Museumpark Orientalis moet blijven

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten dat zij geen steun willen geven aan de toekomst van Museumpark Orientalis. Hiermee zou een zeer uniek stukje erfgoed verloren gaan. Maar de Staten van Gelderland kunnen dit tij nog keren en daar is alle reden toe, Zij hebben immers  afspraken gemaakt met de gedeputeerde van Cultuur over Orientalis. Die afspraken en moties zijn niet opgevolgd en het voorstel van Gedeputeerde Staten is dan ook niet gebaseerd op onderzoek, waar om was gevraagd, maar op de spreekwoordelijke natte vinger in de lucht. En dat uitgerekend na een jaar waarin het museum uit een zeer diep dal omhoog is gekropen, fantastisch heeft gedraaid, alle doelstellingen heeft behaald en zelf 75% van de begroting zelf heeft verdiend (Daarmee schaart het zich bedrijfseconomisch tussen de 20 best functionerende musea van Nederland).

Het museum heeft bijna 100 jaar lang zonder overheidssteun heeft kunnen draaien en zich steeds kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden en veranderende visies. De wat mindere recente jaren (waarin de overheidsbijdrage aan de exploitatie overigens ook nog steeds heel erg laag was) lijken nu in de besluitvorming een grotere rol te spelen dan de blik op de potenties van deze instelling. Het recente onderzoek uitgevoerd door bureau Tinker en Grontmij tonen aan dat het Museumpark over vijf jaar een financieel autonome instelling kan zijn met 120.000 bezoekers per jaar. De prestaties van het afgelopen jaar hebben dit duidelijk laten zien. Teken de petitie zodat we een signaal af kunnen geven aan de politiek en help dit unieke erfgoed te behouden.
Voor de meest recente informatie over de actie Orientalis te redden ga naar www.doorstartmpo.nl

Museumpark Orientalis muss bleiben

Das Kabinett der Provinzregierung Gelderland hat beschlossen den Museumpark Orientalis in Zukunft nicht mehr finanziell zu unterstützen. Durch diesen Beschluss ist ein einzigartiges Kulturerbe in Gefahr. Die Abgeordneten des Kabinetts könnten ihre Entscheidung aber noch mal überdenken und gegebenenfalls ändern. Es wurden in früheren Gesprächen zwischen dem Kabinett und dem zuständigen Abgeordneten für Kultur bereits konkrete Absprachen gemacht und Hilfen für den Museumpark festgesetzt. Diesen Absprachen und Anträgen sind leider keine Taten gefolgt, und die jetzige Entscheidung des Kabinetts basiert auch nicht wie vorher versprochen auf einem wissenschaftlichen Gutachten sondern auf purer Willkür. Besonders schockiert die Tatsache, dass das ganze nach einem Jahr passiert, in dem das Museum mit viel harter Arbeit aus einem tiefen Tal herausgestiegen ist, alle gestellten Ziele erreicht hat und selbst 75% der laufenden Kosten selber decken konnte (Hiermit gehört es betriebswirtschaftlich zu den 20 bestlaufenden Museen in den Niederlanden).

Das Museum kam fast 100 Jahre lang ohne Unterstützung der Provinz oder des Landes über die Runden und hat sich stets an veränderte Umstände und Konzepte anpassen können. Die letzten mageren Jahre (in denen der Beitrag der Regierung an den laufenden Kosten übrigens sehr gering ausfiel) scheinen nun im Entscheidungsprozeß über das Museum eine größere Rolle zu spielen als das vorhandene Potential der Einrichtung. Aktuelle Untersuchungen der Firma Tinker en Grontmij zeigen deutlich, dass der Museumpark Orientalis in einem Zeitraum von fünf Jahren zu einem finanziell unabhängigen Betrieb mit jährlich 120.000 Besuchern werden kann. Die im letzten Jahr geleistete Arbeit hat dieses Potential deutlich sichtbar gemacht. Bitte unterschreiben Sie diese Petition und helfen Sie uns dabei ein Zeichen an die Politik zu senden und ein einzigartiges Kulturerbe zu retten.