GEEN CIRCULATIEPLAN VIJVERSDREEFWIJK!

Stad Brugge is hardleers.

 

Na een vorige aankondiging om een circulatieplan in te voeren door middel van knips stond de buurt op z'n achterste poten. Het protest was zo hevig dat Brugge, onder leiding van Dirk De Fauw, de beslissing om de Vijversdreefwijk te knippen werd teruggedraaid. Dit was in maart 2020.

 

Omdat er enkele bewoners klagen dat er teveel wagens voor hun deur passeren heeft de stad nu toch een circulatieplan uitgedokterd met tal van eenrichtingsstraten in de wijk die het doorgaand verkeer door de wijk moet bemoeilijken.

In de praktijk zullen de straten die de Maalse Steenweg met de Brieversweg verbinden enkelrichting worden in de richting van De Linde. Met andere woorden: De Linde zal veel meer verkeer moeten slikken. Dit is natuurlijk het gevolg van straten knippen door enkelrichtingsverkeer: men verlegt het verkeer gewoon naar de andere straten.

Concreet betekenen de maatregelen:

  • Minder makkelijk bereikbare handelszaken;
  • Meer omrijden (meer uitstoot, kosten en tijdsverlies)
  • Grotere verkeersintensiteit i.p.v. het verkeer te spreiden via de verschillende straten;
  • De Linde wordt een nieuwe verbindingsstraat tussen de Vijversdreef en de Lodewijk van Malestraat

Door het nakende circulatieplan rijdt u op onder andere deze routes meer om:

  • Van de N9 (Sijsele) naar Jong Male VV: +1km; (Via De Linde)
  • Van de Puienbroeklaan naar de Malehoeklaan: +1,6km; (Via N9, De Linde of N9, Doornhut)
  • Van de Malehoeklaan naar de Aveve/Action: +900m (Via De Linde);
  • Van de Beukenlaan (tssn Doornhut en Puienbroeklaan) naar de Carrefour: +1km
  • Van de Beukenlaan (tssn Puienbroeklaan en Vijversgracht) naar de Carrefour: +1,5km
  • Van de N9 naar huisartsenpraktijk "De Malehoek" (Via De Linde en/of De Waterwilgen: +1.05km/+1,15km

Daarom vragen wij u om de bewoners, handelaars, bezoekers, pendelaars,… te steunen en deze petitie TEGEN deze asociale maatregelen te tekenen met als doel de situatie te laten hoe deze nu is.

Hartelijk dank!


Thomas Wielfaert (Brugse Mobiliteit Anders)
Bezorgde mensen uit de Vijversdreefwijk

Circulatieplan_plan1.png