Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal moet blijven!

 

Beste Mensen,

Onlangs hebben wij vernomen dat Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid gedwongen wordt haar deuren te sluiten waardoor veel ouderen gedupeerd dreigen te worden. Dit zorgt voor veel angst en onrust onder deze ouderen die nu geacht worden te verhuizen op hun oude dag. Het gaat hier om mensen tussen de 75 en 100 jaar oud die gewend zijn aan hun omgeving en aan elkaar.  

Nu is er een verblijfsindicatie vanuit de zorgverzekeraar nodig om hier te kunnen wonen en die wordt alleen verstrekt aan ouderen die ook een zorgaanvraag hebben. Echter krijgen alleen ouderen die een intensievere zorg nodig hebben een dergelijke indicatie en deze regeling wordt de komende jaren enkel aangescherpt.

Dit betekent dat het gebouw aangepast dient te worden naar een zogeheten beschermde woonvorm. Dit blijkt nu niet haalbaar m.a.w. er wordt geen geld voor beschikbaar gesteld. Er wordt nu door ZZG in samenwerking met Portaal gezocht naar een alternatief voor deze mensen wat in elk geval betekent dat zij dienen te verhuizen na December 2014.
Wij zijn van mening dat er onvoldoende gekeken is naar alternatieven om te zorgen dat deze mensen hier gewoon kunnen blijven. Ze worden nu op hoge leeftijd uit elkaar gehaald en elders ondergebracht .Ondertussen draaien de zorgverzekeraars 1,4 miljard winst waar gaat dit over, dit valt toch totaal niet met elkaar te rijmen zo?!  Dit zou heel anders moeten gaan in dit land. Wij hopen dat dit middels deze petitie opgepakt kan worden door de politiek opdat er een breder draagvlak komt om toch naar andere alternatieven te zoeken voor deze mensen.

Heb je ook al vaker het idee dat het anders moet wil je nu echt een steentje bijdragen ipv machteloos toekijken hoe het allemaal maar gebeurt dan teken die petitie en deel dit bericht zoveel mogelijk. Ook als je niet uit Nijmegen komt want soortgelijke problemen doen zich momenteel landelijk voor. Tijd voor actie. Zo willen we toch zeker niet met onze ouderen omgaan?!
Hartelijk dank namens deze ouderen.
Haydar Buylent Arslan & Pim Lammers

 


Haydar Bulent Arslan/ Pim Lammers    Neem contact op met de schrijver van de petitie