Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!

Rik

#1

2012-10-12 20:32

Dit prachtig stukje Gent mag vast en zeker niet verdwijnen.
ade

#2

2012-10-13 10:08

Laat aub dit stukje groen, de dieren met rust. We hebben al zo weinig groen in Gent !

Gast

#3

2012-10-13 15:54

Bedankt om het te laten weten, was hier helemaal niet van op de hoogte.
Luc

#4 Members FB-pagina

2012-10-14 14:26

Ik tel meer dan 300 members op de FB-pagina en "maar" 155 handtekeningen.... ?????
MarieVijvermans

#5

2012-10-14 15:53

Het zou absoluut een schande zijn, mocht dit prachtig plekje groen verdwijnen. Gent versmacht onder de tramrails, patchworkmacadam en slecht geplaveide straten, verwaarloosde voetpaden en ontbrekende fietspaden. De groene parels die Gent rijk is zoals de Lievekaai, het Elisabethbegijnhof en de Huidevetterskaai moeten absoluut gekoesterd worden. Dus : teken allen massaal deze petitie !
Bart

#6 Re: Members FB-pagina

2012-10-14 18:56

#4: Luc - Members FB-pagina

De FB-groep staat al een maand online (al is 300 en oneffen nog veel te weinig!), de petitie nog maar twee dagen.

Bovendien waren er al meer dan driehonderd schriftelijke handtekeningen verzameld.

Maar dat is allemaal nog maar het begin, als het van ons afhangt.

Het protest heeft nog tijd tot 29/10 om massaal te worden.

Beersteeg

#7 buurtbewoner

2012-10-17 00:34

Als buurtbewoner ben ik nooit bevraagd geweest (hoewel men het anders beweert) en de schepen heeft mijn mails 2 x onbeantwoord gelaten. Burgemeester heeft gereageerd door te vragen aan de schepen te antwoorden (toch nog iemand die zijn mails leest). Enfin heraanleg is op zich niet slecht, en ik wil open staan voor alle visies... moesten we tenminste eens weten welke visie achter de plannen steekt. Al bijna drie jaar woon ik in deze buurt maar naast een heleboel geruchten over de heraanleg wist ik van niets. Totdat ik eens navraag ging doen. Tot mijn mail aan de schepen. Geen reply maar de dag nadien een paal in de grond met dat bord eraan genageld. Waarom is er zo weinig, zo bitter weinig inspraak in dit geval??? Vooral dat vind ik frustrerend. Alsof de burger per definitie een lastpost is, die zich best niet teveel komt mengen.

Beersteeg

#8 Beersteeg vervolg

2012-10-17 00:45

In reactie op Marie Vijverman. Kom eens kijken aan de andere kant van dat groen, in de Willem de Beersteeg. Hoog tijd voor heraanleg. Dus nee, in principe ben ik niet tegen. Maar volgens mij moet dat groen niet verdwijnen. Men moet eens nadenken over de problemen van een park op het einde van een doodlopende straat. Hoe kan zoiets functioneren... neem het groen weg en leg aanlegsteigers... en dan? Voor wie? Wie gaat dat gebruiken? Ik heb er heel erg veel twijfels bij. Momenteel is het een openbaar hondentoilet dus kinderen kunnen er niet spelen. Het zit er vaak vol kleine dealertjes, er worden openlijk foute sigaretten gerookt, mijn buurman vond al resten van zwaarder spul... onlangs werd er zelfs brand gesticht! In de zomer wordt het wél eens op een positieve manier gebruikt, eerlijk is eerlijk, door een aantal vriendenclubs die wekelijks, sommige weken bijna dagelijks komen petanquen. Die zijn hun plek kwijt. Zonnebaders: zelden. Studenten? Soms. Spelende kinderen: nooit. Zelfs mijn kinderen gaan er niet spelen: doordat er geen hondentoilet is maar iedereen er wel zijn hond uitlaat, is het er vies. Voilà. In een notendop dat wat men nooit eens komen vragen is. De bevoegde diensten kunnen het hier nu eens lezen. Dus de oplossing is: groen weg doen, sociale functie helemaal vernietigen, in de plek een kunstwerk steken (ah ja, want het is i.s.m. Vlaamse Bouwmeester). Veel geld, voor weinig verbetering. Ik geef het u op een plaatje.

Gast

#9 Laatste natuurlijke oever van Gent

2012-10-17 21:29

De laatste natuurlijke oever van Gent verdient bescherming!
Bart

#10 Re: Beersteeg vervolg

2012-10-18 16:22

#8: Beersteeg - Beersteeg vervolg

De heraanleg van het parkje is op zichzelf zeker wenselijk, maar de plannen zoals ze voorliggen (de stedenbouwkundige aanvraag ligt momenteel ter inzage in het administratief centrum aan het Zuid, zie foto aanplakbrief) zitten vol tegenstrijdigheden. Zo willen ze het parkje uitdrukkelijk promoten als 'secret garden', een onvermoede lap groen midden in 't stad. Allemaal goed en wel, maar hoe valt dat te rijmen met de opzichtige inham die diezelfde 'secret garden' èn achterliggende wijk open en bloot te kijk gaat stellen voor iedereen vanaf het water en de overkant (Achterleie)? Het gaat om een inkeping in de oever in de vorm van een rechthoekige driehoek, met aan een van de korte zijden een 7 meter lange 'trap naar het water', alles uit te graven in de voor zoiets nu eenmaal veel te hoge oever. In die 'trap' wordt dan ook nog eens een zgn. 'kunstinterventie' (!) ingeplant, te weten een ondergrondse stolp, waar blijkbaar geen enkele echte kunstenaar zijn naam aan wil verbinden. Daar bovenop het vooruitzicht van een totaal overbodig pad langs de waterkant. Hertekenen dus die boel, nu mèt aandacht voor de wensen van de buurtbewoners en zònder de oever aan te tasten.

Thea

#11 Laatste natuurlijke oever van Gent

2012-10-26 13:40

Ik woon al 13 jaar niet meer in Gent maar ik voel me nog altijd thuis als ik in Gent flaneer, vandaar dat ik ook iets wil zeggen over dit kleine stukje groen. Die bomen zijn er zo'n 30 jaar geleden geplant geweest als project door een leerling van de kunstacademie met de klinkende naam "Tarquinus"....misschien is dit wel een leuke naam voor een parkje. En.... is het altijd nodig om volledig tabula raza te maken vooraleer je een plek wilt verbouwen...groeien vraagt tijd, bomen kan je niet zomaar als onkruid gaan uitrukken omdat ze in de weg staan...
Malyko

#12

2012-10-30 21:08

De rood-groenen in Gent hebben al werk zie, veel mensen (ook ik) stemden erop in de hoop dat de natuur en de rust eindelijk voorrang krijgt!
Let's cross our fingers!

Gast

#13

2012-11-26 12:50

In naam van Actiegroep Citadelpark voor kinderen (www.facebook.com/Citadelpark.voor.kinderen en www.citadelparkvoorkinderen.be)
lutla

#14 Re:

2012-11-27 13:29

#13: -

Ik wist niets af van deze petitie en ik ben mijn vriendin Barbara zeer dankbaar dat ze mij op de hoogte heeft gebracht. Ik woon aan het Baudelopark en ik deel dezelfde bekommernis als de mensen die deze petitie tekenen: behoud zoveel mogelijk groen, kies voor zoveel mogelijk bomen en hou rekening met de stadsbewoner en de functie van groen in de stad voor hem of haar: rust, esthetiek en nieuwe bomen geven meer levenskwaliteit. In het nieuwe concept van het Baudelopark wil men alle hagen verwijderen. Dat vind ik zo jammer. Hagen zijn ook minibiotopen, vol vogels en insecten en ze zijn zo mooi in het park. Waarom ze verwijderen? Een nieuw concept kan toch ook deze hagen respecteren en incalculeren?  Lut