Handen af van de Willebroekse politie!

Wij willen geen fusie van de Willebroekse politie met Mechelen, omdat

 

- we niet willen dat de Willebroekenaar in het weekend naar Mechelen moet om klacht neer te leggen of aangifte te doen

- dit voorstel tot fusie is tot stand gekomen zonder enige inbreng van de politiemensen zelf

- andere pistes (fusie met Klein-Brabant of Rupel) niet of onvoldoende werden onderzocht

- het lang niet zeker is dat de Willebroekse burger hier beter van gaat worden, wel integendeel

- de financiële en organisatorische impact voor Willebroek tot op heden onbekend is

- er geen enkele (externe) objectieve studie bestaat die aantoont dat deze voorgestelde fusie enige meerwaarde heeft voor de Willebroekenaar

- wij een veiliger Willebroek willen