Afschaffen hondenbelasting

Stop de boete op hondenbezit!

Veel gemeentes heffen al geen hondenbelasting. Er is dan ook geen reden meer voor. De wet is achterhaald en toe aan vernieuwing.

Volgens Wikipedia wordt hondenbelasting al sinds de middeleeuwen geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt". Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan.

Het gaat dus niet om het schoon houden van de straat. Bovendien zijn er ook genoeg situaties waarin dit helemaal niet op zou gaan. Bijvoorbeeld honden die nooit van het erf af komen en dus sowieso nooit op straat poepen. Welke rechtvaardiging van de hondenbelasting is er dan nog? Het is niks dan ontmoedigingsbeleid, terwijl er in mijn ogen juist subsidie voor zou moeten zijn, maar dat is een ander verhaal.

De gemeente hoeft dus geen rechtstreekse, aanwijsbare tegenprestatie te leveren, zoals (bijvoorbeeld) het ter beschikking stellen van plastic zakjes om hondenpoep op te ruimen. Het geld wordt veelal gebruikt voor algemene middelen; de gemeente kan deze middelen naar eigen inzicht gebruiken. Hondenbezitters betalen dus relatief meer mee aan algemene gemeentelijke belastingen en hier is geen enkele gegronde reden voor te noemen.

Het is een ander punt om hondenbezitters te beboeten voor het niet opruimen van hondenpoep op straat en het beboeten voor hondenbezit überhaupt. Als hondenbezitter kies je al voor het zorgen voor een hond (of meerdere): je hebt deze doorgaans voor een behoorlijke prijs aangeschaft en bent al "belast" met alle bijkomende kosten. De gemeente en samenleving hoeven dan ook echt niet bang zijn dat mensen na afschaffing van de hondenbelasting ineens veel meer honden gaan aanschaffen. 

Hondenbezitters kiezen dus voor de bijkomende kosten. Waar ze niet voor kiezen, is het spekken van de gemeentekas. Het is schaamteloze verrijking over de rug van burgers, pure discriminatie en benadeling op individueel niveau.

Het is tijd om het innen van hondenbelasting een halt toe te roepen.

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Kinga de Wit toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.