Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Direct betrokkene

/ #81

2014-07-16 17:18

Tjonge jonge, de mensen die niet in de wijk wonen weten het allemaal beter, maar dat is voor hun natuurlijk de "ver van mijn bed show". Dan laten ze hun mening zien aan hun omgeving met de opmerking: "Kijk toch eens hoe multiculti en meelevend ik ben". Linkse hobbies, meer niet!
Het is bewezen dat:
1> Woningen sterk in waarde dalen bij aanwezigheid van een AZC.
2> Woningen vele malen langer te koop staan bij aanwezigheid van een AZC.
3> Criminaliteit toeneemt bij aanwezigheid van een AZC.
Diegenen die dit willen ontkennen hebben de afgelopen decennia waarschijnlijk onder een hunnebed gelegen!
De petitie verloopt voorspoedig. Als Szarafinski dit plan toch doorzet, blijkt wat de waarde van een belofte van een PVDA'er is, niets waard! Want, als er geen draagkracht in de wijk was, zou het hele plan afgeblazen worden, toch, beste PVDA' ers?