Jaagpad Open Kanaal Leuven-Dijle

Het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle is sinds vele jaren een prachtig recreatiegebied voor fietsers, wandelaars, hengelaars. Ook scholieren en mensen die van en naar het werk rijden maken er uitvoerig gebruik van. Nu is het jaagpad voor onbepaalde tijd afgesloten door bouwmaterialen Celis ter hoogte van het Sas van Tildonk, aan de kant van de wijk Hambos. Fietsers moeten twee kilometer omrijden langs een risicovolle route vol met sluipverkeer en illegaal vrachtvervoer. Waardevol publiek recreatiegebied wordt geprivatiseerd. De ondertekenaars van deze petitie wensen:

  • dat het jaagpad opnieuw toegankelijk wordt gemaakt, minstens buiten de werkuren, tijdens de weekends en op feestdagen
  • overleg met de NV Zeekanaal & Waterwegen, de gemeente en met de NV Kani (bouwmaterialen Celis)
  • een goede afstemming van wegverkeer, waterverkeer, fietsverkeer en recreatieve functies
  • goede informatie vanwege de gemeente, de NV Zeekanaal en het bouwbedrijf Celis

Het bewonerscomité Jaagpad Open - Hambos Tildonk