POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR

Neem contact op met de schrijver van de petitie

JAARWISSELING

2016-12-30 10:20:18

Terugblik…… We gaan het volgend jaar beter doen…….

De laatste uren van 2016 tikken weg. Nog even en we nemen afscheid van dit jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij bekruipt in deze “tijd van bezinning” altijd iets melancholieks. Afscheid nemen brengt vaak gemengde gevoelens teweeg. Zo ervaar ik dat ook met de factor tijd. Mijn vriend, wanneer ik meen nog tijd genoeg te hebben, maar ineens kan het mijn vijand worden, omdat ik erachter kom dat die tijd veel sneller dan verwacht verstreken is en dat ik niet de dingen gedaan heb, die ik had willen of misschien zelfs had moeten doen.

Via berichten daarover op Intranet weten wij dat veel (oud)collega’s die samen met ons het jaar 2016 begonnen zijn, er nu niet meer zijn. In jaargetijden als deze, kunnen diegene die gemist worden, juist “zo nadrukkelijk aanwezig zijn”. Wij wensen hierbij hun familieleden en naasten, die de jaarwisseling 2016/2017 zonder hun dierbaren zullen moeten beleven, veel sterkte. Dat wensen wij overigens allen toe die zich een geliefde, in welke betrekking dan ook zagen ontvallen, of op welke wijze dan ook te maken hebben met verdrietige ontwikkelingen.

Wanneer we terugkijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen, dan is ook het jaar 2016 een heftig jaar geweest. Het is ons tot het moment dat ik dit schrijf bespaard gebleven, maar in de ons omringende landen werden gruwelijke aanslagen gepleegd waarbij veel mensen, waaronder collega’s van ons, werden gedood. Het was altijd ver bij ons vandaan, maar de hand van terreur is niet meer beperkt tot het Midden-Oosten en komt steeds dichterbij.

Ook wij krijgen als dienders echter steeds meer te maken met fysiek geweld en daarnaast dreigen we te verzanden in een sociale mediaoorlog, met vervelende gevolgen. Treitervloggers worden contracten aangeboden en dienders lopen het risico disciplinair gestraft te worden wanneer zij in de emotie van het moment (en dat is niet goed maar wel begrijpelijk), hun gevoelens verwoorden. De wereld op z’n kop!

Het bijzondere van de berichtgeving omtrent geweld tegen dienders in de media is, dat over dergelijke voorvallen vaak niet, of slechts in een klein artikel op “pagina 18” wordt gerept. Daarentegen wordt er van iedere (vermeende) “onjuiste beslissing” van een diender, in chocoladeletters op de voorpagina melding gemaakt. Wanneer die tendens zich voortzet, voorzie ik dat we die “strijd” niet gaan winnen.

In dat kader is het wellicht een goede ontwikkeling dat er collega’s zijn die, zonder te verzanden in verwijten, via Facebook hun eigen gevoel kenbaar maken op een wijze die snaren raakt en de burger laat zien voor welke dilemma’s de diender op straat vaak onverwachts komt te staan.

Voor wat betreft onze eigen (re)organisatie was 2016 ook een turbulent jaar. Veel collega’s gerustgesteld, maar ook veel collega’s teleurgesteld als gevolg van besluiten die genomen werden op basis van het LFNP en de reorganisatie. Twee los van elkaar staande processen, die echter wel in elkaar verstrengeld raakten. Daar tussendoor liepen ook nog eens de CAO-onderhandelingen.

De ontwikkelingen rondom de COR veroorzaakten opschudding en hadden een negatieve uitstraling op de medezeggenschap. Ook daarbij waren het echter de media die met niet aflatende vasthoudendheid, geen mogelijkheid onbenut lieten om die medezeggenschap en eigenlijk de gehele politieorganisatie af te schilderen als een corrupte bende. Daar kregen wij allemaal last van.

Al enkele jaren hebben wij als platform, bij de individuele woordvoerders Politie en Justitie bij de 2e Kamer aandacht gevraagd voor het verschuiven van onze “FLO-leeftijd” naar 67 jaar en 8 maanden en in de toekomst wellicht naar 70 Jaar. Het huidige en de voorgaande Kabinetten gaven geen prioriteit aan het onderwerp en bovendien zouden de financiële middelen niet toereikend zijn.

Om te laten blijken dat het ons ernst is, hebben wij nu besloten om middels een petitie, gesteund door duizenden collega’s, “collectieve aandacht” te vragen voor dit onderwerp. Op dit moment zijn er meer dan 18.000 steunbetuigingen binnen. Dat is al een fantastisch resultaat! Dank daarvoor! Vermoedelijk in de eerste helft van februari 2017 zal de petitie aangeboden worden. Daar wordt over gecommuniceerd en wij hopen dat er veel collega’s bij aanwezig zullen zijn.

En dan kom ik terug bij het tweede deel van de aanhef van deze aankondiging. Ook in 2015 vonden er gebeurtenissen plaats die anders liepen dan verwacht en dat leidde ertoe dat er in de laatste maand van 2015 gezegd werd: “We gaan het volgend jaar beter doen”. Ik vrees dat die uitspraak ook aan het einde van 2016 gedaan zal worden. Over een jaar zullen we weten of dat gelukt is.

Wij wensen al onze collega’s en degenen die hen dierbaar zijn, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig maar vooral gezond 2017!

 

Met een hartelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz (Voorzitter)

 

ps

Wij verzoeken om onderstaande link zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

2017

2016-12-23 17:53:55

Collega’s en belangstellenden,

Al bijna 18.000 steunbetuigingen in nog geen 3 weken! Dat is boven verwachting en nu al representatief. Dat neemt niet weg dat meerdere ondersteuningen heel welkom zijn.

Wij willen jullie hierbij alvast enorm bedanken voor de ondersteuning en de vele hartverwarmende reacties.

Wij zullen in 2017 alles doen wat in ons vermogen ligt, om recht te doen aan de veiligheid van ons mooie vak en het welzijn van de diender.

Wij wensen jullie met jullie dierbaren fijne Kerstdagen, een goede en veilige jaarwisseling en een voorspoedig maar vooral gezond 2017!

Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz (voorzitter)


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

Spreiding bekendheid

2016-12-17 14:11:00

Waarde collega's en andere geïnteresseerden,

Na 2 weken online hebben al meer dan 16.000 collega's de petitie getekend. Dat is een mooi (voorlopig) resultaat en de teller loopt nog. Bijzonder dank daarvoor!

Wanneer deze trend zich voortzet dan zou dat betekenen dat er na 3 weken meer dan 24.000 steunbetuigingen zijn. Dat zou mooi zijn, maar wij beseffen dat er voor de bekendheid van en met de petitie, nog meer spreiding noodzakelijk is. Intranet zou de mooiste oplossing zijn, maar de revaring heeft geleerd dat de "beheerders" daar nog wel eens terughoudend mee willen zijn.

Daarom hierbij het verzoek aan jullie om via welke kanalen dan ook de petitie bij de collega's onder de aandacht te brengen. Ons bereiken steeds berichten van ondertekenaars "Ik wist hier niets van!, ik kreeg het bericht van een collega". We hebben al een mooi aantal ondersteuningen, maar "met meer steun meer mans".

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , openen in GOOGLE CHROME werkt het beste. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Wederom alvast onze hartelijke dank!

Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz (voorzitter)

 


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

DANK! + HERINNERING

2016-12-12 22:23:55

Waarde collega’s en geïnteresseerden,

Na een goede week online, is de teller inmiddels al de 14.000 gepasseerd. Dat is boven verwachting. Dank daarvoor! Zoveel steunbetuigingen uit één beroepsgroep in een zo’n kort tijdsbestek, geeft aan dat we een snaar geraakt hebben die ertoe doet. Dat kan de politiek niet negeren. Maar we zijn er nog niet.

Daarom hierbij het verzoek om ook vanuit jouw omgeving de onderstaande link onder de aandacht te brengen, om het aantal steunbetuigingen te verhogen. Gezien de omvang van onze organisatie zou dat het representatieve karakter ten goede komen.

Zodra bekend is op welke datum en tijdstip de petitie aangeboden zal worden bij de 2e Kamer, zal dat o.a. ook via dit medium bekend gemaakt worden. Hat zou mooi zijn wanneer dan niet alleen het Platform Bezorgde Dienders aanwezig is, maar het mag best “goed blauw kleuren” in het 2e Kamer gebouw. Dat genereert ook media-aandacht. En last but not least: Ook onze jongere collega’s (die ook eenmaal 62 hopen te worden) worden hierbij van harte uitgenodigd, om de petitie te ondersteunen en bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Door "beveiligingen" die sommige afdelingen op hun systemen hebben gezet, kan het zijn dat niet al de velden correct/duidelijk worden weergegeven op je werkplek. Via je eigen computer of z.g. "Standalone" werkt het beter, wanneer je de link,  http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , opent in GOOGLE CHROME. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Met vriendelijke groeten,
namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz (Voorzitter)

 

Ps

Deze mededeling wordt ook als aankondiging vermeld bij de voorgaande petitie “Politie-CAO 2015”. Het kan dus zijn dat je de mededeling dubbel ontvangt. Er zijn enkele honderden collega’s die hun handtekening voor deze petitie abusievelijk geplaatst hebben bij de voorgaande petitie Politie-CAO 2015. Geen probleem, maar plaats hem ook bij de petitie “Politieagent tot max 62 jaar” via bovenstaande link. Dan telt het ook voor deze petitie mee.


Dolf Mauritz Platform Bezorgde Dienders

INVULLEN VELDEN

2016-12-05 10:23:38

Goedemorgen collega's en belangstellenden,

Vrijdagavond 2 december 2016 om 23:00 uur is de petitie online gegaan en nu na 1 weekend gaan we al richting de 6000! ondersteuningen. Het geeft aan dat het onderwerp "leeft" binnen de organisatie. Dank alvast daarvoor!

Door "beveiligingen" die sommige afdelingen op hun systemen hebben gezet, kan het zijn dat niet al de velden correct/duidelijk worden weergegeven op je werkplek. Via je eigen computer of z.g. "Standalone" werkt het beter, wanneer je de link,  http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , opent in GOOGLE CHROME. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

In mijn enthousiasme ben ik gisteren gestart met het beantwoorden van reacties, waaronder uitermate schrijnende. Wanneer iemand de moeite neemt om dat aan ons toe te zenden dan voel ik mij verplicht om daar op te reageren c.q. daarvoor te danken. Daar heeft de zender recht op.

Nu wil het geval dat er inmiddels zo'n overstelpend aantal reacties in de box is aangekomen, dat het onmogelijk wordt om deze op korte termijn te beantwoorden. Veel van de werkzaamheden voor het Platform Bezorgde Dienders geschieden in vrije tijd. Wees ervan overtuigd dat we de reacties lezen en in samenvattende vorm ook zullen meenemen wanneer de petitie wordt aangeboden.

Nogmaals, alvast dank voor jullie bijdrage!

 

Met vriendelijke groet,
namens het Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz


Dolf Mauritz Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...