Meer recht dan tucht

Opmerkingen

#5

De angst voor veroordeling heeft te veel invloed op handelen van dokters. Defensieve geneeskunde is niet goed en duur.
College maakt soms bizarre besluiten die geneeskunde niet ten goede komt.

Alida Reuvekamp (Amsterdam, 2021-11-28)

#10

Ik vind dat het tuchtrecht onnodig schadelijk is, en haar doel voorbij schiet. Ik wil toe naar een systeem wat wel werkt, en in de werkelijkheid werkt, niet alleen op papier.

Wouter Dijkman (Veldhoven, 2021-11-28)

#22

Omdat: Het tuchtrecht bevrijd mag worden van enkel de geselecteerde inbreng van de beroepsgroep. Kwaliteit is inmiddels ondergeschoven en zorgvuldigheid is een algemeen, niet beroepsgebonden, rechtsbeginsel. Net zoals transparantie en toetsbaarheid.
Een model zoals onderzoeksraad voor veiligheid heeft voorkeur: géén dubbele rol met een OM én een onderzoeker.
Van de beroepsgroep zelf mag je dit niet automatisch verlangen, laat staan verwachten.

Pieter Wijnheijmer (Maasbree , 2021-11-28)

#31

Zelf ervaren heb hoe en waarom het huidige tuchtrecht absoluut geen bijdrage levert aan de verbetering van de gezondheidszorg, in tegendeel het is een juridisch forum waartoe patiënten toegang verwerven om hun gram te halen zonder voorafgaande toets of noemenswaardige drempel.

bart Van Nimmen (tilburg, 2021-11-29)

#37

Ik veel voorbeelden zie van uitspraken die niet haalbaar zijn in de praktijk en waarbij collega’s dus aangeven dat ze in de dagelijkse praktijk nooit kunnen voldoen aan de norm die wordt geschetst in een uitspraak. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van het tucht systeem. Je leert als arts van een uitspraak die je vertelt hoe zaken in de praktijk hadden horen te lopen. Maar waarbij de norm wel een reële praktijknorm is.

Fabian Raaijmakers (5171 NC, 2021-11-29)

#43

Er nu duidelijk een kentering moet plaatsvinden in hoe er met (huis)artsen wordt omgegaan. De kwetsbaarheid voor goede zorgverlening wordt te groot.

Rolf van de Kerkhof (Waalwijk, 2021-11-29)

#48

Zo defensief oordelen zijn doel voorbijschiet en schade toebrengt. Bovendien weer defensief handelen vd arts veroorzaakt wat de zorg voor de patient en populatie niet ten goede komt

Gerry Vermeer (Waspik, 2021-11-29)

#54

Ik onderteken omdat zonder de juridificering van ons vak we helemaal géén wachtlijsten zouden hebben. Als artsen alleen het medisch nodig zouden doen/opschrijven/declareren/verklaren/ onderzoeken/ regelen, dan zou alles veel soepeler lopen! (En leuker zijn, ook voor de patiënt)

Jeroen Keulemans (Tilburg , 2021-11-29)

#55

Ik het zelf heb meegemaakt

Paul Pulles (Heilig Landstichting, 2021-11-29)

#59

Tuchtcollege kan worden opgeheven

Hans van Wijk (Eindhoven, 2021-11-30)

#65

Het tucht slaat de plank mis met te grote regelmaat..

Christel Rombouts (zevenaar, 2021-11-30)

#68

Ik onderteken dit, omdat ik zelf erg veel last heb gehad van het tuchtcollege. Ik heb zelfs moeten voorkomen bij het Centrale Tuchtcollege, omdat ik om 22.00 uur geen medicijn had gehaald voor iemand met migraine die vond dat dat ook mijn taak was als huisarts.
Tevens onderteken ik dit, omdat ik al een paar keer bedreigd ben door patiënten. Als ik zus of zo niet zou verklaren, zou er een klacht ingediend worden.

Mieke Smits (Zevenaar, 2021-11-30)

#71

Ook ik meen dat het tuchtrecht veel te juridisch georganiseerd is, waarbij de soms extreem ingewikkelde balanseer-acts die wij regelmatig moeten uithalen geen rol speelt in de afwegingen van het college. Hoe de patient zich heeft opgesteld wordt niet besproken of meegewogen. Hoe de omstandigheden je dwingen om te prioriteren en heel scherpe keuzes te maken in de taken ook niet. Dat voelt als zeer onrechtvaardig.
De meeste artsen zijn erg voorzichtig, en zeer te goeder trouw in hun zorgethiek. Dat fouten (die in elk beroep gemaakt worden) zo op een vergrootglas gelegd worden levert zeer defensieve geneeskunde op. Bovendien: veel artsen ervaren onevenredig veel stress door het huidige proces. in een situatie waarin de werkdruk toch al systematisch veel te hoog is zou " de markt" wel beter voor de beroepsgroep mogen zorgen.
Een vorm van mediation waarin beide klager en arts beide hun probleem (met elkaar) kunnen verwoorden en het doel werkelijk is dat dit feedback oplevert en geen "straf" , zou mogelijk meer rust kunnen geven.
Bovendien zou het de kwaliteit van zorg pas echt verbeteren als ook de verantwoordelijke bestuurslagen dwingende adviezen krijgen: in de langdurige zorg dragen artsen (SOG's/ Arts VG) wel de verantwoordelijkheid, maar hebben nauwelijks invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden zorg door de instellingen. In het voorbeeld van de huisarts die geen crisishulp kon krijgen voor een suïcidale patient heeft niet de huisarts gefaald maar de crisiszorgaanbieders.

Toos Ganzevoort (Zeist, 2021-11-30)

#72

Ik onderteken, omdat ik al tijdens mijn praktijkjaren tijdens het lezen van medische tuchtrechtuitspraken, het gevoel kreeg (en nog krijg) dat de omstandigheden waarin wij ons werk moeten doen volledig buiten beschouwing worden gelaten en alleen naar de verslaglegging en de uiteindelijke uitkomst wordt gekeken.

J.H.M. Rosier (Cadier en Keer, 2021-11-30)

#73

Ik onderteken omdat ik het eens ben met de visie die in de petitie wordt weergegeven. Zelf ervaring hebbende met 2 tuchtzaken ben ik tot de conclusie gekomen dat naast een perfectionistische dossiervorming, goede juridische ondersteuning van buiten je eigen organisatie van cruciaal belang zijn. Daarbij bleek een positieve actieve opstelling met uitvoerige beantwoording van de schriftelijke vragen van het tuchtcollege in mijn geval zeer helpend. U begrijpt hieruit dat de afloop was dat de klachten ongegrond werden verklaard. In mijn geval was daarbij de onderbouwing door het tuchtcollege dusdanig dat het mij het gevoel gaf dat er serieus naar het verweer was gekeken; de ondersteuning van de door mijn instelling betrokken jurist (ik moest dat eerst wel bepleiten!) is eveneens van belang geweest, was zeer helpend in de gehele bureaucratische systematiek. Desalniettemin heeft e.e.a. mij vele uren werk gekost voor twee klachten waarvan ik graag had gezien dat het tuchtcollege eerst had beoordeeld of deze wel als ontvankelijk konden worden beschouwd. Het komt mij voor dat dit laatste bij welke tuchtklacht dan ook, niet meer gebeurt. Eén klacht betrof die 10 jaar na dato over een behandeling met ECT, de andere klacht betrof iemand die nauwelijks kon aangeven wie zijn behandelaar was en maar lukraak klachten indiende. Door hier serieus op in te gaan, gaan kostbare uren verloren die je liever zou besteden ten bate van andere patiënten, om van de kosten voor juridische ondersteuning maar niet te spreken.

F. M. Bekker (Apeldoorn, 2021-11-30)

#89

Het tuchtrecht veel te juridisch is. Het zou meer medisch moeten zijn. Het is ook willekeurig. Als het zou moeten bijdragen aan de veiligheid van werken moet er geen afreken cultuur zijn in de zorg.

Harm Jans Mntinga (Tilburg, 2021-11-30)

#92

Volledig eens met petitie

Heinz Lovenich (Tilburg, 2021-11-30)

#95

Tuchtrecht volledig losgeweekt van dagelijkse realiteit en ernstig contraproductief geworden voor goede zorg aan de patiënt!!

Peter Staal (Tilburg , 2021-11-30)

#105

Arts ben en vanuit mijn omgeving vergelijkbare situaties ken.
Maar vooral naastbijgelegen Kastnicht de berisping van een specialist ouderen geneeskunde die onlangs werd berispt na vertrek van haar collega’s waardoor ze in haar eentje verantwoordelijk was voor een te grote groep patiënten en dit meermaals bij de organisatie heeft aangekaart.
Dit vind ik belachelijk.

Kim Bekelaar (Bekelaar, 2021-11-30)

#106

Uit deze casus valt niets te leren. Het is 9 jaar geleden. Er is geen His met autotext, "bij erger worden terugkomen." en dat is niet wenselijk. Ons werk bestaat uit vangnetten meegeven. Als we deze weg opgaan nog minder tijd voor de patiënt en nog meer administratietijd.

Ronald Van der Knaap (Delft, 2021-11-30)

#109

Helemaal mee eens; huidige tuchtrecht is vaak zinloze en intimiderende heksenjacht ipv objectieve beoordeling, waar het nodig is.

Balázs Szabó (Tilburg , 2021-11-30)

#135

Komt steeds vaker voor dat er wonderlijke uitspraken zijn ten nadele van artsen die zich naar eer en geweten inzetten voor hun patienten/organisatie in een zorgsysteem met overdreven controle- en registratielast en toenemend wantrouwen jegens hulpverleners.

N.A. van der Meer (Loon op Zand, 2021-11-30)

#137

Te vaak zeer onlogische en niet helpende uitspraken gelezen. Dit zorgt voor verminderde veiligheid en mgl angst in uitoefening van het vak arts. Dit zorgt voor verslechtering van ieders functioneren.

Hilde Joosten (Nijmegen, 2021-12-01)

#138

Volledig met jullie eens ben.
Met huidige tuchtrecht gaat de zorgkwaliteit meer achteruit dan vooruit

Koos Plomp (Hollandsche Rading, 2021-12-01)

#139

Er worden nu tuchtzaken aangespannen door patiënten/familie die bij voorbaat niet ontvankelijk zijn. Meestal als rede boosheid, het niet eens zijn met behandeling of andere behandeling willen ( kijk naar ivermectine eisen bij Covid). De energie ( zowel lichamelijk als psychisch) die dit kost om nog maar niet te spreken van collega’s die gedesillusioneerd stoppen. De tuchtzaak van de specialist ouderengeneeskunde die verweten wordt niet te zijn opgestapt toen ze in haar eentje nog voor >4000 personen is ronduit belachelijk. Mijn vertrouwen is hierdoor naar 0 gedaald.

Margriet Hermans-van den Akker (Heukelom, 2021-12-01)

#140

We gaan op de huidige manier richting amerikaanse praktijken. Waarbij je als arts niet meer primair focust op kwaliteit van zorg, maar op jezelf zo goed mogelijk indekken.

Vera De Vries (Dordrecht, 2021-12-01)

#146

Bij veel van de tuchtzaken die ik op medischcontact voorbij zie komen ben ik het niet eens met de uitspraken van het tuchtcollege. Er lijkt een discrepantie te zijn tussen de uitspraken en het werk van een arts in de praktijk. Veel uitspraken dragen bij aan een angstcultuur en niet aan verbetering van zorg.

AS Koning (Veenendaal, 2021-12-01)

#148

Het tuchtrecht echt tucht geworden is

Floor Wiedijk (Uithoorn, 2021-12-01)

#161

ik mij als net gestarte huisarts zorgen maak over de huidige staat van het tuchtrecht

Bonnie Vinders (Hulsberg, 2021-12-01)

#162

het tuchtrecht niet (meer) aansluit bij de doelstelling van verbetering van de zorg die wij leveren.

Hans-Peter Brunner-La Rocca (Maastricht , 2021-12-01)

#166

Ik onderteken omdat ik graag een verbetering van het tuchtrecht zie.

Tim Draak (Heerlen, 2021-12-01)

#169

Ik onderteken omdat ik het vermoeden heb, dat juristen zwaar de overhand hebben in het tuchtcollege (zoals ik vind dat bij veel dingen de 'juridische angstcultuur' het werken zwaar belemmert)

Bram Duffhues (Boxmeer, 2021-12-01)

#173

Ik onderteken omdat het tuchtrecht nu een negatief leereffect heeft.

Wim Swagerman (Hillegom, 2021-12-01)

#177

Ik onderteken,omdat ik vind, dat het tuchtrecht tot strafrecht is geworden. Waarbij soms duidelijk is. Dat het tuchtrecht de verbinding met de werkvloer is verloren.
Deze verbinding moet terug. Om het lerend effect weer te herwinnen.
Tuchtrecht is noodzakelijk,en bevorderd de geneeskunst. Voor stafrecht zijn andere wegen bedoeld

Rene(HJW) Bastiaans (purmerend, 2021-12-01)

#180

Ik teken omdat ik vind dat het tuchtrecht drastisch gewijzigd moet worden.

Iris Westendorp (Amsterdam, 2021-12-01)

#183

Omdat het tuchtrecht m.i. te weinig kijkt vanuit het perspectief van de dokter.

Manon Van Hecke (Tilburg, 2021-12-01)

#185

Ik wil mij als huisarts bezig houden met patiëntenzorg. Als huisarts moet je dagelijks vele beslissingen maken, er zijn altijd onzekerheden. Hier kan ik mee omgaan en dit maakt mij ook een goede huisarts. Angst voor tuchtrecht staat dit handelen in de weg.

M.D.A Witteveen-Scheffers (Spijkenisse, 2021-12-01)

#187

Tuchtrecht een gedrocht dat zorgt voor defensieve geneeskunde en veel te vaak niet overeenkomt met een gemiddeld rechtvaardigheidsdenken van een clinicus. Kwaliteitsbevordering wordt niet behaald, wel een geneeskunde die veel te veel leunt op richtlijnen en protocollen. En meer dan eens zorgt voor veel verlies van arbeidsvreugde.

Daan van Baar (Breda, 2021-12-01)

#193

Ik onderteken omdat ik de frustraties en pijn die het huidige systeem/stelsel oplevert, zowel van de professionele kant als de kant van de patiënt, voel en ervaar.

Maaike Matthijssen (Helmond , 2021-12-01)

#194

Ik onderteken als psychiater

Maaike Hoek (Maastricht, 2021-12-01)

#198

Ervaring met berisping.
procedure, uitspraak en vervolg als subjectief en vernederend ervaren zonder optie tot wederhoor

Iman Padmos (Warmond, 2021-12-01)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...