Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

haso

/ #179 AZC

2014-07-19 17:03

De laatste vrachtauto van het oude AZC is nauwelijks vertrokken of er is al weer sprake van een nieuw AZC.

In de Stromenwijk, Breewijk zijn scholengemeenschappen en diverse zorginstellingen met begeleid wonen aanwezig. Vrij recent werden we ook nog geconfronteerd met de aanwezigheid van Emergis met een Sociaal Pensioen.
De Stromenwijk resp. Breewijk heeft hiermee wel zijn steentje aan de samenleving bijgedragen.

De zinsnede , onder grote druk staan over verblijfsvergunning of huisvesting zich crimineel gaan gedragen of voor veel onrust zorgen, vindt ik wat ongelukkig in de opgestelde petitie. Volgende keer beter zou ik zeggen.