Herder Sam Westra moet in Leeuwarden blijven!!


Gast

/ #11

2017-02-15 14:15

LC 15-2-2017: Schapenbeheerder Wylde Weide uit Tjalleberd heeft opnieuw de beweiding in Leeuwarden toegewezen gekregen ten koste van de bestaande kudde. En nu? bezwaar?beroep? kort geding? bodemprocedure?Ongelooflijk, maar B&W willen dus wel plekje voor de schapen zoeken....nou daar hebben we en Sam cs in het bijzonder wat aan....Heeft de gemeente wel eens gehoord van MVO, duurzaamheid, maatschappelijke en integrale belangen- & kostenafweging, Etc? .....

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.