Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!

Bart

/ #10 Re: Beersteeg vervolg

2012-10-18 15:22

#8: Beersteeg - Beersteeg vervolg

De heraanleg van het parkje is op zichzelf zeker wenselijk, maar de plannen zoals ze voorliggen (de stedenbouwkundige aanvraag ligt momenteel ter inzage in het administratief centrum aan het Zuid, zie foto aanplakbrief) zitten vol tegenstrijdigheden. Zo willen ze het parkje uitdrukkelijk promoten als 'secret garden', een onvermoede lap groen midden in 't stad. Allemaal goed en wel, maar hoe valt dat te rijmen met de opzichtige inham die diezelfde 'secret garden' èn achterliggende wijk open en bloot te kijk gaat stellen voor iedereen vanaf het water en de overkant (Achterleie)? Het gaat om een inkeping in de oever in de vorm van een rechthoekige driehoek, met aan een van de korte zijden een 7 meter lange 'trap naar het water', alles uit te graven in de voor zoiets nu eenmaal veel te hoge oever. In die 'trap' wordt dan ook nog eens een zgn. 'kunstinterventie' (!) ingeplant, te weten een ondergrondse stolp, waar blijkbaar geen enkele echte kunstenaar zijn naam aan wil verbinden. Daar bovenop het vooruitzicht van een totaal overbodig pad langs de waterkant. Hertekenen dus die boel, nu mèt aandacht voor de wensen van de buurtbewoners en zònder de oever aan te tasten.