Aan de Tweede Kamer: gelijkwaardige waardering voor werknemers met een "arbeidsbeperking".

Opmerkingen

#1

Mijn echtgenoot heeft een oude wajong regeling. Hij heeft een autisme spectrum stoornis en is beoordeeld als 80-100% afgekeurd voor werk. Hij heeft zelfstandig werk als gitaardocent, zijn talent en passie. Hij kan niet meer werken dan hij al doet, tegen zijn wil, én is gekort. Mijn ervaring in het contact met veel mensen met een Wajong-uitkering is dat ze wel willen werken, maar grote moeite hebben om dit onder huidige omstandigheden (tijds- en prestatiedruk bv.) te kunnen doen. Er lijken te weinig banen/ zicht/ mogelijkheden om een ieder zijn talenten te laten valoriseren. Huidige wetgeving communiceert te weinig respect en menswaardigheid jegens mensen met een arbeidsbeperking.

(Mûnein, 2018-04-01)

#10

Ik wajonger ben

(Deventer, 2018-04-01)

#11

Ik teken de petitie omdat ik -als arbeidsgehandicapte- gelijke rechten wil hebben als niet arbeidsgehandicapten.
Dus minimaal minimumloon ontvangen en geen moeilijke toestanden met regelingen om zo aan een fatsoenlijk inkomen te komen.
Dus ook recht op groei van loon bij loonsverhoging. (Nu gaat dat van de Wajong af en blijft mijn inkomen gelijk). Dus ook recht op pensioen (over Wajong inkomen bouw je geen pensioen op).
Daarnaast moeten er veel meer banen komen voor onze doelgroep.

(Vleuten, 2018-04-01)

#12

ik hoop dat mensen zullen merken dat ze er helemaal bijhoren. einde discriminatie van gehandicapten en zieken.

(st annaparochie, 2018-04-01)

#14

Ik geen tweederangs burger ben ook al ben ik arbeidsgehandicapt.

(Nijmegen, 2018-04-01)

#16

Ik teken omdat ik hier geen woorden voor Heb! Ongelooflijk!

(Echt, 2018-04-01)

#19

ik zelf ook wajonger ben

(leidschendam, 2018-04-01)

#22

Een niet-gelijkwaardige betaling zorgt ervoor dat werken niet meer financieel loont en zorgt ervoor dat je werkgever en collega's je niet meer serieus nemen. Aan werken kleven daarnaast ook nog risico's zoals goedkeuringen en (gedeeltelijk) in de WW terechtkomen zonder ooit kans te krijgen een volwaardig loon te verdienen of pensioen op te bouwen. Daardoor is thuis blijven zitten op dit moment gewoon vaak lucraaktiever dan aan het werk te gaan of te blijven. Tot slot zorgen deze nieuwe regels voor precedentwerking voor andere groepen die niet gehandicapt zijn. Daardoor is deze wet niet alleen een poging werknemersrechten, CAO's en pensioenen van arbeidsgehandicapten te ondermijnen, maar moet ook gezien worden als een eerste fase deze voor alle werknemers ter discussie te stellen.

(Rotterdam, 2018-04-01)

#23

Ik teken omdat ik zelf ook een arbeidsbeperking heb.

(Ommen, 2018-04-01)

#27

In de grondwet staat dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. (artikel 1).

(Rotterdam, 2018-04-01)

#28

ik zelf ook arbeidsongeschikt ben

(2263kb, 2018-04-01)

#29

Dit oneerlijk is!

(Linschoten, 2018-04-01)

#33

Ik mijn unieke dochter de zelfde rechten en plichten gun, als de andere 3 dochters

(Bergambacht, 2018-04-01)

#35

Ik anders mijn hypotheek niet meer kan betalen en op straat sta! Het is onmenselijk!!

(Lopik , 2018-04-01)

#44

Het volkomen idioot is dat werknemers hun werkgever betalen voor hun baan met hun pensioen! Omgekeerde wereld! Solidariteit is de basis van alle arbeidsrecht.

(Balkbrug, 2018-04-01)

#45

Ik teken omdat mensen met een arbeidsbeperking. Als minderwaardig worden beschouwd. Terwijl ze verplicht worden om te gaan werken onder sociaal minimumloon.zonder uitzicht op fatsoenlijk pensioen.

(Baarn, 2018-04-02)

#46

Ik zelf arbeidsbeperkt ben door chronisch ziek zijn, ik in het doelgroepenregister sta, een urenbeperking heb voor werk, in de bijstand zit. Dit wetsvoorstel houdt in dat ik never nooit uit de bijstand zal komen maar ook nooit meer pensioen zal opbouwen. Me woest maak, me aangetast voel in mijn mens zijn, mijn waardigheid. Ik heb niet gevraagd om mijn ziekte, nirt gevraagd om de dagelijkse strijd en ellende om maar te zwijgen over de uit de pan rijzende extra kosten. Dit wetsvoorstel straft mij vanwege het feit dat ik chronisch ziek ben!! Chronisch ziek zijn maakt mij geen minder volwaardig mens!!

(Hoogeveen, 2018-04-02)

#47

Ik vind het van de zotte en een grof schandaal dat werknemers die op de e.o.a manier beperkt zijn, onder het minimum mogen gaan werken zonder pensioen opbouw. Ik vind dit het einde van de beschaving en Nederland en grof schandalig.

(Helmond, 2018-04-02)

#49

3Gelijke rechten, voor iedereen. Participatierechten voor iedereen!!

(Zwolle, 2018-04-02)

#65

Ik teken omdat het van de zotte is dat mensen met een beperking net zo produktief kunnen zijn als "normale" mensen.

(Etten-leur, 2018-04-02)

#66

omdat ik in mijn omgeving zie hoe mensen vastlopenen elke keer vastlopen in de regels!

(wierden, 2018-04-02)

#89

Je hoort gewoon zo als iedereen zoiezo het minimum loon te krijgen.
Deze groep mensen kan er niks aan doen dat ze een arbeidsbeperking hebben.
Ik daarbij ook ik heb reuma en zou dan door dit geen recht hebben op een pensioen enzo.
En dat terwijl ik wil werken maar het gewoon weg niet altijd kan!!!!
En zo heeft ieder zijn verhaal er achter.

(Blerick, 2018-04-02)

#90

Ik vind dat alle mensen voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen.

(Almere, 2018-04-02)

#92

Een arbeidsbeperkte medewerker wordt door deze wetswijziging bewust de armoede ingedreven. Deze medewerkers hebben gelijke grondrechten evenals niet-arbeidsbeperkten.

(Almere, 2018-04-02)

#93

Ik teken omdat ik de TK er graag aan herinner dat er een Grondwet bestaat. Met daarin Artikel 1. Zo simpel kan het zijn: wij maken in ons mooie landje geen onderscheid. En hebben dat rotsvast in een prachtwet verankerd.

(Breda, 2018-04-02)

#95

Ik teken omdat ik vind dat elk mens gelijke waarde verdient, omdat we elkaars gelijken zijn. Daarnaast weet je nooit wanneer je zelf (gedeeltelijk) gehandicapt raakt, dan wil je ook gezien worden als volwaardig, net als voorheen.

(Nijmegen, 2018-04-02)

#97

Ik ben zelf geboren met een spierziekte en rolstoelafhankelijk. Afgeronde HBO, HBO functie en met alles wat ik bezit kan ik zweren dat ik geen procent onderdoe in prestaties vergelen met een valide iemand. Deze voorstellen zijn pure discriminatie en het, voor de zoveelste keer, pakken van een bepaalde groep.

(Alkmaar, 2018-04-02)

#116

Het discriminatie is en heeel erg naar heb je al een handicap wat al erg genoeg is.
Krijg je er een minderwaardigheids complex bij.
En iedereen is gelijk roepen NOT DUS

(Velserbroek, 2018-04-02)

#124

Het uitbuiten van mensen die niets op hun kerfstok hebben dan hooguit pech moet per direct gestopt worden.

(Hoorn, 2018-04-02)

#129

Het mij verbaasd dat het kabinet mensen die kunnen en willen werken zo ongenadig te willen pakken, nu en in de toekomst.

(Utrecht, 2018-04-02)

#131

Omdat ik al jaren worstel met een baan vinden en door mijn eigen openheid en eerlijkheid niet aangenomen word.
Als ik straks werk vind wil ik dezelfde rechten als ieder ander werknemer. De 2e kamer heeft een zootje gemaakt van de Wajong en verdient een flink pak rammel om hoe ze met arbeidsbeperkten omgaat

(Ede, 2018-04-02)

#137

De arbeidsgehandicapte is al een groep die door de maatschappij als ’niet passend’ wordt behandeld. Met de participatiewet is de verantwoordelijkheid bij de groep zelf geplaatst en deze stap betekent direct arbeidsdiscriminatie omdat je minder rechten hebt.

(Delft, 2018-04-02)

#139

Mijn dochter verdient straks ook gelijke kansen!!

(Vlaardingen, 2018-04-02)

#142

Iedereen is gelijk en verdient ook zo behandeld te worden

(Schipborg, 2018-04-02)

#145

Ik teken, omdat het wetsvoorstel van Van Ark in strijd is met Artikel 27 van het pas door het Nederlandse Parlement geratificeerde VN-Verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen.

(Maastricht, 2018-04-02)

#146

Dit wetsvoorstel is in strijd met artikel 1 van de grondwet.

(Amsterdam, 2018-04-02)

#149

Je zo niet met mensen om kunt omgaan. Wij zijn geen tweede rangs burgers.

(Nijverdal, 2018-04-02)

#150

Dit leidt tot tweederangs burgers en daar ben ik het niet mee eens

(Lent, 2018-04-02)

#151

Gelijke rechten belangrijk zijn

(Dordrecht, 2018-04-02)

#162

Omdat dit kabinet hiermee veel te ver gaat!

(Nissewaard , 2018-04-02)

#165

Ik ben zelf ziek en ik vind dit een schandalig wetsvoorstel..
Het lijkt wel nazi-duitsland in 1936....
Die mevrouw van Ark vergeet en vergeef ik niet....

(Groningen, 2018-04-02)

#169

Walgelijk. Eerst pakken ze de sociale werkplaats van hen af onder het mom dat ze volledig mee moeten draaien in de maatschappij en nu worden hun sociale rechten weer afgepakt. Welke groep kwetsbaren is hierna aan de beurt? Dit is uitbuiting, moderne slavernij. Het laat zien dat er geen greintje fatsoen zit bij politici.

(Emmen , 2018-04-02)

#176

Ik zelf onder de participatie wet val

(Heemskerk , 2018-04-02)

#180

Om behoud van een mens waardig bestaan.

(almere, 2018-04-02)

#188

Ik teken omdat iedereen gelijkwaardig moet zijn en dat ook iedereen recht heeft op een normaal loon

(Den Haag, 2018-04-02)

#190

Ik teken dit omdat ik tegen onrechtvaardige ongelijkheid ben.

(Den Haag, 2018-04-02)

#196

Belachelijke regel

(Haarlem, 2018-04-02)