Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!

Stad Gent heeft plannen om het laatste stuk natuurlijke oever van de Leie in de Gentse binnenstad, aan de overkant van de Achterleie en de Huidevetterskaai, deels te doen verdwijnen.
De plannen voorzien bij de heraanleg van het parkje aan de Willem de Beersteeg een inham in de natuurlijke oever waarvoor een aantal bomen zou worden gerooid! Niet alleen geven deze bomen broodnodige rust (voor mens en dier!), ze bieden ook een aangenaam uitzicht.

Bovendien (hoewel geen onderdeel van de stedenbouwkundige aanvraag die nu is ingediend) is al geruime tijd sprake van de aanleg van een jaagpad en een aanmeersteiger voor kayaks. De vele eenden, futen en reigers die sinds lang hun nest hebben op deze oever (zie foto's) zouden daardoor letterlijk worden verjaagd!

Wij bewoners van de Huidevetterskaai, Achterleie, Moestuinstraat en andere liefhebbers van de Leieoevers tekenen protest aan tegen de uitvoering van deze plannen. Wij pleiten voor het volledige behoud van deze natuurlijke oever en zijn geheel tegen de aanleg van een jaagpad en aanmeersteiger voor kayaks (NB: er is al een aanmeersteiger vlakbij, aan de Krommewalbrug, èn een mooie wandelroute langs het water via Huidevetterskaai en Achterleie).
De stedenbouwkundige aanvraag is ingediend. Er liep een openbaar onderzoek van 29/09 tot 29/10/2012. Op 26 oktober hebben wij bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaarschrift ingediend met alle tot dan toe verzamelde handtekeningen.
De petitie blijft online tot Stad Gent de plannen heeft bijgestuurd naar onze wensen.
Momenteel liggen deze plannen ter inzage op het bureau van de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32. Contactpersoon daar is Luc Wellens.

 

Bent u ook voor het behoud van dit kostbaar natuurgoed in Gent?

Steun dan onze actie en onderteken deze petitie aub!

 

 

Nog manieren om onze actie te steunen: aanbevelen en delen via Facebook, lid worden van de FB-groep en er leden aan toevoegen (https://www.facebook.com/groups/439263399445410/), de link van deze petitie doormailen, opmerkingen plaatsen, twitteren, rondvertellen enz.

 

Alvast bedankt iedereen!