jeugdhuisklokhuis

JEUGDHUIS ‘T KLOKHUIS VERLIEST TEWERKSTELLING

Het Hamse College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten geen subsidies voor ten minste een halftijdse beroepskracht toe te kennen aan ’t Klokhuis. Daardoor komt ook een aangevraagde projectsubsidie van de Vlaamse overheid, die het jeugdhuis een voltijdse werkkracht zou bezorgen in het gedrang.Hierdoor zal het jeugdhuis vanaf 1 januari zonder beroepskrachten vallen. “De teleurstelling is enorm, we hebben deze beroepskrachten broodnodig om een kwaliteitsvolle werking en onze toekomstplannen te garanderen”, zucht ondervoorzitter Frederik Vermeire.

Tot oktober had ’t Klokhuis twee voltijdse beroepskrachten in dienst om de werking te ondersteunen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Maar omwille van hervormingen van deze Vlaamse subsidieregeling kon ’t Klokhuis vanaf 1 januari nog maximaal één beroepskracht gesubsidieerd krijgen door middel van een projectsubsidie. Voorwaarde hiervoor was bovendien dat het jeugdhuis via andere middelen ook iemand deeltijds tewerkstelt. Daarvoor gingen ze reeds in februari bij het gemeentebestuur aankloppen. Pas op 22 oktober kreeg het jeugdhuis een negatief antwoord vanuit het schepencollege.

Jeugdhuis ’t Klokhuis zag zich genoodzaakt het contract van de huidige personeelsleden, Bart Vandamme en Michael Van Slycken, stop te zetten. Het gemeentebestuur heeft de bal te lang in het Vlaamse kamp laten liggen waardoor er vanaf 1 januari geen tewerkstelling meer zal zijn en de werking van het jeugdhuis op de helling komt te staan.

Momenteel is ‘t Klokhuis genoodzaakt andere pistes te bekijken, en zal het voort constructieve oplossingen blijven zoeken ondanks de penibele situatie. Maar het blijft de vraag of deze alternatieven toereikend zullen zijn om de jeugdhuiswerking op langere termijn kwaliteitsvol in stand te houden.

Op korte termijn komt ook de nakende verhuis naar het gloednieuwe JC Den Appel in het gedrang. In het nieuwe jeugdcentrum krijgt het jeugdhuis heel wat nieuwe kansen aangeboden, waarvoor het bestuur dan ook dankbaar is. Echter, zonder professionele ondersteuning lijkt de verhuis naar en een werking op deze nieuwe locatie onmogelijk. De dagelijkse werking in De Ring krijgt nu voorrang.