Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal moet blijven!

  Beste Mensen,Onlangs hebben wij vernomen dat Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid gedwongen wordt haar deuren te sluiten waardoor veel ouderen gedupeerd dreigen te worden. Dit zorgt voor veel angst en onrust onder deze ouderen die nu geacht worden te verhuizen op hun oude dag. Het gaat hier om mensen tussen de 75 en 100 jaar oud die gewend zijn aan hun omgeving en aan elkaar.   Nu is er een verblijfsindicatie vanuit de zorgverzekeraar nodig om hier

Gemaakt: 2013-11-21 Statistieken

Subsidie voor opvang wilde dieren

Door bezuinigingen dreigen alle opvangcentra voor wilde dieren straks in finaciële nood te komen. Omdat er geen wettelijke gronden zijn om te voorzien in de opvang van wilde dieren zien we dat steeds meer gemeenten de subsidiekraan dichtdraaien. Ondanks de artikelen in de flora- en faunawet en de dierenwelzijnswet die een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren verplicht stellen zegt de overheid dat dit niet voor wilde dieren geld. Jaarlijks worden er in Nederland honderdduizenden gewonde, zieke e

Gemaakt: 2013-07-17 Statistieken

hondenuitlaatservices toegang tot hondenlosloopgebieden

Staatsbosbeheer (SBB) wil na de zomervakantie dat er per persoon slechts 3 honden worden uitgelaten. Groepen honden zouden dreigend en intimiderend overkomen. Na diverse berichten blijkt dit alleen te gelden voor de uitlaatservices. Groepen honden van particulieren zijn wel toegestaan net zoals groepen honden met meer begeleiders. Wat het verschil is tussen de ene en de andere groep is ons helaas nog niet verteld.Wanneer een groep dreigend of intimiderend is, dan is elke groep honden dat. Ook wa

Gemaakt: 2013-06-14 Statistieken

KU MIL AMOR 4 LOVERS

Hallo Lovers fans! Vinden jullie ook dat Lovers in Nederland verkocht moet worden?Teken onze petitie en help ons om de verkoop van Lovers in Nederland mogelijk te maken. Met uw handtekening kunnen wij bewijzen dat er genoeg mensen zijn, die Loverswillen kopen in Nederland. Let's make this happen! Met warme groeten, KU MIl AMORhttps://www.facebook.com/kumilamor

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

Denil moet blijven

Wij willen graag dat onze directeur op het IMI blijft. Daarom hebben wij zoveel mogelijk handtekeningen nodig zodat wij hiermee naar naar het OZCW kunnen. Hopelijk kunnen wij hen hiermee overtuigen zodat ze hem opnieuw willen evalueren door iemand anders. Alvast bedankt iedereen en deel dit met zoveel mogelijk mensen

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

Handen af van de Willebroekse politie!

Wij willen geen fusie van de Willebroekse politie met Mechelen, omdat   - we niet willen dat de Willebroekenaar in het weekend naar Mechelen moet om klacht neer te leggen of aangifte te doen - dit voorstel tot fusie is tot stand gekomen zonder enige inbreng van de politiemensen zelf - andere pistes (fusie met Klein-Brabant of Rupel) niet of onvoldoende werden onderzocht - het lang niet zeker is dat de Willebroekse burger hier beter van gaat worden, wel integendeel - de financiële en organisatori

Gemaakt: 2013-11-25 Statistieken

Kunstencentrum de Stroming moet blijven!

Kunstencentrum de Stroming is in gevaar! Door bezuinigingen dreigen de lessen muziek, dans en beeldend vormen te stoppen. Ben je het hier niet mee eens en wil je door met De Stroming, onderteken dan deze petitie.  

Gemaakt: 2013-06-04 Statistieken

giro 555 Filipijnen..Ook dieren hebben hulp nodig!

      Giro 555 biedt hulp aan de slachtoffers op de Filipijnen. Ook dieren zijn slachtoffers!   Van de opbrengst van deze landelijke actie worden GEEN donaties besteed aan noodhulp voor dieren.   Wij eisen daarom van giro 555 om een gedeelte van deze opbrengst beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de dieren in het getroffen gebied.  Ook een dier heeft recht op hulp!.        

Gemaakt: 2013-11-19 Statistieken

hondenlos

Petitie voor het behoud/herinvoering van het honden losloopgebied langs de westkant van de Heiligenbergerbeek in Amersfoort. Het gebied loopt vanaf de Bischopsweg tot aan de voetbalvelden van Quick. www.hondenlos.123website.nl Motivatie en aanbevelingen: - Er kan niet meer in de wijk gewandeld worden met een loslopende hond. - De goede wandelvoorzieningen zijn voor veel bewoners mede bepalend geweest voor de aanschaf van een hond. - Wandelaars met hond vergroten de veiligheid, aangezien zij o

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

Red de watertoren Zandvoort

Wat gaat er gebeuren met de Zandvoortse watertoren??Inmiddels vallen de stenen uit de toren omdat er geen onderhoud gepleegd wordt. Wij vinden dat de eigenaar of de gemeente Zandvoort actie moet ondernemen. De Zandvoortse watertoren is een monument!De Watertoren MOET blijven, Handen af van de Watertoren! Niks Slopen, Cultureel erfgoed!Red de Zandvoortse Watertoren!!!Teken de petitie voor het behoud van de Zandvoortse Watertoren. Meer informatie op: http://www.reddewatertoren.nl

Gemaakt: 2013-01-20 Statistieken

DE SLACHTOFFERS, EEN VOLWAARDIGE PARTIJ IN HET STRAFPROCES

Het proces De Gelder bevestigt dat de burgerlijke partijen, de slachtoffers, niet over dezelfde rechten beschikken als de andere partijen.In de huidige stand van het recht wordt immers de inbreng van de burgerlijke partij in het strafproces beperkt tot de schuldvraag en de schadevergoeding.De personen die deze petitie steunen, zijn echter van oordeel dat de burgerlijke partij als een volwaardige partij in het strafproces dient te worden beschouwd, en dit op gelijke voet met de verdediging van de

Gemaakt: 2013-02-24 Statistieken

Essevee blijft in Waregem

Na de ongeziene demarche van de heer Patrick Decuyper is het nu aan de Essevee-supporters om te laten merken dat we dit niet zo kunnen laten. Essevee blijft in Waregem en daarmee uit! OES Collectief (Onafhankelijke Essevee Supporters) geeft een onafhankelijke kijk op de zaak en formuleert meteen ook een aantal constructieve voorstellen om het vertrouwen in onze club te herstellen. Want Essevee is van oes! Aandelen: de heer De Cuyper doet vrijwillig afstand van zijn aandelen tot -50% en de

Gemaakt: 2013-06-11 Statistieken

Ex Block medewerkers zijn het wachten op geld beu!

Op 13 juni jl. ging onze werkgever, De Block's Technisch Handelsbedrijf BV te Halfweg, failliet. Het wachten is nu op betalingen vanuit het UWV aangaande achterstallig loon, premie, vakantiegeld en reiskosten, maar ook het saldo vakantieuren en het loon gedurende de wettelijke opzegtermijn van 6 weken. In de meeste gevallen gaat dit om een bedrag ter hoogte van circa 3 maandlonen. Meerdere ex collega's hebben inmiddels contact gehad met het UWV en iedereen krijgt iets anders te horen. Uit mijn e

Gemaakt: 2013-08-12 Statistieken

De Lunchexpert weurt moet blijven bestaan als lunchroom

Erik van Weel. Hardwerkende eigenaar van de lunchexpert in Weurt! Erik runt nu zo'n 2 jaar een geweldig bedrijf gespecialiseerd in catering en heerlijke lunch. Bekend in weurt Beuningen en omgeving. Zelfs mensen uit Wijchen en Nijmegen maken graag een stop op de mortelweg voor een heerlijke lunch. Maar nu komt de gemeente Beuningen even letterlijk roet in het eten gooien ( zie artikel) http://www.gelderlander.nl/regio/wijchen-beuningen/eigenaar-lunchroom-weurt-boos-na-sluiting-1.4135723#.UqmV

Gemaakt: 2013-12-12 Statistieken

Jaagpad Open Kanaal Leuven-Dijle

Het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle is sinds vele jaren een prachtig recreatiegebied voor fietsers, wandelaars, hengelaars. Ook scholieren en mensen die van en naar het werk rijden maken er uitvoerig gebruik van. Nu is het jaagpad voor onbepaalde tijd afgesloten door bouwmaterialen Celis ter hoogte van het Sas van Tildonk, aan de kant van de wijk Hambos. Fietsers moeten twee kilometer omrijden langs een risicovolle route vol met sluipverkeer en illegaal vrachtvervoer. Waardevol publiek rec

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken

jeugdhuisklokhuis

JEUGDHUIS ‘T KLOKHUIS VERLIEST TEWERKSTELLING Het Hamse College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten geen subsidies voor ten minste een halftijdse beroepskracht toe te kennen aan ’t Klokhuis. Daardoor komt ook een aangevraagde projectsubsidie van de Vlaamse overheid, die het jeugdhuis een voltijdse werkkracht zou bezorgen in het gedrang.Hierdoor zal het jeugdhuis vanaf 1 januari zonder beroepskrachten vallen. “De teleurstelling is enorm, we hebben deze beroepskrachten broodnodig om een k

Gemaakt: 2013-10-25 Statistieken

Behoud Springtoren Amersfoort

Amersfoort was the cradle of diving in the Netherlands. HELP, SHARE and SIGN the petition. We want a platform in our new swimmingpool. Sign the petion today. Amersfoort was lange tijd een bakermat van het schoonspringen in Nederland. Het zou mooi zijn als dat in het nieuwe zwembad ook zo kon zijn! HELP, DEEL en TEKEN. Doe dat vandaag en blijf mee kijken de komende tijd. We zullen blijven strijden!

Gemaakt: 2013-05-04 Statistieken

Museumpark Orientalis moet blijven

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten dat zij geen steun willen geven aan de toekomst van Museumpark Orientalis. Hiermee zou een zeer uniek stukje erfgoed verloren gaan. Maar de Staten van Gelderland kunnen dit tij nog keren en daar is alle reden toe, Zij hebben immers  afspraken gemaakt met de gedeputeerde van Cultuur over Orientalis. Die afspraken en moties zijn niet opgevolgd en het voorstel van Gedeputeerde Staten is dan ook niet gebaseerd op onderzoek, waar

Gemaakt: 2012-11-22 Statistieken

Petitie tegen opgravingen kerkhof Neeroeteren

Op 29 april 2013 werd door de gemeenteraad van de stad Maaseik beslist om in juni 2014 over te gaan tot de opgraving van maar liefst 430 graven, waarvan 60 kindergraven. Tijdens deze gemeenteraad stemden amper 6 gemeenteraadsleden tegen en maar liefst 20 voor. Gelet op het feit dat de stad Maaseik op 27 april 2009 nog overging tot de aankoop van een aangrenzend perceel aan het kerkhof (ter waarde van € 35000 en 23 are, 25 centiare groot) vinden wij dat eerst dat stuk grond aangesneden moet worde

Gemaakt: 2013-11-14 Statistieken

Hoeilanders voor veiligheid!

De veiligheid van Hoeilaart staat op het spel! Steeds meer inwoners hebben af te rekenen met een toenemend onveiligheidsgevoel. Ondanks talloze meldingen bij de bevoegde instanties, blijft het klachten regenen over de veiligheid in Hoeilaart. Met zijn allen zullen we er via deze petitie hopelijk in slagen om de bevoegde instanties tijdig wakker te schudden alvorens er zich zeer ernstige incidenten zullen voordoen. Samen staan we sterk voor een veiliger Hoeilaart! Laat ons terug en zeker onze jeu

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken