aanwezigheid van de markante verzameling door de omvang, vitaliteit en volwassenheid juist uniek is. Het zou een ongewenste verschraling van de leefomgeving Vleuterweide zijn.  

 

Het dringende verzoek aan het College van B&W en Gemeenteraad.

Door middel van deze petitie worden het College van B&W en de gemeenteraad verzocht om de toegekende omgevingsvergunning HZ_WABO-14-26005 in te (laten) trekken en te vervangen door een vergunningsplichtig scenario van renovatie dat recht doet aan het waardevolle dat aanwezig is, de doelstellingen van het bomenbeleid 2009 en het herstel van het laankarakter van de Europaweg met aan beide zijden bomen zoals dat hoort. Het inpassen van de verzameling volwassen bomen,voor het behoud van de waardevolle beeldbepalende beeld en positie, is de kern van het gewenste scenario.  
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )