Meer recht dan tucht

Neem contact op met de schrijver van de petitie

In het nieuws

2022-08-08 16:49:20

In trouw en de Groene Amsterdammer heeft een artikel gestaan over de -problemen met het tuchtrecht. Het was op de radio en het kotm volgende week op tv bij OP1.  Dat zijn opstekers.

Die waren welkom na het bezoek aan de KNMG. Niet dat er zoveel verachil van inzicht was, maar zij maakten wel duidelijk hoe lang zo'n proces kan duren.

Zie Ik haat het om toe te geven | medischcontact   Lees ook het commentaar van Algra onder het blog.

Stug volhouden.


Menno Oosterhoff

huisarts gezocht voor artikel in trouw

2022-07-26 11:23:31

Trouw wil een artikel plaatsen over het tuchtrecht en ook graag spreken met iemand die er zelf ervaring mee heeft.

Als je wilt meewerken mail dan naar menno@dwang.eu 


Menno Oosterhoff

Goed nieuws

2022-06-01 07:21:19

Op korte termijn onderzoek nodig naar tuchtrecht | KNMG

 

Dus niet pas in 1april 2024, zoals de minister voorstelde, maar nu al een fundamenteel onderzoek. Heel mooi dat de KNMG daarvoor pleit. 


Menno Oosterhoff

Voortgang

2022-05-30 07:39:19

Het rapport over het tuchtrecht van VWS is verschenen. Het gaat voorbij aan de vraag of het tuchtrecht in zijn huidige vorm bijdraagt aan de kwalitiet van de zorg en richt zich voornamelijk op de vraag hoe je er meer van zou kunnen leren. Maar daarvoor is een voorwaarde dat het functioneeret en dat doet het dus niet volgens ons en vele rapporten erover. 

De KNMG heeft ons uitgenodigd voor een gesprek.

We gaan een congres organiseren.

We hebben het tuchtcollege benaderd met het verzoek om een gesprek. 

Verwacht geen snel resultaat. Dit gaat jaren duren. Wat kunnen jullie doen?  Op dit moment niet meer dan collega's attenderen en vragen om te tekenen of als je actief wilt worden mij mailen menno@dwang.eu 


Menno Oosterhoff

Het rapport over het tuchtrecht is uit

2022-05-11 17:24:50

Het rapport over tuchtrecht is verschenen. Toekomstbestendig Tuchtrecht | Rapport | Rijksoverheid.nl

Wat direct opvalt is dat de vraag of het tuchtrecht erin slaagt bij te dragen aan een verbetering van de gezondheidszorg wordt overgeslagen. 

Alsof je iets verbetert waarvan je niet weet of het werkt. 

Nu het rapport er is kunnen wij weer actiever worden de bezwaren tegen het huidige tuchtrecht voor het voetlicht te brengen. We zullen berichten over komende activiteiten. 

Ondertussen schreef Danka Stuijver al een column in de Volkskrant (8) Plaatsen | Feed | LinkedIn 

Ooit zal er toch een eind komen aan controle ipv vertrouwen. 


Menno Oosterhoff

Stand van zaken

2022-03-21 18:13:33

Tuchtrecht wordt misschien ingrijpend gewijzigd | medischcontact  

 

We hebben nu een visie opgesteld hoe het wel zou kunnen. We willen meer steun vragen van diverse instellingen, maar ieder wacht op het rapport van VWS over de evaluaite van het tuchtrecht. Tot die tijd zal niemand veel actie gaan ondernemen. We zullen ondertussen wel blijven werken aan meer bekendheid van onze actie en gaan nadat het rapport bekend is aan tafel met de KNMG. 

Als je nog tips hebt voor wat we zouden kunnen doen mail me menno@dwang.eu 


Menno Oosterhoff

stand van zaken

2022-02-26 18:51:22

We hebben nu missie en visie vastgesteld. Zie www.turecht.nl basisdocument. Nu wordt het tijd de strategie te bepalen hoe we het doel bereiken. Voor een aantal acties moeten we  het verschijnen van de evaluatie wet BIG door VWS afwachten. 

Wel zullen we de KNMG benaderen met het voorstel een symposium te organiseren om te bespreken wat er aan het tuchtrecht moet veranderen om werkelijk tot betere zorg te leiden. 

We gaan ook uitzoeken of het tuchtrecht geen strafrecht is nu de tweede tuchtnorm is uitgebreid en er een beroepsverbod opgelegd kan worden. 

En we gaan samenwerking zoeken met de VV&N

Wat kun jij doen op dit moment? Maak collega's attent op deze petitie. Als iedereen 1 collega weet te doen tekenen hebben we direct nog meer zeggenskracht.

 

 


Menno Oosterhoff

Onderzoek naar redelijke verjaringstermijn

2022-02-09 15:12:48

Voor een onderzoek naar een redelijke verjaringstermijn zoekt Hanna Kruijsse mensen, die een tuchtklacht hebben gehad over iets wat zich meer 5  jaar of langer geleden heeft afgespeeld

Je kunt haar bereiken via  j.g.kruijsse@amsterdamumc.nl en nummer 0629205244

Verder komt er vrijdag een stuk in Medisch contact van Sara-Joan Pinto waarin een schets gegeven wordt van hoe een betere kwaliteitsbewaking dan het tuchtrecht eruit zou kunnen zien. Zodra dat er is gaan we actiever werven voor tekenen van de petitie bij de diverse beroepsvereniging met als uiteindelijk doel bij VWS aan tafel te komen. 


Menno Oosterhoff

Onderzoek naar redelijke verjaringstermijn

2022-02-09 15:12:48

Voor een onderzoek naar een redelijke verjaringstermijn zoekt Hanna Kruijsse mensen, die een tuchtklacht hebben gehad over iets wat zich meer 5  jaar of langer geleden heeft afgespeeld

Je kunt haar bereiken via  j.g.kruijsse@amsterdamumc.nl en nummer 0629205244

Verder komt er vrijdag een stuk in Medisch contact van Sara-Joan Pinto waarin een schets gegeven wordt van hoe een betere kwaliteitsbewaking dan het tuchtrecht eruit zou kunnen zien. Zodra dat er is gaan we actiever werven voor tekenen van de petitie bij de diverse beroepsvereniging met als uiteindelijk doel bij VWS aan tafel te komen. 


Menno Oosterhoff

Onderzoek naar redelijke verjaringstermijn

2022-02-09 15:12:48

Voor een onderzoek naar een redelijke verjaringstermijn zoekt Hanna Kruijsse mensen, die een tuchtklacht hebben gehad over iets wat zich meer 5  jaar of langer geleden heeft afgespeeld

Je kunt haar bereiken via  j.g.kruijsse@amsterdamumc.nl en nummer 0629205244

Verder komt er vrijdag een stuk in Medisch contact van Sara-Joan Pinto waarin een schets gegeven wordt van hoe een betere kwaliteitsbewaking dan het tuchtrecht eruit zou kunnen zien. Zodra dat er is gaan we actiever werven voor tekenen van de petitie bij de diverse beroepsvereniging met als uiteindelijk doel bij VWS aan tafel te komen. 


Menno OosterhoffDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...