PSC De Dijkgraaf te Plaats Langeveld

De toekomst van PSC De Dijkgraaf is op dit moment erg onzeker. Na 5 jaar uitgegroeid tot een  levensvatbaar bedrijf, uniek in de Randstad, lijkt er geen plek meer te zijn op Plaats Langeveld. De gemeente komt terug op een eerder gedane belofte van een mogelijke verlenging van 5, 10 of 15 jaar. Het hieronder gestelde verzoek wil het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland laten inzien, dat dit bedrijf niet zou moeten verdwijnen van deze mooie, zeer geschikte locatie. 

In de media wordt aandacht geschonken aan deze zaak. Ook wij als klanten, omwonenden en belangstellenden willen laten weten hoe wij denken over het behoud van dit bedrijf. Door middel van het tekenen van deze petitie steunt u het verzoek tot behoud van het paardensportcentrum op Plaats Langeveld te Monster.       

https://www.youtube.com/watch?v=aE3PbmtVGUI                                              

“Met klem verzoeken wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland  om het florerende en unieke Paardensportcentrum De Dijkgraaf voor de gemeente te behouden. Een uniek bedrijf zet, door de gerichtheid op de mensport, de gemeente Westland duidelijk op de kaart.

De ruimte op deze locatie biedt voor zowel beginnende als gevorderde menners de mogelijkheid om de sport te beoefenen zonder daarbij hinder of gevaar op te leveren voor andere weggebruikers. Respect voor anderen, rekening houden met elkaar en ook veiligheid staan hierbij hoog in het vaandel.

Omdat de voorgenomen bouwplannen sowieso de komende 36 maanden niet zullen worden uitgevoerd, zal het paardensportcentrum dus een waardevol gebruik van deze locatie aan Plaats Langeveld garanderen. Dit is de afgelopen 5 jaar al bewezen.

Teneinde te voorkomen dat vandalisme en vervuiling, net als in het verleden, zal gaan plaatsvinden zijn wij van mening dat het behoud van PSC De Dijkgraaf op deze locatie voor zowel de gemeente Westland, omwonenden als paardensportliefhebbers van groot belang is.

Namens alle ondergetekenden verwachten wij dat ook u het belang inziet van het hierboven genoemde verzoek.”

 

 


Leonie Maat & Diana Zuiderwijk (Klanten PSC De Dijkgraaf)    Neem contact op met de schrijver van de petitie