Nederlands Vanzelf Sprekend

Nederlands Vanzelf Sprekend / Mededelingen / Overhandiging Petitie Nederlands / Opmerkingen


Gast

#1

2014-05-23 01:04

Wegens de tweetaligheid waarmee in België reeds eeuwen lang te kampen hebben is Nederlandse taal niet zo vanzelf sprekend.De onderdrukking blijft tegenover het Nederlands blijft maar duren,dit tot jolijt van Franstaligen of mensen van andere origine.Daarom blijf ik deze petitie dan ook steunen,het verheugt mij alom dat deze petitie succes en bijval heeft gehad.

Gast

#2

2014-05-23 07:16

Succes!

Gast

#3

2014-05-23 08:01

Proficiat en verder doen!
Best zou het cirkeltje van de statistiek vollediger gemaakt worden met ook toevoeging van het aantal petities uit Nederland en uit het buitenland.
Dr I. Wolfs

Gast

#4

2014-05-23 08:33

Een geweldig initiatief dat meer dan onze steun, aandacht en uitwerking verdient !
Hugo Visser (Kapellen)

Gast

#5

2014-05-23 11:43

Ik hoop dat de petitie zijn vruchten zal afwerpen.
Joop Koehler
's-Gravenhage

Gast

#6

2014-05-23 13:14

Goed zo! Monika van Paemel

Gast

#7

2014-06-02 13:46

Ik ben zeer verheugd over het succes van de petitie.
Verder wens ik u nog te melden dat de Vlaamse overheid zich bezondigt aan het 'vlengels'. In een aanslagbiljet inzake verkeersbelasting vermelden zij als aard van het voertuig: 'hatchback'. Wij hebben wel een gewone personenwagen met wat ze noemen 5 deuren.
Is de Vlaamse overheid niet verplicht het Nederlands te gebruiken in haar communicatie met de burger? Het is toch te gek dat ik een E/N-woordenboek moet raadplegen om te weten wat ze bedoelen.
Maurice Heymans