Meer recht dan tucht

Peter de Wit

/ #1

2022-05-12 09:36

De column van Danka Stuijver legt de vinger precies op de zere plek.
Op diverse werkplekken heb ik vaker het management gewezen op zaken waar ik geen verantwoordelijkheid (meer) voor kon dragen. Dat kon onaangename reacties tot gevolg hebben, vooral als het management dan (eind-)verantwoordelijkheid naar hun zag toekomen.
Van een collega hoorde ik onlangs dat toen zij een dergelijk bericht gaf aan de directie van de zorginstelling, dat haar tijdelijk contract niet werd verlengd ondanks het tekort aan psychiateruren.
Mijn ervaring is dat door de hoge werkdruk in de zorg er diverse situaties zich kunnen voordoen: de diagnostiek is niet (meer) juist, de geboden zorg is onvoldoende of niet (meer) toegespitst op de gevraagde hulp, zorg wordt onnodig verlengd omdat er te weinig aandacht is voor evaluatie, om maar enkele aspecten te noemen. De werkers, psychiaters, verpleegkundigen, psychologen etc., doen hun uiterste best en raken gefrustreerd en overbelast.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...