Petitie tegen opgravingen kerkhof Neeroeteren

Op 29 april 2013 werd door de gemeenteraad van de stad Maaseik beslist om in juni 2014 over te gaan tot de opgraving van maar liefst 430 graven, waarvan 60 kindergraven. Tijdens deze gemeenteraad stemden amper 6 gemeenteraadsleden tegen en maar liefst 20 voor. Gelet op het feit dat de stad Maaseik op 27 april 2009 nog overging tot de aankoop van een aangrenzend perceel aan het kerkhof (ter waarde van € 35000 en 23 are, 25 centiare groot) vinden wij dat eerst dat stuk grond aangesneden moet worden. De grond is gekocht met als doel, uitbreiding van het kerkhof en het dient daar ook voor gebruikt te worden. Laat de doden rusten, snij de grond aan die gekocht is hiervoor en zoek ondertussen vooral verder naar een duurzame oplossing waarbij opgravingen niet iedere drie jaar noodzakelijk zijn. Neem hierbij een voorbeeld aan de Stad Borgloon, waar na een volksraadpleging een nieuwe begraafplaats werd gerealiseerd en het nieuwe kerkhof van Opglabbeek waar de mogelijkheden oneindig blijken te zijn. Ook is het een schande dat nabestaanden ongevraagd voor de kosten hiervan moeten opdraaien. Het kost maar liefst € 1000 euro voor een nieuwe concessie. Laat staan de grafsteen, het opgraven en herbegraven en het zegelrecht. Reken hiervoor maar op minstens €3000. Wie dit niet kan betalen moet vrede nemen met een massagraf en een koperen naamplaatje van € 25 op een zuil. Toch blijkt er tegelijkertijd wel een RUP te zijn om het kerkhof van Heppeneert uit te breiden terwijl er nog geen plaatsgebrek is en dit om opgravingen te voorkomen. Omdat er vanuit De oppositie al meermaals gevraagd is om deze beslissing opnieuw op de agenda te zetten en dit telkenmale geweigerd werd, wordt het tijd dat ALLE burgers in actie schieten!