Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!

Quoted post

Beersteeg

#8 Beersteeg vervolg

2012-10-16 23:45

In reactie op Marie Vijverman. Kom eens kijken aan de andere kant van dat groen, in de Willem de Beersteeg. Hoog tijd voor heraanleg. Dus nee, in principe ben ik niet tegen. Maar volgens mij moet dat groen niet verdwijnen. Men moet eens nadenken over de problemen van een park op het einde van een doodlopende straat. Hoe kan zoiets functioneren... neem het groen weg en leg aanlegsteigers... en dan? Voor wie? Wie gaat dat gebruiken? Ik heb er heel erg veel twijfels bij. Momenteel is het een openbaar hondentoilet dus kinderen kunnen er niet spelen. Het zit er vaak vol kleine dealertjes, er worden openlijk foute sigaretten gerookt, mijn buurman vond al resten van zwaarder spul... onlangs werd er zelfs brand gesticht! In de zomer wordt het wél eens op een positieve manier gebruikt, eerlijk is eerlijk, door een aantal vriendenclubs die wekelijks, sommige weken bijna dagelijks komen petanquen. Die zijn hun plek kwijt. Zonnebaders: zelden. Studenten? Soms. Spelende kinderen: nooit. Zelfs mijn kinderen gaan er niet spelen: doordat er geen hondentoilet is maar iedereen er wel zijn hond uitlaat, is het er vies. Voilà. In een notendop dat wat men nooit eens komen vragen is. De bevoegde diensten kunnen het hier nu eens lezen. Dus de oplossing is: groen weg doen, sociale functie helemaal vernietigen, in de plek een kunstwerk steken (ah ja, want het is i.s.m. Vlaamse Bouwmeester). Veel geld, voor weinig verbetering. Ik geef het u op een plaatje.

Reacties

Bart

#10 Re: Beersteeg vervolg

2012-10-18 15:22:14

#8: Beersteeg - Beersteeg vervolg

De heraanleg van het parkje is op zichzelf zeker wenselijk, maar de plannen zoals ze voorliggen (de stedenbouwkundige aanvraag ligt momenteel ter inzage in het administratief centrum aan het Zuid, zie foto aanplakbrief) zitten vol tegenstrijdigheden. Zo willen ze het parkje uitdrukkelijk promoten als 'secret garden', een onvermoede lap groen midden in 't stad. Allemaal goed en wel, maar hoe valt dat te rijmen met de opzichtige inham die diezelfde 'secret garden' èn achterliggende wijk open en bloot te kijk gaat stellen voor iedereen vanaf het water en de overkant (Achterleie)? Het gaat om een inkeping in de oever in de vorm van een rechthoekige driehoek, met aan een van de korte zijden een 7 meter lange 'trap naar het water', alles uit te graven in de voor zoiets nu eenmaal veel te hoge oever. In die 'trap' wordt dan ook nog eens een zgn. 'kunstinterventie' (!) ingeplant, te weten een ondergrondse stolp, waar blijkbaar geen enkele echte kunstenaar zijn naam aan wil verbinden. Daar bovenop het vooruitzicht van een totaal overbodig pad langs de waterkant. Hertekenen dus die boel, nu mèt aandacht voor de wensen van de buurtbewoners en zònder de oever aan te tasten.