Red bomenlaan Deken Baekersstraat

We vragen de gemeenteraad van Meierijstad om GEEN kapvergunning te verlenen voor 19 lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel, zoals voorgesteld in het raadsvoorstel interpretatie bomenbeleid, dat 14 december in de gemeenteraad besproken wordt.  

Met deze petitie willen we aantonen dat meer mensen tégen de kap van deze beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle bomen zijn, dan voor.

Voorstel_te_vervangen_bomen_o.b_.v_.jpg

Op bovenstaand kaartje staan de lindebomen aangegeven. De rode bolletjes zijn de bomen die de gemeente wil kappen.

Onze argumenten zijn:  

  1. Het zijn prachtige, beeldbepalende, schaduwbiedende en CO²-opslurpende bomen. Nieuwe aanplant zal dit allemaal niet zijn, in ieder geval de komende jaren niet. Juist oude(re) bomen vervullen een belangrijke rol in grondwaterbeheer, zuurstofproductie, opname van koolzuurgas en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen. De gemeente zou hier veel meer prioriteit aan moeten geven, en bomen niet moeten kappen omdat ze 'in de weg staan', of 'frustrerend zijn' bij bouwprojecten of vanwege aanhoudende klachten van mensen.
  2. De conditie van de bomen loopt uiteen van matig tot goed waardoor er geen direct veiligheidsrisico is waarom de bomen verwijderd moeten worden. Dit staat ook in het raadsvoorstel vermeld.
  3. De laanbeplanting aan de Deken Baekersstraat staat op de groene kaart omschreven als: ‘Onderdeel van wijkgroenstructuur, hoge ecologische waarde’. Door 19 bomen te verwijderen, verandert het totaalplaatje van de straat. Het karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle karakter van deze straat als lindelaan wordt teniet gedaan.
  4. In het raadsvoorstel pleit de gemeente voor het kappen van de bomen, en daarna het laten vaststellen van het begrip ‘disproportionele overlast’. Dat is de omgekeerde wereld. Stel éérst dat begrip vast en betrek daarbij ook belanghebbenden en groene organisaties! Deze bomen hoeven niet het slachtoffer te worden van een hiaat in het bomenbeleid van de gemeente.
  5. In juni zijn huis-aan-huis meningen opgehaald bij de bewoners aan de even kant van de straat. Dat is de kant waar de bomen gekapt moeten gaan worden (zie bovenstaand plaatje). Dit is géén degelijk (buurt)onderzoek. Deze beeldbepalende bomen voor zowel de straat als de wijk en heel Schijndel, zijn niet ter beoordeling van slechts de direct omwonenden.
  6. Zwichten voor herhaaldelijke klachten van bewoners leidt tot precedenten. De gemeente zal andere bewoners die ook herhaaldelijk klagen niet meer kunnen weigeren. En waar houdt het dan op? Kappen we dan alle bomen die blad/eikels/pluisjes verliezen en zo voor hinder, overlast of schade zorgen?
  7. De gemeente heeft incidentele acties ondernomen om de overlast te verminderen. Daarnaast is er nog geen gedegen onderzoek gepleegd of laten uitvoeren door professionals naar structurele methoden om de overlast te verminderen.
  8. Diverse (groene) organisaties zijn ook tegen de kap van deze beeldbepalende bomen. Zo heeft de Bomenstichting aangegeven te willen helpen bij het behoud van de lindebomen.
  9. Lindebomen zijn ecologisch gezien een erg belangrijke soort, die voor een hoge biodiversiteit zorgen. Het blad en de bloesem zijn belangrijke voedselbronnen voor insecten, waarvan er 57 soortspecifiek zijn en exclusief van lindeblad leven. De honingdauw van de lindebladluis (Eucallipterus tiliae) is inderdaad berucht vanwege de overlast die het geeft op met name auto´s die onder de boom geparkeerd staan. Maar: het is ook bekend dat deze plakperiode hooguit 5 à 6 weken duurt en met de juiste maatregelen tot een minimum is te beperken. Van situaties over overlast of schade aan bijv. airco´s of zonnepanelen hebben wij nergens informatie kunnen vinden.
  10. De overlast die de betreffende bewoners ervaren, bagatelliseren we niet. Maar het kappen van gezonde bomen is voor ons niet goed te praten, al is de te ervaren overlast nog zo groot. De mens staat niet boven de natuur.

Een korte (geschiedenis)les:

In 1949 was de Deken Baekersstraat een net gebouwde straat. In maart van dat jaar vond de boomplantdag plaats, bedoeld om kinderen de liefde voor natuur bij te brengen. Aan de Deken Baekersstraat werden toen de lindebomen geplant in het bijzijn van kinderen en onder meer wethouder Hovenier, terwijl er een speciaal lied van 4 coupletten bij werd gezongen.  

Wordt de bomenlaan een monument?

De lindebomen zijn dus 74 jaar geleden geplant. Dat betekent dat ze rond de 80 jaar oud zijn, omdat er zelden hele jonge bomen worden geplant. We proberen er nog achter te komen hoe oud de bomen exact zijn. Want als een boom 80 jaar (of ouder) is, kun je die aanmelden om opgenomen te worden in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Ze mogen dan niet gekapt worden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet een boom gezond zijn, nog een levensduur van minimaal 10 jaar hebben en bijvoorbeeld beeldbepalend voor de omgeving en cultuurhistorisch waardevol zijn. De lindebomen aan de Deken Baekersstraat voldoen aan die criteria.    

Wat als het voorstel toch wordt aangenomen door de gemeenteraad?

Dan rest ons alleen nog de optie om bezwaar te maken, maar dan moet je kunnen aantonen dat je belanghebbende bent. Dat wordt dus lastig voor mensen die niet in de directe omgeving van de bomen wonen. De Bomenstichting kan dat echter wel, want die is volgens de wet een belanghebbende. Zij kunnen dus een bezwaarschrift indienen en zelfs de stap naar de rechter maken. Hiervoor starten ze dan een crowdfunding, want juridische stappen nemen is duur. Meer weten? Of je direct aansluiten bij deze vrijwilligersstichting? Zie www.bomenstichting.nl   

HELP JE MEE DE LINDEBOMEN AAN DE DEKEN BAEKERSSTRAAT TE BESCHERMEN?  

TEKEN DAN DE PETITIE!

(en vergeet ‘m niet te delen op je eigen sociale media, dan bereiken we nóg meer mensen!)  

Dankjewel!

Betrokken inwoners van Schijndel*  

*Helaas voelen wij ons genoodzaakt om anoniem te blijven. Bij eerdere gesprekken werden door in ieder geval één bewoner die overlast ervaart dusdanige dreigementen en beledigingen geuit dat er een onveilig gevoel is ontstaan.


Betrokken inwoners van Schijndel    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Betrokken inwoners van Schijndel alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...