Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Voortgang Actie

2014-12-17 09:02:05

Geachte dames en heren,

Nu het jaar op zijn einde loopt, willen wij u graag nogmaals danken voor uw steunbetuiging aan de Actie Nederlands Vanzelf Sprekend.

Zoals u hebt kunnen merken, heeft ze heel wat reacties teweeggebracht in de media. Gelukkig is de inhoud van de oproep bij verschillende gelegenheden met goede argumenten op de voorgrond geplaatst. Dat is onder meer gebeurd op de Boekenbeurs in Antwerpen.

Er is intensief contact geweest met de Taalunie. Dat heeft ertoe geleid dat op 19 januari in de Interparlementaire Commissie een hoorzitting plaatsheeft over het gebruik van het Standaardnederlands in media en politiek. U vindt alle gegevens daarover via

nieuws/5841/openbare_hoorzitting_over_het_gebruik_van_de_standaardtaal_in_media_en_politiek.

of via Google: Hoorzitting Taalunie.

Daarnaast zijn er plannen gemaakt om met een aantal middenveldorganisaties en de Taalunie een taalcongres te organiseren tijdens de Week van het Nederlands in het najaar van 2015.

U allen wensen wij een goede overgang van Oud naar Nieuw en een vervullend 2015, in blijvende gehechtheid aan en zorg voor ons Nederlands.

Ten slotte nog dit: het heeft ons zeer verheugd dat een van de ondertekenaars van onze oproep, Stefan Hertmans, de Ako Literatuurprijs 2014 heeft ontvangen. Zijn dankwoord bij de uitreiking was een voorbeeld van prachtig gebruik van onze gemeenschappelijke taal. Wij feliciteren hem van harte.

 

Stijn Verrept, secretaris


Stijn Verrept

afsuiting

2014-08-04 12:32:52

Geachte dames en heren,

 

Vandaag is de oproep afgesloten, met meer dan 5 600 handtekeningen uit Vlaanderen, Nederland en het buitenland. Ook u hebt de oproep ondersteund en wij danken u daarvoor.

De Nederlandse Taalunie heeft ons verzekerd dat de oproep aan de betrokken instanties overhandigd wordt.

Onze actie gaat door. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van verdere initiatieven, volstaat het om uw naam, adres en functie te sturen naar oproepnederlands@gmail.com.

Met vriendelijke groet

 

Stijn Verrept, secretaris

 

 


Stijn Verrept

Overhandiging Petitie Nederlands

2014-05-22 22:33:02

Geachte dames en heren,

Vandaag, 23 mei 2014, om 12 uur, wordt de petitie overhandigd aan de algemeen secretaris van de Taalunie, met het verzoek ze door te geven aan de betrokken ministers.

Plaats: Sint-Felixpakhuis Antwerpen

Nog altijd komen nieuwe ondersteuningen binnen. De petitie wordt dan ook vooralsnog niet afgesloten.

Vriendelijke groet

 

Stijn Verrept, secretaris

 

 

 

 

 


Stijn Verrept

Nederlands Vanzelf Sprekend

2014-04-30 15:08:45

Geachte dames en heren,

U heeft zich bij de petitie/ oproep voor versterking van het Standaardnederlands in het Onderwijs en de Media aangesloten. Wij danken u daar van harte voor.

Vandaag zijn wij nog enkele namen verwijderd van de vijfduizend ondersteuningen, gezien het thema toch wel een succes.

Over een paar weken wordt de petitie afgesloten en is het tijd voor verdere initiatieven.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de volgende stappen, laat het ons dan weten via oproepnederlands@gmail.com (naam, adres, eventueel functie).

Hoe meer ondersteuningen binnenkomen, hoe meer kans dat wij gehoord worden. Daarom vragen wij u gelijkgezinden in uw omgeving (nogmaals) aan te zetten om de oproep te ondertekenen.

Vriendelijke groet

Stijn Verrept, secretaris

 

 

 


Stijn Verrept

Nederlands Vanzelf Sprekend

2014-02-13 17:08:38

Geachte dames en heren,

Onze oproep is al meer dan drieduizendmaal ondertekend.

Ook u heeft uw steun betuigd en wij danken u daar van harte voor.

Hoe meer mensen zich bij de actie aansluiten, hoe groter de kans dat uw en onze stem ook gehoord wordt bij de beleidsmakers.

Wij zouden het dan ook zeer waarderen als u uw vrienden en bekenden (nogmaals) wilde uitnodigen om de oproep te ondertekenen.

Kent u media of organisaties die ons standpunt genegen zijn, dan kunnen zij misschien ook overtuigd worden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw extra steun.

 

Stijn Verrept, secretaris

 


Stijn VerreptDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.