Petitie tegen internering van Ahmed El Ghoulbzouri

Wij starten deze petitie voor de vrijlating van Ahmed El Ghoulbzouri na internering door samenzwering,valse beschuldigingen en het neerhalen van het karakter. Lees verder in de petitie voor beschrijving of contacteer voor meer info over de beschuldigingen.

Ahmed is een vriend, vader, collega die altijd met jongeren werkte, hen begeleide, motiveerde, trainde en weghield van het slechte pad. Hij is een vader die zijn kinderen speels met plezier, liefde opvoed. Dit toont zijn goed, zacht karakter, dat hij nooit een slechte invloed en of gevaar voor de maatschappij vormde en hij het niet verdiend om geinterneerd te zijn door beschuldigingen die zijn karakter tegen gaan en hem in slecht daglicht zetten.

Wij vragen aan alle vrienden, famillie, kennissen, voormalige collega’s, trainingspartners,… van Ahmed El Ghoulbzouri om deze petitie te tekenen als jullie goede contacten en of ervaringen hebben gehad met Ahmed El Ghoulbzouri. En wij vragen jullie de petitie te tekenen als jullie vinden dat hij het niet verdiend om geïnterneerd te zijn en vinden dat hij vrij zou moeten zijn en het recht moet hebben om voor zijn kinderen te kunnen zorgen. Teken deze petitie om ons te helpen en de eerste stap te zetten naar het mogelijk maken van zijn vrijlating.

Als jullie goede ervaringen met Ahmed hebben die jullie graag delen mogen jullie deze ook altijd achterlaten. 
8CF2D185-0CA0-4E65-A61E-079448C1A778.jpeg


Karim El Ghoulbzouri en famillie, gericht aan de strafrechter    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Karim El Ghoulbzouri en famillie, gericht aan de strafrechter alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...