Nederlands Vanzelf Sprekend

Nederlands Vanzelf Sprekend / Mededelingen / afsuiting / Opmerkingen


Gast

#1

2014-08-07 05:08

Op hoop van zegen! Monika b. van paemel

Gast

#2 succes met de actie.

2014-08-07 06:21

#1: -  

 


Gast

#3

2014-08-07 06:36

Prima,
hoopte op wat meer steun, maar de 5.000 overtuigde tekenaars zijn een zinvol signaal. Vanop de zijlijn blijf ik een supporter (of is het nu fan?:)

Geert Lemahieu

Gast

#4

2014-08-07 07:37

5.600 is verdomd weinig !
ps: krijg mail niet verstuurd via mijn gebruikelijke server.
Stradi

#5 Re:

2014-08-07 08:04

#4: -  

 En wat was uw bijdrage nu weer voor de bekendmaking van deze petitie?


Gast

#6

2014-08-07 09:01

sinds jaren vraag ik de bedelers van "De Streekkrant" en de andere weekbladen in onze streek om geen franstalige "tracks" meer in mijn brievenbus te steken.Dit gebeurd sinds jaren en het schijnt niet mogelijk te zijn om dit te doen ophouden.Waarom? Omdat de bedelers van deze kranten "franstalig "zijn!!! Ik heb mijn beklag gedaan omtrent het feit dat ze totaal nederlands onkundig zijn.
De directie van "De Streekkrant " in Halle is op de hoogte en er is zelfs al een afgevaardigde " aan huis geweest bij mij die mij enkel wist te zeggen dat ze al blijw aren dat ze anderskleurige en anderstalige medemensen gevonden hadden die de bedeling op zich wouden nemen. Ze konden dit "niet veranderen" voor mij alleen.zegden ze.
EEn tijdje ging het -na mijn klacht- toch weer goed en hadden ze iemand gevonden die WEL verstond dat ik geen Franstalige propagande van de UF en de FDF in mijn bus wou...Ik moet tot mijn groot ongenoegen echter vaststellen dat het na de vakantieperiode weer "Van dat " is en ik krijg dus weer geen streekkrant meer...
Wie kan mij helpen?? De mensen van de NV-a staan blijkbaar ook machteloos ,zlfs na tussenkomst van Ben Weyts

Gast

#7

2014-08-07 09:03

Wens u graag verder een goed succes toe.
Met vriendelijke groet,
Oene

Gast

#8

2014-08-07 13:17

Ik ontvang de buitenlandse uitgave van het NRC wekelijks. Ergernis van de week: "geupload"
Men neemt niet alleen klakkeloos engelse woorden over, maar meent ook dat deze in het nederlands vervoegd kunnen worden. Schande! Dat zou je van een kwaliteitskrant niet verwachten.

Erik van Rens
Wilmington, NC USA

Gast

#9

2014-08-07 15:15

Word graag op de hoogte gehouden over de voortgang.
H.deSchepper@let.ru.nl

Gast

#10

2014-08-09 17:20

Mooi, een dikke proficiat!

Gast

#11

2014-08-09 20:47

DELCOURT Jeroen
Leopold III-laan 2 bus 20
1030 SCHAARBEEK

Gast

#12

2014-09-29 17:02

Veel succes verder!

Gast

#13

2014-12-20 13:14

Ter verrijking van de Nederlandse taal zoals deze in Nederland wordt gesproken zou het nuttig zijn om weer enkele historische, buiten Nederland gebruikte woorden terug in het spraakgebruik te brengen. Ook woorden die buiten Nederland in vroegere koloniën/handelsposten in gebruik zijn maar in Nederland door taalbarbaren zijn vervangen door niet Nederlands-eigen woorden moeten weer verplicht worden gesteld in plaats van toe te staan dat nieuwe uitdrukkingen klakkeloos worden overgenomen uit het buitenlands.
Als voorbeeld neem "luchtwaardin" in Afrikaans i.p.v"stewardess" en "kak-oes" (Zuid-India en eerder Maleis, ontstaan uit kak-huis, wat alleen nog soms in Brabant wordt gebruikt) i.p.v toilet, en pompelmoes (pamplemoes in Zuid-India) i.p.v grapefruit,en veel meer.
Ook moeten reclames in goed Nederlands worden verplicht, zoals in vele andere landen plaatsheeft.