Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

/ #242

2014-07-26 15:50

U zegt dat een grote concentratie van op elkaar gepakte, van verschillende religieuze achtergronden komende, mensen frictie geeft en frustratie en dat dat die mensen niet helpt om te integreren. Het zijn mensen die asiel zoeken, die nog geen enkele status hebben om te integreren, nog geen verblijfsvergunning hebben, niet de status om zelfstandig in een wijk te kunnen/mogen wonen.

Kleinschalige opvang is praktisch niet haalbaar, omdat dat een veelvoud aan bv. panden en personeel betekent.

Niemand wil een AZC in zijn wijk, omdat we juist wel intolerant zijn. Uiteindelijk komt het toch steeds weer neer op een verwachte waardedaling van je huis. En niet bereid zijn om mensen te helpen, omdat je het (virtueel) in de portemonnee voelt, dat heeft alles te maken met intolerantie.

U vindt het niet fair dat dit nu aan ons gevraagd wordt, dus legt u het probleem bij anderen neer, want het AZC zal toch ergens moeten komen. Dat is wel fair, volgens u? Precies zoals ik zei: overal, maar niet bij ons.

Dat de voorstanders volgens u dan een kwart van hun inkomen moeten inleveren, is uiteraard je reinste nonsens, want de waarde van ons huis daalt toch ook?